Skip to main content

Ocean Governance for Sustainability - challenges, options and the role of science

Pressemelding   •   nov 16, 2016 14:21 CET

Dr. Wenting Chen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Dr. Rachel Tiller fra SINTEF Fiskeri og Havbruk deltok på møtet som representanter for Norge.

The European Cooperation in Science and Technology (COST) er en europeisk samarbeidsorganisasjon som finansierer nettverk mellom forskere og tar imot søknader to ganger per år. NIVA-forsker Wenting Chen ble nylig valgt inn i styringskomiteen for OceanGov - et fireårig nettverksprosjekt for koordinering av ekspertisen på bærekraftig forvaltning av havrommet

Formålet med COST er å muliggjøre vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd som førere til nye konsepter og produkter, for slik å bidrar til å styrke europeisk forskning og innovasjonskapasitet. Programmet finansierer blant annet workshops, konferanser og korte forskningsutvekslinger. Programmet finansierer derimot ikke forskning, så dette må representantene finansiere med egne midler og relaterte prosjekter.

EU COST ACTION Ocean Governance for Sustainability - challenges, options and the role of science (OceanGov) hadde sitt første møte i styringskomiteen (Management Committee - MC) den 28. september 2016 i Brussel. OceanGov har offisiell oppstart 1. november 2016 og er et fireårig nettverksprosjekt, hvor målet er å tilegne seg kunnskap og et bredt internasjonalt nettverk for å koordinere den eksisterende ekspertisen på bærekraftig forvaltning av havrommet og danne ny kunnskap.

Dr. Wenting Chen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Dr. Rachel Tiller fra SINTEF Fiskeri og Havbruk deltok på møtet som representanter for Norge. De to representantene ble valgt inn i kjernegruppen av MC.

NIVA-forsker Wenting Chen ble valgt som koordinator for programmet for forskere tidlig i sin karriere (innen 8 år siden avlagt PhD). Rachel Tiller ble valgt som koordinator for programmet for kjønnssensitiv praksis.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy