Yamafsyvk52ittpt4rsc

Bedret erstatning og praktisering av MRSA-regelverket

Pressemeldinger   •   08-02-2016 14:40 CET

​LMD viser en bedre forståelse for hva sanering krever av bonden i nytt forslag. Det er bra at satsene for erstatning og egeninnsats heves. Praktiseringen av regelverket strammes opp. – Her har Bondelaget og Norsvin fått betydelig gjennomslag. Myndighetene har i større grad fått opp øynene for bondens kostnader og belastninger når han blir pålagt å slakte dyra av hensyn til folkehelsa.

Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Mindre landbruk, mer kapitalplassering

Pressemeldinger   •   03-02-2016 10:35 CET

Igpqcmabjovon246tszd

Jon Georg Dale må sette kompetansekrav til landbruket

Pressemeldinger   •   27-01-2016 14:31 CET

- Et kompetansekrav til landbruket kan bidra til å styrke drifta på gården, øke yrkesstoltheten hos bonden og sikre forbrukerens tillit til at norsk mat fortsatt skal være trygg og god, mener Bondelagets representant i Rekrutteringsutvalget som i dag leverte sine anbefalinger til landbruksministeren.

A0jjhmyiynulg90onm09

Stortinget vedtok utfasing av eksportstøtte innen 2020

Pressemeldinger   •   20-01-2016 07:00 CET

Stortinget vedtok i dag å fase ut norsk eksportstøtten til norsk landbruk innen 2020. Med vedtaket fjernes 8 prosent av markedsgrunnlaget for norsk melkeproduksjon og Norges Bondelag mener landbruket er avhengig av avbøtende tiltak for å forhindre de verste konsekvensene..

Zyanivyi5qrxagxrgcqq

Bondelaget ber om en gjennomarbeida ulvepolitikk

Pressemeldinger   •   18-01-2016 11:05 CET

Fkip9teg8h84pye6osmb

Vil ikke endre for endringas skyld

Pressemeldinger   •   11-01-2016 11:07 CET

S2m8jsyvo60dycam8dug

Norges Bondelag vokser

Pressemeldinger   •   22-12-2015 09:14 CET

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Fkip9teg8h84pye6osmb

Alvorlig situasjon for norsk melkeproduksjon

Pressemeldinger   •   21-12-2015 14:54 CET

Media-no-image

Ny landbruks- og matminister: - Lytt til hele næringa

Pressemeldinger   •   16-12-2015 09:48 CET

Jon Georg Dale (FrP) er utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon.

- Vi er opptatt av å etablere en åpen og ærlig dialog med enhver landbruksminister, det vil også gjelde for han. Vårt ønske, og gode råd til den nye ministeren, er å bli kjent med og lytte til innspill fra hele det fantastiske mangfoldet vi har i norsk landbruk. Det handler om ikke bare å lytte til de som allerede er enige med ham, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Dale overtar nå styringa av ei viktig næring for det norske samfunnet. Landbruket produserer trygg mat av høy kvalitet til norske forbrukere, og næringa gir grunnlag for 90.000 norske arbeidsplasser og verdiskaping i nesten alle landets kommuner, sier han.

Dale overtar etter partikollega Sylvi Listhaug som har vært landbruks- og matminister i drøye to år. Bondelaget vil invitere Dale til et møte så fort det lar seg gjøre.

- Vi ser fram til å bli kjent med hvilke tanker og visjoner Dale har for næringa. Samtidig tror vi ikke at statsrådsskiftet vil bety store endringer i den landbrukspolitikken som føres. Listhaug har arbeidet for å gjennomføre regjeringens landbrukspolitikk. Vi må forvente at oppgaven til Dale vil være den samme, sier Bartnes.

- Bondelaget vil legge til rette for at det skal være lønnsomt å produsere mat for alle bønder over hele landet, uansett geografi og størrelse. Det er ikke tvil om at samarbeidet med Listhaug på dette området har vært krevende, avslutter bondelagslederen. 

Kontaktpersoner:

Leder Lars Petter Bartnes: 900 84 576

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen: 975 99 866 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
A0jjhmyiynulg90onm09

Svekker bondens investeringsevne

Pressemeldinger   •   15-12-2015 15:30 CET

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo