Skip to main content

Stor mestringsopplevelse blant ukvalifiserte lærere

Pressemelding   •   jan 13, 2017 13:44 CET

NIFU har gjennomført en kartlegging av ukvalifiserte lærere i norsk skole. Med utgangspunkt i registerdata og intervjuer med totalt 60 personer, beskrives kjennetegn ved de ukvalifiserte lærerne i norsk skole, deres motivasjon for læreryrket og deres tanker om å gjennomføre en lærerutdanning.

Kartleggingen utgjør et kunnskapsgrunnlag for utviklingen av tiltak og ordninger som skal bidra til å motivere disse personene til å fullføre lærerutdanning og bli værende i læreryrket.

Noen hovedresultater:

  • Ukvalifiserte lærere gjennomfører omtrent 4-5 prosent av undervisningen i norsk skole. Sammenlignet med kvalifiserte lærere er disse yngre og har ofte kombinasjoner av flere og mindre stillinger.
  • En stor andel av ukvalifiserte lærere i grunnskolen og i studieforberedende studieprogram, omtrent 4 av 10, har på ett tidspunkt vært tilknyttet en lærerutdanning. Denne kan være fortsatt pågående, satt på vent eller avbrutt. Resultatet tyder altså på at mange av disse på et tidspunkt har hatt en intensjon om å ta en lærerutdanning – men likevel ikke fullført.
  • Samtaler med ukvalifiserte lærere tyder på at mange av disse opplever at de behersker oppgavene i klasserommet «godt nok». Flere tviler på om en lærerutdanning hadde medført at elevene fikk vesentlig bedre undervisning.
  • Blant ukvalifiserte lærere som er 30-40 år eller eldre, er det mange praktiske og økonomiske forhold som gjør det vanskelig å ta en lærerutdanning. Unntaket er de som underviser i videregående opplæring, da det å fullføre praktisk-pedagogisk utdanning er mindre omfattende å gjennomføre enn en full lærerutdanning.
  • Mange ukvalifiserte lærere ønsker lærerutdanninger med større fleksibilitet og mulighet for personlig tilrettelegging. Videre kjenner de i liten grad til de deltids- og distansebaserte tilbudene som allerede finnes. Resultatene fra kartleggingen tyder på at det er vanskelig å få oversikt over eksisterende muligheter og opptakskrav.


For mer informasjon, kontakt
Jørgen Sjaastad, forsker II, studier av grunnopplæring
jorgen.sjaastad@nifu.no
Tlf. 419 33 319

NIFU er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en frittstående, selveiende og allmennyttig stiftelse. Instituttets forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy