This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Noorsi arrangerer Bransjekonferansen 2020!

Pressemelding -

Noorsi arrangerer Bransjekonferansen 2020!

Etter 20 år med minimale endringer i sertifiseringsordningen, er det nå flere endringsprosesser enn noen gang tidligere.

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på Norske arbeidsplasser. Nå skjer det endringer og revisjoner av planer og normdokument, innføring av E-læring, regelverk, nytt samarbeidsråd. Og noen ting som vi ennå ikke kan fortelle om......

Bransjekonferansen 2020 setter fokus på alle endringsprosesser og aktørene sitt syn på sakene. Vi forventer at du vil delta med konstruktive innspill i debatten!


Registrer deg HER for Bransjekonferansen fra 18. til 19. mars 2020 i Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen!Emner

Tags

Regioner


NOORSI er paraplyorganisasjon for andre bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og etterutanningsinstitusjoner, videregående skoler, utrykningsinstruktører og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse.

Pressekontakt