Skip to main content

Fornøyde besøkende, men for lite synlig museum

Pressemelding   •   apr 12, 2012 07:00 CEST

Det er to av hovedfunnene i Nasjonalmuseets ferske publikumsundersøkelse. Museet har nettopp gjennomført sin første publikumsundersøkelse siden sammenslåingen i 2003. Resultatene vitner om svært fornøyde besøkende samtidig som kjennskapen til museet blant befolkningen generelt er lav.

-Vi er svært fornøyde med brukertilfredsheten når ni av ti vil anbefale andre å besøke Nasjonalmuseet, men vi ser også mange utfordringer knyttet til publikumsutvikling og et stort potensial, sier Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff.

Målet med undersøkelsen var å kartlegge hvem som er museets publikum og hvem som ikke bruker museet og hvorfor. Undersøkelsen ble gjennomført i tre deler; en publikumsundersøkelse på selve museet (1170 respondenter), en befolkingsundersøkelse I Oslo og Akershus (1060 respondenter) samt to fokusgrupper. Undersøkelsen er så langt vi vet den mest omfattende som har blitt gjennomført i museumssektoren i Norge.

-Arbeidet vårt nå blir å omsette kunnskapen undersøkelsen har gitt oss til handling. Resultatene gir oss verdifull informasjon som vil ligge til grunn i alt vårt videre publikumsarbeid, sier Audun Eckhoff. 

Tilfredse besøkende

Undersøkelsen som ble gjennomført av Perduco Kultur, under ledelse av BI-professor Anne-Britt Gran viser at museet har svært fornøyde besøkende, men at det også har utfordringer når det gjelder synlighet, omdømme og å nå et bredere publikum.

-Det er overraskende og positivt at publikum er så godt fornøyd med museet etter en tid som har vært preget av turbulens og tidvis negativ medieomtale.” sier Gran, ”Større er utfordringen i befolkningen der både omdømmet og kjennskapen står svakere.”

Utfordringer fremover

Tross gode resultater på publikumsundersøkelsen viser befolkningsundersøkelsen at kjennskapen til museet blant befolkningen i Oslo og Akershus generelt er svært lav. Blant de spurte i Akershus svarte hele 47 % at de aldri har besøkt Nasjonalmuseet.

Undersøkelsen viser at museet per i dag har en svært homogen gruppe besøkende, bestående av 63 prosent kvinner og 37 prosent menn, hvorav 74 prosent oppgir at de har tatt høyere utdannelse.

Museet ønsker i sitt videre arbeid å utvide gruppen av besøkende ved å senke terskelen og bryte ned barrierer som hindrer folk i å besøke museet. Et potensial ligger i gruppen av personer med ikke-vestlig bakgrunn som utgjør kun 3 prosent av det totale antallet besøkende, samt blant resten av befolkningen.

Undersøkelsen omfattet alle nasjonalmuseets fire bygg i Oslo; Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Nasjonalmuseet – Arkitektur. Se reaterte dokumenter.

Kontakt: Kommunikasjonsdirektør Jean-Yves Gallardo Tlf. 992 89 629 jyg@nasjonalmuseet.no

Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar