Skip to main content

NetNordic bistår kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialist helsetjenesten.

Pressemelding   •   mar 16, 2020 14:59 CET

Virusutbruddet vi nå opplever påvirker hele vårt samfunn og landets helse- og omsorgstjeneste er i en spesielt krevende situasjon. Det er behov for løsninger som kan avhjelpe det økende presset på helsetjenesten, da spesielt enkle og effektive løsninger som sikrer en trygg verbal og visuell kontakt mellom helsepersonell og pasient. Innbyggernes behov for konsultasjon med lege og oppfølging av helsepersonell er økende. Av flere åpenbare årsaker vil det være behov for å legge til rette for konsultasjoner og oppfølging, uten at pasienten vil være avhengig av å oppsøke legekontor, legevakt eller sykehus i de tilfellene der helsetilstanden ikke betegnes som kritisk.

Som en ansvarsfull og samfunnsengasjert aktør, vil NetNordic i samarbeid med Tunstall tilby våre kunder i helsesektoren en enkel og sikker videokonsultasjonsløsning med produktet NetCare App.

Videokonsultasjonsløsningen er enkel å ta i bruk. Den krever ingen omfattende installering eller opplæring og kan leveres som en enkelt løsning, eller med en med mer omfattende funksjonalitet med apparater og sensorer for medisinske avstandsmålinger og oppfølging av vitale helsedata. Disse løsningene muliggjør en sikker og effektiv kommunikasjon uavhengig av lokasjon.

For en sikker bruk av videokonsultasjonsløsningen, tilbyr NetNordic også en unik teknologi for nettverksløsninger som ivaretar full sikkerhet og fleksibilitet. Dette bidrar til at de lovpålagte kravene mot at uvedkommende kan få innsyn konfidensielle og sensitive opplysninger er ivaretatt.

Teknologien som er beskrevet vil kunne avhjelpe og beskytte helsepersonell, lette og muliggjøre en bedre ressursstyring, og bidra til økt tilgjengelighet for pasienter og innbyggere. Den vil redusere behovet for direkte kontakt, og dermed risikoen for smitte og spredning av viruset, noe som er svært viktig i en krevende tid der operativt helsepersonell skal håndtere planlagte og akutte oppgaver i et økende omfang.

Løsningene er velprøvd og benyttes som en integrert del av tjenestetilbudet i flere kommuner og helseforetak.

På grunn av den nasjonale unntakstilstanden vi nå befinner oss i, styrker NetNordic tilgjengeligheten og produktutvalget av aktuell helseteknologi til våre kunder, ved å tilby denne og andre aktuelle løsninger i samarbeid med Tunstall.

Ønsker du at en av våre rådgivere skal ta kontakt med deg? Send oss en e-post på salg@netnordic.no, eller ring oss på:

@Camilla Lobben 412 75 008

@Jørgen Kjus 900 37 822

@Rolf Fossbakk 982 15 235

@Ernst Arild Amundsen 995 10 250

Så finner vi den beste løsningen for din virksomhet.

Om NetNordic
NetNordic er en nordisk systemintegrator med fokus på løsninger og tjenester innen nettverk, kommunikasjon og sikkerhet. Vi skal være bedriftens «best companion», altså hjelpe våre kunder med deres unike IT-utfordringer, slik at de kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

NetNordic ble stiftet i 2001, og har gjennom årene vokst organisk og gjennom oppkjøp. NetNordic har partnerskap med markedsledende produsenter og tilbyr løsninger og tjenester basert på kundenes behov. NetNordic har mer enn 1000 kunder. Vi hadde en omsetning på 1,2 milliarder i 2018, og teller cirka 300 ansatte i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Nordisk organisasjon
NetNordic består av morselskapet NetNordic Group AS hvor følgende datterselskaper inngår i konsernet: NetNordic Norway AS (Norge), NetNordic Solutions AS (Norge), NetNordic Communication AB (Sverige), Radpoint AB, NetNordic Communication A/S (Danmark), NetNordic Solutions A/S (Danmark) og NetNordic Finland OY.

NetNordic Group er eid av NetNordic Holding AS. Største eier er Norvestor (privat kapital), med ca. 60% av aksjene, mens øvrige aksjer eies av ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.