Skip to main content

Videokunsten fyller 50 år!

Pressemelding   •   feb 06, 2013 08:14 CET

Vi har gleden av å invitere pressen til førvisning i utstillingen «PARADOKS. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010» i Museet for samtidskunst onsdag 13. februar kl 12.00 - 13.00.

Totalt 24 kunstnere deltar med 34 verk – hvorav 19 verk ikke tidligere er vist: Kristin Bergaust, Kjell Bjørgeengen, Morten Børresen, A K Dolven, Unn Fahlstrøm, Matias Faldbakken, Bodil Furu, Marit Følstad, Mai Hofstad Gunnes, Jason Havneraas, Marianne Heske, Narve Hovdenakk, Lars Lauman, Lotte Konow Lund, Jannicke Låker, Per Maning, Elisabeth Mathisen, Trine Lise  Nedreaas, Ole Jørgen Ness, Sven Påhlsson, Kjartan Slettemark, Per Teljer, Jeremy Welsh, Knut Åsdam.

Det er nå 50 år siden videopioneren Nam June Paiks utstilling «Electronic TV» (Galerie Parnas, Wuppertal, Tyskland), som markerte hans overgang fra musikk til elektroniske bilder.

Fra 1980-tallet til i dag har norsk videokunst utviklet seg fra å være en marginal del av kunstfeltet til å innta en dominerende stilling. Utstillingen «PARADOKS: Posisjo­ner innen norsk videokunst 1980–2010» presenterer et utvalg av norsk videokunst fra årene 1980 til 2010. Video følges fra et konseptuelt og medie­teknisk basert uttrykk, til en postmoderne uttrykksform, hvor den integreres digitalt med tilstøtende teknikker som film og fotografi. Hovedsakelig tas det utgangspunkt i Nasjonalmuseets samling. Ved fordypning i enkeltverk, snarere enn kunstnerskap, fokuseres det på video som medium. Er det mulig å følge spesifikke kvaliteter ved videoen til tross for en rivende teknologisk utvikling? Innenfor hvilke områder har video som medium kommet til uttrykk i norsk kunst? Hvordan har video som medium utviklet seg fra 1980 til 2010 i norsk kunst?

Videoverkene behandles i tematiske grupperinger og viser til sentrale berøringspunkter mellom den teknologiske og den kunsthistoriske utviklingen.

”Et konseptuelt utgangspunkt – Selvreflek­sjon og tid”, ”Det materielle – Lyd og bilde”, ”Et formalt utgangspunkt – Komposisjon og tid”, ”Det Virtuelle – Et ekspansivt medium”, ”Performance – Tid og rammer”, ”Identitet – Iscenesettelse og rollespill”, ”En forskyvning mot filmens uttrykk – Dokumentar og fiksjon” og ”En poetisk narrativ – Det medierte bildet”.

Utstillingen er kuratert av Eva Klerck Gange. Til utstillingen utgis det en tospråklig katalog med tekster av Jeremy Welsh og Eva Klerck Gange. Flere av kunstnerne kan kontaktes for intervju.


For påmelding og mer informasjon, kontakt presseansvarlig Eva Amine Wold Engeset, tlf: 46 95 01 02, eva.engeset@nasjonalmuseet.no.


Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy