Rqavbvzeebx3rdttigu2

Forlikspartiene skaper mer uro om ulv

Pressemeldinger   •   jan 31, 2017 13:12 CET

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka.

Vvmhd0njgkken8np6yug
Be1sibwwc7xnx6yet7mu Hm6trm60qpq6yjpzzfdq

Vi tenner bål for landbruket

Pressemeldinger   •   jan 30, 2017 13:48 CET

I morgen kl 15 tenner bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

N9qi1m1vw4n8ple1grsx
Ayrfoaitdqfz0z67vknx

Vi tenner bål for landbruket

Pressemeldinger   •   jan 27, 2017 09:46 CET

​Tirsdag 31. januar kl 15 tenner Norges Bondelag varselbål ved gården Kirkeby i Maridalen, Oslo. På samme tid tenner bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. Media er velkommen!

Dhmksqcxoauwrqqq9s91

Lokalmatentusiast fra Møre og Romsdal er ny Bondelagskokk

Pressemeldinger   •   jan 20, 2017 11:24 CET

Nils Henning Nesje (40) har jobbet for å fremme nær og lokal mat lenge før det ble et begrep. -Det er en stor ære, sier han om å bli den nye Bondelagskokken. Kokkestipendet på 100 000 kroner skal han bruke på å koble reise og mat på Vestlandet. Prisen ble utdelt i Berlin under verdens største mat- og drikkemesse, Grüne Woche.

Media no image
Be1sibwwc7xnx6yet7mu Wbbovtn1anr0ylgfezb8

– Nå må Stortinget vise handlekraft

Pressemeldinger   •   jan 17, 2017 15:50 CET

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stod fast på at det var riktig å nekte felling av 32 ulver i ulvesonen da han redegjorde for situasjonen i Stortinget i dag. Lisensfelling denne vinteren ville sørget for å få den norske ulvebestanden ned på målet som ble bestemt gjennom ulveforliket i sommer.

- Statsråden viser dessverre nok en gang at han ikke er villig til å gjennomføre den ulvepolitikken som Stortinget har vedtatt. Dette er ikke akseptabelt. Nå må Stortinget vise handlekraft, ellers er jeg redd for at tilliten til rovdyrpolitikken vil få seg en alvorlig knekk, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Helgesen varslet i dag at han ser på mulige endringer i naturmangfoldloven som vil kunne gi «økt fleksibilitet i forvaltningen og bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv». Dette skal han komme tilbake til Stortinget med i en egen sak som skal behandles før sommerferien. I tillegg presenterte han en 12-punktsliste over tiltak som regjeringen nå gjør i saken.

- Regjeringas svar er primært nye utredninger og vurderinger. De vil ikke ta innover seg at tiden er i ferd med å renne ut. Ulvebestanden er allerede langt større enn det Stortinget har bestemt, og siste mulighet for felling er 15. februar. Dersom Stortinget nå ikke tar grep vil trykket på beitenæringene og de som bor i og rundt ulvesonen bare øke, sier Bartnes.

- Framtredende jurister mener at det finnes juridisk handlingsrom allerede i dag for å tillate lisensfelling av ulv i ulvesonen. Dette handler om politisk vilje. Vi må jo også spørre oss hvor realistisk det er at denne regjeringen foreslår endringer i naturmangfoldloven da det står i samarbeidsavtalen med Venstre at denne skal ligge fast?

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Rmwhvqisachyzmgkksgk

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Pressemeldinger   •   jan 12, 2017 07:00 CET

Den 11. januar var Norges Bondelags representantskap samlet til ekstraordinært møte for å vedta videre strategi for arbeidet med regjeringens jordbruksmelding som ble lagt fram før jul. Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Brev til Statsminister Solberg: Ulveforliket må gjennomføres

Pressemeldinger   •   jan 06, 2017 13:00 CET

​Vedtaket som stanset lisensjakt er ikke rettslig holdbart, men et rent politisk vedtak. Det skriver Bondelaget i et brev til statsminister Solberg, og krever at ulveforliket gjennomføres. - Det er ikke rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtak er i strid med verken naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen, slik statsråd Helgesen mener, sier bondelagsleder Bartnes.

Jmsdiahv6spuiu9lymwn

Stor medlemsvekst i Bondelaget

Pressemeldinger   •   des 21, 2016 07:50 CET

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. Ikke siden 1997 har det vært flere medlemmer i Norges Bondelag, som nå teller 63 000 medlemmer. ​- Jeg er glad for at flere ønsker å være medlem. At Bondelaget trekker til seg flere medlemmer, tyder på at vi er relevante for mange. Vi representerer en motvekt til den retningen Regjeringa ønsker å trekke landet, sier Bartnes.

Media no image
Be1sibwwc7xnx6yet7mu Wbbovtn1anr0ylgfezb8

Ulveforliket er verdiløst

Pressemeldinger   •   des 20, 2016 12:35 CET

Norges Bondelag reagerer med vantro på at Klima- og miljødepartementet stanser rovviltnemdenes vedtak om å lette på ulvetrykket.

- Vi reagerer med sjokk og vantro. Avgjørelsen fører i praksis til at ulveforliket på Stortinget er helt verdiløst. Her innfører regjeringen et nytt rovdyrregime der de folkevalgte ikke har muligheten til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha i Norge, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Vi stiller også spørsmål ved hvordan Vidar Helgesen kunne legge frem ei ulvemelding våren 2016 hvor de juridiske vurderingene som ligger til grunn for dagens vedtak ikke var redegjort for. Han har i praksis forledet Stortinget til å vedta et forlik som er ulovlig. Det er svært alvorlig, sier Bartnes.

Langt over bestandsmål

Ulveforliket som ble vedtatt av Stortinget i vår sier at det skal være 4-6 ynglinger i Norge hvert år, her skal såkalte grenserevir telle med 0,5 hver. Tellingene som ble gjort i fjor vinter viste at det var 9 ynglinger.

- Dette er allerede godt over bestandsmålet satt av Stortinget. I tillegg vil flere av ulvene ha fått valper i løpet av sommeren som mest sannsynlig betyr at ulvetallet er enda høyere, sier Bartnes.

Ikke alvorlig nok

For å oppfylle bestandsmålet fattet derfor rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo vedtak om å ta ut 4 ynglinger denne vinteren. Dette vedtaket er nå stanset av departementet. De mener skadepotensialet ikke er stort nok, og at andre forebyggende tiltak må prøves før felling.

- Denne sommeren hadde sauebøndene i Rendalen 1767 sau og lam på beite, 478 av dem kom aldri tilbake. En av ulvene som tok sau her hadde vandret ut fra ulvesona. Allikevel er altså ikke skadepotensialet stort nok for forvaltningen i Oslo. Det er ganske utrolig, sier Bartnes.

- Ulvesonen går nå fra å være et rovdyrpriortert område, til en ren ulvesone hvor antallet ulver nærmest skal kunne vokse fritt. For beitenæringen vil dette også bety at flere ungulver vandrer ut av sonen og inn på deres beiter, og risikoen for nye Rendalen-situasjoner vil øke.

- Dette angår ikke bare bønder og de som driver næring i utmarka. Her overkjøres også personene som bor og lever i disse områdene totalt. Når sentralforvaltningen ignorerer lokale og regionale vedtak på denne måten skapes enda større avstand mellom lokalsamfunnene dette angår og myndighetene i hovedstaden, avslutter Bartnes.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Angriper landbruket fra alle kanter

Pressemeldinger   •   des 09, 2016 12:16 CET

- I denne jordbruksmeldinga forsøker regjeringa å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, og bonden får større risiko, sier Lars Petter Bartnes.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bnalaonownfdelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • eelise.bznmaoecklk.jakbtobsen@bondelnxaget.noao
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo