Skip to main content

​Husk å fjern snøen fra takvinduene

Nyhet   •   jan 08, 2016 07:00 CET

I løpet av kort tid har det kommet mye snø, mens temperaturene skifter mellom kaldt til et par varmegrader med bare dagers mellomrom. Med disse temperatursvingningene er det derfor ekstra viktig at du husker å fjerne snøen som ligger rundt takvinduene.

I områder med lange, kalde perioder og mye snø, kan takvinduer være dekket med snø over lenger tid. Ved temperaturstigning smelter snøen. Det vil alltid være et lite varmetap rundt takvinduet som fører til ekstra snøsmelting. Når dette vannet renner ned til den delen av takflaten som er bedre isolert, vil smeltevannet kunne fryse til is. Hvis det er svært kaldt vil det kunne dannes issvuller i underkant av vinduet, som kan hindre ytterligere smeltevann å renne av vinduet. Dette kan medføre at smeltevann trenger inn gjennom vinduet. Verken vinduet eller taket er normalt konstruert for å motstå det vanntrykket som oppstår når vinduet står under vann. Lufteklaffen skal være lukket vinterstid for å redusere varmetap og snøsmelting.

Fjern snø og is
Først og fremst må snø og is fjernes fra vinduet. Dette er beskrevet i brukerveiledningen som fulgte med vinduet da det var nytt. Is som ligger i nedkant av vinduet må fjernes slik at smeltevann renner av. Det er også å anbefale å fjerne all snø som ligger rundt vinduet. Hvis isen er så kompakt at den ikke kan fjernes annet enn ved makt, kan man strø på ”Heydi smelt” – pass på å lese bruksanvisningen på denne. Kontakt evt. håndverkere, vaktmestertjeneste eller lignende for assistanse.

Hold lufteklaffen lukket
I perioder med langvarig kulde skal lufteklaffen holdes lukket. Ved åpen lufteklaff vil den varme inneluften kunne strømme ut og smelte snøen på vinduet. Den smeltende snøen vil fryse til is på vinduets bekledningsdeler og gjøre det vanskelig å åpne vinduet.

Hvis man vil lufte ut i rommet skal man derfor åpne vinduet kortvarig.

Selv uten snø på taket kan det i kuldeperioder dryppe vann fra en åpen lufteklaff. Dette skjer når varm, fuktig inneluft møter ekstremt kald uteluft. Også i disse situasjoner anbefales det å holde lufteklaffen lukket, og i stedet åpne vinduet når det skal luftes ut.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy