This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Video -

I går startet vårt fallsikringskurs. Møt en av våre deltakere Simen Hafstad fra If Sikkerhetssenter

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør for dokumentert opplæring i bruk av fallsikring. Deltakere som har gjennomført kurset, bestått avsluttende prøve og tilfredsstiller opptakskravene kan få utstedt instruktørbevis for dokumentert sikkerhetsopplæring på fallsikring.
  • Lisens: All rights reserved
  • Filformat: .mov
  • Lengde: 0:52
Last ned

Emner

Tags

Regioner


NOORSI er paraplyorganisasjon for andre bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og etterutanningsinstitusjoner, videregående skoler, utrykningsinstruktører og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse.

Pressekontakt