This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

NIVA har hatt flere prosjekter der avløpsvannsanalyse inngår. Her fra et tidligere prosjekt på Norges største renseanlegg, VEAS. (Foto: Max Lotternes, NIVA).
NIVA har hatt flere prosjekter der avløpsvannsanalyse inngår. Her fra et tidligere prosjekt på Norges største renseanlegg, VEAS. (Foto: Max Lotternes, NIVA).

Nyhet -

Kan kloakken avdekke omfanget av COVID-19?

I en fersk søknad til Forskningsrådets hasteutlysning for bekjempelse av koronaviruset vil forskere fra NIVA, NMBU, Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet analysere avløpsvannet i jakten på viruset som forårsaker COVID-19.

I den pågående coronaepidemien har diagnostikk på individnivå vært viktig for å spore og forhindre overføring av viruset. Begrenset kapasitet i folkehelseovervåkningen er imidlertid en utfordring, noe som også var tilfellet i andre epidemier forårsaket av influensaviruset H1N1 i 2009, Ebolaviruset i 2014 og Zikaviruset året etter. I et nytt prosjektforslag vil forskere fra en rekke ulike institusjoner spore viruset gjennom kloakken; og slik danne seg et bilde av både virusets utbredelse og motstandsdyktighet.

- I fremtidens folkehelseovervåking er vi avhengige av innovative bioanalytiske tilnærminger, sier Jose Antonio Baz Lomba, forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), fra sitt hjemmekontor.

En overvåkning i avløpsvann kan fange opp patogener, sykdomsfremkallende bakterier og virus, før befolkningen viser tegn på symptomer. Ettersom SARS-CoV-2 oppformerer seg i tarmen og skilles ut i avføring, har prosjektpartnerne stor tro på tilnærmingen. En slik kvantitativ overvåking kan også gi forskerne datamaterialet de trenger for å modellere utbredelsen av epidemien i nær sanntid.

- Denne tilnærmingen vil være uavhengig av sykehusrapporteringssystemer, fri for samfunnsmessige skjevheter og kan tilpasses nye og overhengende trusler mot folkehelsen, sier Baz Lomba.

Kontakt

Mette Myrmel, førsteamanuensis, NMBU.
Tlf: 67 23 22 30, epost: mette.myrmel@nmbu.no

Jose Antonio Baz Lomba, forsker, NIVA
Tlf: 982 15 460, epost: joseantonio.baz@niva.no

Mer informasjon

Les Forskningsrådets utlysning her

Related links

Emner

Regioner


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Relatert materiale

Relaterte nyheter