Bc7ibxrjtgd1q2zgqnfq

Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt

Pressemeldinger   •   nov 21, 2017 14:36 CET

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning. - Det er ikke holdbart at en forvaltningsfeil skal utsette beitedyra for store lidelser og bøndene for store tap, sier Einar Frogner i Bondelaget.

Zpqlwjhntpr5fxidwr6u

Rovdyrpolitikken gir ekstreme utslag

Pressemeldinger   •   nov 21, 2017 10:09 CET

Antall påviste rovviltskader på sau øker. Mens noen områder går fri for rovdyra, opplever bønder enkelte steder at hver fjerde sau ble tatt av rovdyr i sommer. Miljødirektoratet har kommet med oversikten over rovviltskader på sau for beitesesongen 2017. Totaltallene viser en oppgang på 100 dyr. Tapene går ned fordi det er stadig færre sau i områdene med flest rovdyr.

Hmzocce7ctyq7fuf9rwc

- Svært viktig rettssak

Pressemeldinger   •   nov 13, 2017 15:24 CET

Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har gått sammen og erklært partshjelp med staten i forbindelse med WWFs søksmål om ny ulveforvaltning og øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark.

Jfjlz3h6qopzkxfxlrqh

Tiden for handling er overmoden

Pressemeldinger   •   okt 25, 2017 08:00 CEST

Upnifmhyeyab00426tx9

Uansvarlig og uforståelig av regjeringa

Pressemeldinger   •   okt 12, 2017 11:56 CEST

Behovet for flomsikring øker, men regjeringa kutter bevilgningene.

Y1xwef4vok37kkwlmypt

Statsbudsjettet: Ignorerer Stortingets vilje

Pressemeldinger   •   okt 12, 2017 10:50 CEST

Regjeringa har fjerna deler av markedet for norsk melk, men følger ikke stortingsflertallet som vil kompensere for bøndenes økonomiske tap.

Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Tvil om effekten av myrforbud

Pressemeldinger   •   okt 11, 2017 14:36 CEST

Regjeringa foreslår totalforbud mot nydyrking av myr. - Det er betydelig usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for landbruket er langt større enn anslått, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Qxlyntmt4j72ansdbvkw

Rekordbesøk for Åpen Gård

Pressemeldinger   •   okt 09, 2017 12:59 CEST

Over 85 000 voksne og barn fant veien til Åpen Gård i 2017. – Dette er det høyeste besøkstallet på flere år og viser en klart økende interesse for mat og landbruk, sier Inger Johanne Sveen, sjefskoordinator for Åpen Gård i Bondelaget.

Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Gi landbruket muligheter

Pressemeldinger   •   sep 12, 2017 11:10 CEST

- Ei mindretallsregjering og en opposisjon med sterkt fokus på landbruks- og distriktspolitikk må gi næringa mulighet til å øke matproduksjon og verdiskaping landet rundt, og det håper jeg gir resultater, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Khbddewjlxdmtibtivnl

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

Pressemeldinger   •   sep 07, 2017 08:15 CEST

4.august 2017 møtte Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en samlet beitenæring på Lyngnasæter for å diskutere ulvens herjinger på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren. Beitenæringen vektla behovet for en helhetlig økonomisk kompensasjon for de som er rammet. Svaret fra minister Dale og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inneholder få konkrete løsninger.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • cfrlhiper.skohgsfmtaormlgeji@btponntdelakaiqesgeujt.oyno
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo