Skip to main content

Gode erfaringer med tilpasset opplæring på nett

Pressemelding   •   sep 04, 2017 10:12 CEST

NIFU har studert ulike former for nettbasert opplæring i matematikk. Særlig to tilbud har høy relevans for målgruppene.

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset opplæring i matematikk. Målgruppen omfatter både elever med høy måloppnåelse i faget og elever med lav måloppnåelse.

Den virtuelle matematikkskolen så dagens lys i 2014 og har siden den gang videreutviklet og raffinert tilbudene tilpasset målgruppene. NIFU har evaluert de tre tilbudene som omfattes av Den virtuelle matematikkskolen for skoleåret 2016-17, på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen.

Gjennom et omfattende empirisk materiale bestående av kvantitative og kvalitative data har NIFU belyst ulike sider ved tilbudene. Oppsummert mener forskerne to tilbud har høy relevans for respektive målgrupper:

  • DVM-U i nåværende form dekker et behov for faglig tilnærming for matematikksvake elever. Pedagogikken og tilnærmingen passer målgruppen godt, og det at læringsressursene er digitale bidrar i seg selv til økt engasjement i faget.
  • DVM-1T som er nettbasert, tilbyr matematikksterke elever faglig påfyll og utfordringer gjennom forsert utdanning, det vil si å ta eksamen i matematikk 1T, uavhengig av geografisk tilhørighet.

I rapporten presenterer forskerne noen innspill som Senter for IKT i utdanningen kan ta med seg i den videre utviklingen av de ulike tilbudene.

NIFU-rapport 2017:15

For mer informasjon, kontakt:Cathrine E. Tømte, forsker 1, høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94

NIFU er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en frittstående, selveiende og allmennyttig stiftelse. Instituttets forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.