Ljuattuun7eqab3gixsj

Møt bønder fra hele landet foran Stortinget i morgen

Pressemeldinger   •   mai 22, 2017 11:00 CEST

Bønder fra hele landet kommer til Oslo i morgen, for å gå i tog til Stortinget i protest mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Det blir appeller og underholdning i Landbrukets Hus på Grønland, og ved Stortinget.

Umsmf6wo3lcp13arlu8r

Bøndene blokkerer utkjøring av mat

Pressemeldinger   •   mai 18, 2017 21:08 CEST

Fra i morgen tidlig kl 06 hindrer bøndene utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre. – Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Yctvnd5hs0sdjd6agi4j

Bønder over hele landet møter forbrukerne i butikken

Pressemeldinger   •   mai 18, 2017 10:37 CEST

På tirsdag brøt bøndene jordbruksforhandlingene. I dag viser vi deg at du får mer enn mat når du handler norske varer i matbutikken. - Regjeringa vil ikke satse på landbruket. Dette oppgjøret handler om hvordan vi skal produsere mat i framtida. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Brudd i jordbruksforhandlingene: Ingen satsing på landbruket

Pressemeldinger   •   mai 16, 2017 16:00 CEST

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Xli8hlwvt9ltgxxjmq9w

Verdige norske kandidater

Pressemeldinger   •   mai 11, 2017 08:00 CEST

De nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) har gått sammen om å etablere en felles matpris, Embla. Nå er syv norske kandidater nominert til å representere Norge i kampen om å vinne Embla i København den 23. og 24.august i år. Det vil være en felles nordisk jury som avgjør hvem av de nominerte som skal vinne Embla-prisene.

M3kzqyiwbqsm9lbcdtkp

Jordbruksoppgjøret 2017: - Ingen vilje til å følge Stortinget

Pressemeldinger   •   mai 05, 2017 10:45 CEST

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag.

Glzidieuuqnkoib6hpjj

Frokostseminar: Hvordan går det egentlig i norsk landbruk?

Pressemeldinger   •   mai 03, 2017 13:21 CEST

Bønder generelt, uavhengig av hvor i landet de bor, hva de produserer og hvor mye de tjener, opplever at utviklingen i norsk landbruk har gått i feil retning i årene 2014–2017. Resultatene fra AgriAnalyses landbruksbarometer legges fram på frokostseminar førstkommende fredag. Seminaret vil gi god bakgrunn før staten legger fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene senere samme dag.

Enxdyopcmtl245lypqzw

Jordbruksoppgjøret 2017: Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter

Pressemeldinger   •   apr 26, 2017 11:01 CEST

- Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk i årets jordbruksoppgjør, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Kravet ble overlevert kun få timer etter at Stortinget vedtok ei ny jordbruksmelding som setter retninga for en ny landbrukspolitikk. Jordbrukets krav gir et betydelig løft til mangfoldet av bruk over hele landet.

M3kzqyiwbqsm9lbcdtkp

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: landbruket overrekker kravet

Pressemeldinger   •   apr 24, 2017 14:41 CEST

Onsdag kl 11 presenteres kravet i årets jordbruksforhandlinger, med påfølgende pressekonferanse kl 12. - Stortinget har i jordbruksmeldinga nylig understreket at det skal være et landbruk over hele landet, og at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal reduseres. Jordbrukets krav vil følge opp Stortingets prioriteringer, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

A0jjhmyiynulg90onm09

Ideologisk omkamp

Pressemeldinger   •   apr 21, 2017 13:44 CEST

Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • larssjlmnw.petter.lgbaftusrtnes@ugzxthczwkdbbondelaget.nkto
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • zepeuwr.skorgext@bsrngonundelaminogeglezt.vlno
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo