Per Skorge slutter i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   okt 18, 2018 12:00 CEST

Etter nesten ti år slutter Per Skorge som generalsekretær i Norges Bondelag. - Det har vært en fantastisk spennende tid i Bondelaget, hvor vi har håndtert mange viktige saker med stor betydning for bonden og norsk matproduksjon. Samtidig ser jeg fram til å starte som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, skogen er en stor ressurs som vil spille en stadig viktigere rolle, sier Skorge.

Lite krutt i regjeringas jordvernstrategi

Pressemeldinger   •   okt 09, 2018 08:37 CEST

Regjeringa la i dag fram en oppdatert jordvernstrategi etter bestilling fra Stortinget. Bondelaget er skuffet over at regjeringa ikke vil vurdere hverken sterkere juridisk vern av matjorda eller innstramming av jordvernmålet etter 2020.

Statsbudsjettet: ​Følger ikke opp klimatiltak

Pressemeldinger   •   okt 08, 2018 11:30 CEST

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. - Jeg er oppgitt over at regjeringa ikke følger Stortingets flertall om et klimafond som vil bidra til nødvendige klimainvesteringer i landbruket. Årets verste tørkesommer på over 100 år har vist at vi trenger effektive verktøy for å møte klimautfordringene, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes om forslaget til statsbudsjett.

- Hoksrud er heldig

Pressemeldinger   •   aug 31, 2018 11:21 CEST

- Bård Hoksrud er heldig som får være statsråd for Norges viktigste næring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes etter at Hoksrud i dag ble utnevnt til ny landbruks- og matminister.

- Fornøyd med rask avklaring

Pressemeldinger   •   aug 30, 2018 13:00 CEST

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier lederen i Bondelaget.

Flere husdyr på beite i jaktsesongen

Pressemeldinger   •   aug 17, 2018 11:57 CEST

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring

Pressemeldinger   •   aug 01, 2018 16:16 CEST

Landbruket i Sør-Norge lider under det som har vært en historisk varm og tørr sommer. Situasjonen for mange bønder er kritisk. I dag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag invitert statsminister Erna Solberg til å besøke en av gårdene som er ramma og til å diskutere situasjonen med næringa.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Pressemeldinger   •   jul 19, 2018 15:03 CEST

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Staten vant ulverettsaken

Pressemeldinger   •   mai 18, 2018 16:15 CEST

Inngår jordbruksavtale med staten

Pressemeldinger   •   mai 16, 2018 19:59 CEST

Onsdag kveld ble det enighet om jordbruksavtale for 2019. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og sterkt medvirkende til at vi kunne inngå jordbruksavtale med staten i år, sier bondelagslederen.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • layfrsfg.pxretjztelwr.rlbakmrttgneors@omborkndwseldtagtvetlk.nrkoky
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • liuisela.bttoegnckdu.jwsakvpobutsevcn@fdbofhndtgelrpagoqetqn.nemoeo
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo