Rqavbvzeebx3rdttigu2

- Ikke reelle tapstall

Pressemeldinger   •   aug 19, 2016 15:15 CEST

Mcj8b6p4awj2gaoibokh

Vidar Kapelrud blir ny organisasjonssjef i Akershus Bondelag

Pressemeldinger   •   jun 15, 2016 09:54 CEST

Kapelrud (60) kommer fra jobben som organisasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke. - Jeg har fulgt bondelaget tett, men vil lese meg opp på politikken og hva som er mest aktuelt for Akershus, sier Kapelrud.

Media no image

Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder

Pressemeldinger   •   jun 09, 2016 14:15 CEST

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Lars Petter Bartnes har vært leder i Norges Bondelag siden 2014. Han varsler knallhard jobbing fra Bondelaget det kommende året og setter regjeringens varslede jordbruksmelding øverst på agendaen.

- Vi går en spennende tid i møte. Regjeringen vil legge fram en ny jordbruksmelding. Ut fra tidligere debatt vet vi at flere av bærebjelkene i landbrukspolitikken kan bli satt under press. Vi som næring må jobbe sammen for å hindre en politikk som vil sette det norske landbruket slik vi kjenner det i dag, på spill, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 47 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Bjørn Gimming ny 1. nestleder

Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder i Bondelaget og overtar vervet etter Kristin Ianssen, som gikk av etter tre år i vervet. Gimming er 43 år og kommer fra Halden. Han har vært aktiv i Bondelaget siden 2000 og har siden hatt en rekke verv innenfor organisasjonen. Siden 2012 har han sittet i styret til Norges Bondelag.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven. Med stigende interesse for mat og landbruk, og utfordringer i norsk landbrukspolitikk, blir rollen til Norges Bondelag stadig viktigere. Jeg vil gjøre mitt aller beste for å bidra til at vi fortsetter å være en sterk og samlet organisasjon, sier Gimming.

Brita Skallerud ble gjenvalgt som 2. nestleder og går inn i sitt sjette år i ledelsen.

Flere nye representanter i styret

Birte Usland (44) fra Vest-Agder og John-Erik Skjellnes Johansen (38) fra Nordland kommer inn som nye styremedlemmer. Usland har vært 1. vara i styret siden 2015.

Arne Elias Østerås ble valgt som ny styrerepresentant for Felleskjøpet. Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er nytt 1. varamedlem, Einar Myki, Hedmark nytt 2. varamedlem og Mette Pedersen Anfeltmo fra Troms nytt 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen er gjenvalgt som ordfører og Bjarte Naterstad er valgt som ny leder av valgnemnda for ett år.

For mer informasjon, kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866

Styret i Norges Bondelag:

Leder: Lars Petter Bartnes (gjenvalgt)
1. nestleder: Bjørn Gimming (ny)
2. nestleder: Brita Skallerud (gjenvalgt)
Medlem: Einar Frogner (ikke på valg)
Medlem: Birte Usland (ny)
Medlem: John-Erik Skjellnes Johansen (ny)
Medlem: Arnstein Røyneberg (ikke på valg)
Medlem: Gunn Jorunn Sørum (Norges Bygdeungdomslag)
Medlem: Ellen Krageberg (Norges Bygdekvinnelag)
Medlem: Oddveig Gikling-Bjørnå (ikke på valg)
Medlem: Nils Asle Dolmseth (ikke på valg)
Medlem: Arne Elias Østerås (ny)
1. varamedlem: Bodil Fjelltveit (ny)
2. varamedlem: Einar Myki (ny, tidligere 3. varamedlem)
3. varamedlem: Mette Pedersen Anfeltmo (ny)

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Les mer »
Px3avx3svmyqhwfaofb1

- Forverrer ulvesituasjonen

Pressemeldinger   •   mai 20, 2016 10:11 CEST

Stortingsflertallet er enig om framtidens ulvepolitikk. - Dette løser ikke de store problemene med dagens ulvepolitikk, mener lederen i Norges Bondelag.

Lcdffmhdbjodqmfzx7nb

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   mai 18, 2016 16:32 CEST

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Norges Bondelag. Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg, og Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleder.

Media no image

​Enighet om jordbruksavtale

Pressemeldinger   •   mai 15, 2016 13:00 CEST

Norges Bondelag er enige med staten om jordbruksavtale for 2017.

- Vi er opptatt av å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Årets avtale bringer oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. Det betyr i praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettinga regjeringa så langt har stått for, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag har forhandla seg fram til ei total ramme på 350 millioner kroner. For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017. Det er 5900 kroner mer enn hva staten tilbød. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner mer enn i statens tilbud. Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak.

- Budsjettmidlene vi har forhandla fram bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore gårdsbrukene til gode. Dette var ikke regjeringens utgangspunkt, sier Lars Petter Bartnes.

Fortsatt lys i mange fjøs

I tillegg til å øke rammen for oppgjøret har regjeringa og landbruket gått inn for å utsette kravet om løsdriftsfjøs for storfe fra 2024 til 2034.

- Framtidens melkeproduksjon vil skje i løsdriftsfjøs. 70 prosent av melkebøndene driver imidlertid fortsatt i båsfjøs, hovedsakelig på små og mellomstore gårder. Ved å forlenge overgangsfasen unngår vi mange nedleggelser fram mot 2024. Omtrent 6500 bønder får nå bedre tid til å investere i ei framtid i norsk matproduksjon. Kravene til beiting, lufting og mosjon vil endres for de båsfjøsene som skal drives videre etter 2024, sier Lars Petter Bartnes.

Arbeidet for et mangfoldig landbruk fortsetter

Norges Bondelag vil fortsette jobben for mangfoldet i norsk landbruk, og at det følges opp i landbrukspolitikken.

- Det er svært krevende å forhandle med noen som har et helt annet syn på hvordan landbruket bør utvikles framover. Vi mener likevel at vi har fått til et akseptabelt resultat innenfor det handlingsrommet vi har hatt. Vårt arbeid med å styrke mangfoldet i norsk landbruk vil fortsette, avslutter Bartnes. 

Kontaktpersoner:

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: 900 84 576

1.nestleder, Kristin Ianssen: 951 83 787

2.nestleder, Brita Skallerud: 924 57 780

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Arswqqgc7ovle4w4dgnj

Invitasjon til pressekonferanse om jordbruksforhandlingene 2016

Pressemeldinger   •   mai 15, 2016 11:48 CEST

Det inviteres til pressekonferanse kl 13 i Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9.

W7ax32vozafdsqlrqvrh

Jordbruket starter forhandlinger

Pressemeldinger   •   mai 06, 2016 16:14 CEST

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Media no image

Regjeringa fortsetter ensrettinga mot stordrift

Pressemeldinger   •   mai 04, 2016 13:00 CEST

Gjennom statens tilbud i jordbruksoppgjøret sier regjeringa nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidas landbruk i Norge.

- Dette er et krevende utgangspunkt for eventuelle videre forhandlinger. Det er et tilbud uten visjoner som ikke svarer på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norge Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder.

- Vårt krav er tydelig på at det er et stort behov for å gi flertallet av norske gårdsbruk den samme utviklingsmuligheten som et fåtall store bruk har fått de siste årene. Svaret fra regjeringa er nok et steg i retning av at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidens landbruk i Norge. Det er jeg fortvilt over, sier Bartnes.

Inntektsforskjellene innad i landbruket øker. Trenden de siste to årene er at mens de største gårdsbrukene har opplevd en god inntektsutvikling, henger mindre og mellomstore bruk etter. Samtidig går jord ut av drift flere steder i landet.

- Stortingets mål for landbruket er å produsere mer mat fra norsk jord. Vi er helt avhengig av de mindre og mellomstore brukene for å kunne bruke norsk jord til matproduksjon i de delene av landet hvor klima og geografi ikke gjør det mulig å drive stort. Disse brukene er også svært viktige for vedlikehold av kulturlandskapet, levende bygder og verdiskaping rundt om i landet, sier Bartnes.

Sakker ytterligere akterut

Gjennom statens tilbud viser regjeringen heller ingen vilje til å redusere inntektsavstanden mellom jordbruket som helhet og andre grupper i samfunnet.

- Vi blir tilbudt lavere inntektsvekst enn andre grupper. Vi ligger i utgangspunktet langt etter andre og vil med dette sakke ytterligere akterut, avslutter Bartnes.

Jordbruket vil i løpet de nærmeste dagene beslutte om det er grunnlag for å gå inn i forhandlinger.

Kontaktpersoner:

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: 900 84 576

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen: 975 99 866

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
X1v0rwc7hcc2vaa4uyhc

Rekordmange støtter landbruket

Pressemeldinger   •   mai 04, 2016 11:42 CEST

92 prosent av befolkningen vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Trygg mat og selvforsyning er viktigst for folk, viser ny undersøkelse. Dette er det høyeste tallet siden målingen startet i 1979.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • pembr.sknstaghorykgevyou@bondeyjlazewvgewkt.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo