Skip to main content

En vitamininnsprøytning for sjøtransport

Pressemelding   •   feb 21, 2017 17:06 CET

Arne Jakobsen er glad for den offensive holdningen til å fremme sjøtransport uttrykt gjennom regjeringens havstrategi.

Arne Jakobsen, administrerende direktør i North Sea Container Line, var tilstede da regjeringens havstrategi ble lansert i dag 21. februar 2017. Strategien ble i Haugesund presentert av stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

"Jeg var i forkant av presentasjonen spent på hvordan sjøtransport ville bli vektlagt. NorthSea Container Line driver linjetrafikk med 5 større containerskip mellom Norge og kontinentet. Havrommet er vår arbeidsplass. Vi har jobbet tett sammen sjømatsektoren i mange år, og laget gode internasjonale logistikk systemer for disse, sier Jakobsen."

"Jeg er glad for den offensive holdningen blant annet knyttet til å fremme sjøtransport i form av ønske om å forlenge det eksisterende NOx-fondet og incentivordning for godsoverføring. Det er også gledelig å registrere regjeringens ønske om at større andeler av sjømatproduksjonen i Norge skal transporteres med skip."

"Havstrategien understreker også viktigheten av å få til grønnere sjøtransport, og legger godt til rette for dette gjennom innovasjonsmidler til næringen. En god vitamininnsprøytning for oss som ønsker videreutvikle langsiktige transportkorridorer på kysten og i Nordsjøen, avslutter Jakobsen."

Henvendelser rettes til: 

NorthSea Container Line: Arne Jakobsen, CEO

arne.jakobsen@ncl.no, +47 90 94 22 60

NorthSea Container Line (NCL) er en komplett logistikkleverandør som opererer skip i Vest-, Midt- og Nord-kysten av Norge og sentrale europeiske knutepunkter. Hamburg, Bremerhaven og Rotterdam. Med hovedkontor i Haugesund og et nettverk av agenter i Norge og Europa kombinerer vi sjø og landbasert transport for å sikre effektiv og kostnadseffektiv transport door2door.