Skip to main content

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane velger NetNordic Norway AS som strategisk partner!

Pressemelding   •   jul 02, 2020 13:33 CEST

En viktig milepæl er nådd for eierkommunene til Alarmsentralen Sogn og Fjordane i det omfattende arbeidet med å digitalisere tjenestetilbudet til helse- og omsorgssektoren.

Etter en lang og grundig prosess, er NetNordic valgt som leverandør av en helhetlig digital kjerneplattform, som skal knytte dagens -og fremtidens helse- og velferdsteknolgi sammen!

Selve premisset for å realisere gevinster i kommuner tilknyttet alarmtjensten, er en sømløs og sikker flyt av informasjon mellom sensorer, alarmmottak og kommunens pasientjournal systemer.

I NetNordic omsorg er mottak og håndtering av varsler og alarmer, innhenting av informasjon og registrering av hendelser og opplysninger godt ivaretatt ved en sikker og sømløs flyt mellom plattformen og pasientjournalsystemene. Kjerneplattformen sørger også for en sanntidsoppdatering av status på teknologien som benyttes.

Implementering av den digitale kjerneplattformen, NetNordic omsorg, er et avgjørende og stort skritt på veien for å nyttiggjøre seg av fremtidens helse- og trygghetsteknologi.

Inger Elise Grotle, ansvarleg for tryggleiksalarmar og velferdsteknologi i Alarmsentralen Sogn og Fjordane fremhever følgende som spesielt viktig ved valg av leverandør av digital kjerneplattform:

«Då vi er responssenter for mange kommunar, både små og store, og her er store geografiske avstandar var det nokre punkt som var særs viktige for oss;

  • Våre eigar kommunar har tre ulike EPJ, responssenterløysinga måtte støtte alle. Det var og ynskjeleg at dei jobba fram mot knutepunktet
  • Vi ønska ei plattform for alle varslar, så viljen til å implementere velferdsteknologi frå mange leverandørar måtte være tilstades
  • Mogelegheit for sikker kommunikasjon gjennom responssenterløysinga og at begge partar kan jobbe i den
  • Brukervennlighet både for oss på responssenteret, tjenesteyter og andre involverte
  • App for å kommunisere ut varslar»

Etter en grundig prosess, påbegynt allerede i 2019, valgte Alarmsentralen Sogn og Fjordane NetNordic som leverandør av digital kjerneplattform til alarmmottaket

Det er et omfattende og krevende arbeid når kommunene nå går «all in» i det digitale skiftet!

NetNordic ser frem til å være med på reisen til de 16 eigarkommunane i Alarmsentralen; Kinn, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen og Stryn. I tillegg til disse vil også Solund også knytte seg til den tjenesten alarmsentralen leverer.

NetNordic gleder seg sammen med Alarmsentralen Sogn og Fjordane til et godt og fruktbart samarbeid!

OM ALARMSENTRALEN SOGN OG FJORDANE:

Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS er eigd av kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane. Sentralen utfører fleire tenestar for sine eigarar.

Alarmsentralen mottar naudmelding på 110, Utalarmering/varsling av brannvesen, betjener automatiske brann, innbrot, heis og tekniske alarmar. Samt mottak og formidling av tryggleiksalarmar / Velfredsteknologi.

Pr i dag er det 16 eierkommuner med til saman 2000 trygghetsalarmer i tillegg til annen sensorteknologi.

NetNordic er en nordisk systemintegrator med fokus på løsninger og tjenester innen nettverk, kommunikasjon, sikkerhet og data center. Vi skal være bedriftens «best companion», altså hjelpe våre kunder med deres unike IT-utfordringer, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

NetNordic ble stiftet i 2001, og har gjennom årene vokst organisk og gjennom oppkjøp. NetNordic har partnerskap med markedsledende produsenter og tilbyr løsninger og tjenester basert på kundenes behov. NetNordic støtter en rekke større og mellomstore virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Vi hadde en proforma omsetning på 1,4 milliarder i 2019, og teller cirka 370 ansatte i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Majoritetseier i NetNordic er Norvestor. Les mer på www.netnordic.com og følg oss i sosiale media.

Nordisk organisasjon

NetNordic består av morselskapet NetNordic Group AS hvor følgende datterselskaper inngår i konsernet: NetNordic Norway AS, NetNordic Sweden AB, NetNordic Denmark A/S og NetNordic Finland OY.

NetNordic Group er eid av NetNordic Holding AS. Største eier er Norvestor (privat kapital), med ca. 60% av aksjene, mens øvrige aksjer eies av ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.