Norconsults fageksperter har utarbeidet en ny rapport for Norsk Vann. Fra venstre: Kjell L. Keseler (forfatter), Ivar Urke (forfatter), Mareike Anika Becker (medforfatter) og Gisle H. Fagerlid (oppdragsleder). (Foto Norconsult)
Norconsults fageksperter har utarbeidet en ny rapport for Norsk Vann. Fra venstre: Kjell L. Keseler (forfatter), Ivar Urke (forfatter), Mareike Anika Becker (medforfatter) og Gisle H. Fagerlid (oppdragsleder). (Foto Norconsult)

Nyhet -

Norconsult har utarbeidet rapport på oppdrag for Norsk Vann

På oppdrag for Norsk Vann har Norconsult utarbeidet en rapport med tittel «Veiledning for bruk av betongrør og kummer». Rapporten henvender seg til kommunale og statlige etater, prosjekterende og entreprenører.

I tillegg til å gi en innføring i betongens materialegenskaper, gir rapporten også en innføring i fordeler og ulemper ved bruk av betong som materiale for rør og kummer i vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg). Rapporten vil også gi en veiledning i oppbyggingen av et VA-anlegg der man bruker rør og kummer i betong. Det er Norconsults fagmiljø innen vann og avløp som har utarbeidet rapporten.

– Vi er stolte over at Norsk Vann har vist oss denne tilliten og valgt Norconsult og vår fagkompetanse i utarbeidelse av rapporten. Dette er noe hele VA-Norge vil kunne nyttiggjøre seg av, sier Stig Olsborg, avdelingsleder for VA-transportsystemer i Norconsult.

Flere interessenter
Den helhetlige rapporten tar for seg betongmaterialets viktigste egenskaper, bruk, anleggsutførelse og HMS-forhold i forbindelse med avløpsledninger og kummer i betong, basert på de produkter som finnes på markedet i dag.

Rapporten er utarbeidet for å veilede eier, prosjekterende og utførende i riktig bruk av betongrør og kummer, for å oppnå et best mulig resultat. Det er flere interessenter rapporten henvender seg til, men den skal primært fungere som en veileder for kommunale og statlige etater, prosjekterende og entreprenører.

Prosjektet har vært styrt av en egen styringsgruppe fra Norsk Vann, og betongbransjen har vært involvert i flere workshops underveis.

**

Les nyhetssak på Norsk Vanns hjemmeside: Ny rapport: Veiledning for bruk av betongrør og kummer.

Related links

Emner

Tags


Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fire verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 4 400 medarbeidere arbeider om lag 3 200 i Norge. Norconsult har mer enn 100 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne. (Tall per 01.01.2020)

Pressekontakt

Benedicte Bratt Jakhelln

Benedicte Bratt Jakhelln

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver

Relatert materiale

Relaterte nyheter