Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Enighet om fordeling

Pressemeldinger   •   jun 26, 2017 22:20 CEST

Bondeorganisasjonene og staten har nå fordelt den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Rqavbvzeebx3rdttigu2

Rom for å ta ut flere ulv

Pressemeldinger   •   jun 26, 2017 16:10 CEST

Hmzocce7ctyq7fuf9rwc

Stopp rovdyras herjinger!

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 11:11 CEST

Ja8je0vxfqgyrue4m0do

Fortsatt uavklart om jordbruksavtalen

Pressemeldinger   •   jun 16, 2017 16:40 CEST

W14bbdiqiqzns6dngfxk

Bartnes gjenvalgt som leder av Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   jun 15, 2017 14:43 CEST

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (48) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er valgt som ny 2. nestleder for organisasjonen.

Ljuattuun7eqab3gixsj

Møt bønder fra hele landet foran Stortinget i morgen

Pressemeldinger   •   mai 22, 2017 11:00 CEST

Bønder fra hele landet kommer til Oslo i morgen, for å gå i tog til Stortinget i protest mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Det blir appeller og underholdning i Landbrukets Hus på Grønland, og ved Stortinget.

Umsmf6wo3lcp13arlu8r

Bøndene blokkerer utkjøring av mat

Pressemeldinger   •   mai 18, 2017 21:08 CEST

Fra i morgen tidlig kl 06 hindrer bøndene utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre. – Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Yctvnd5hs0sdjd6agi4j

Bønder over hele landet møter forbrukerne i butikken

Pressemeldinger   •   mai 18, 2017 10:37 CEST

På tirsdag brøt bøndene jordbruksforhandlingene. I dag viser vi deg at du får mer enn mat når du handler norske varer i matbutikken. - Regjeringa vil ikke satse på landbruket. Dette oppgjøret handler om hvordan vi skal produsere mat i framtida. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Brudd i jordbruksforhandlingene: Ingen satsing på landbruket

Pressemeldinger   •   mai 16, 2017 16:00 CEST

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Xli8hlwvt9ltgxxjmq9w

Verdige norske kandidater

Pressemeldinger   •   mai 11, 2017 08:00 CEST

De nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) har gått sammen om å etablere en felles matpris, Embla. Nå er syv norske kandidater nominert til å representere Norge i kampen om å vinne Embla i København den 23. og 24.august i år. Det vil være en felles nordisk jury som avgjør hvem av de nominerte som skal vinne Embla-prisene.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • ishrzhlajmrs.pdnettezxudr.baziupzxrtwvnes@upbondelveaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • pejwr.hfvvsksrcdorgehvzpfs@bxbqlonqzkrdewrcglplaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • zdleliseed.bxuhrdkjuugoepbxfckaf.jakobserfvln@bondelaget.nkro
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo