Media-no-image

Bartnes møter Listhaug til debatt for første gang

Pressemeldinger   •   13-08-2014 07:00 CEST

Norges Bondelags nye leder Lars Petter Bartnes og landbruksminister Sylvi Listhaug møtes for første gang til debatt i Arendal i dag.

- Vi møtes med et felles engasjement for å produsere mer mat i Norge, men det virker som om vi er uenige om veien til målet, sier Lars Petter Bartnes.

Etterlyser svar

Det er nå drøye to måneder siden Bartnes tok over vervet som leder for de 61.000 medlemmene i Norges Bondelag. Den nye lederen ser frem til å diskutere framtiden til det norske landbruket med ministeren fra Fremskrittspartiet, men mener Listhaug fortsatt har til gode å svare på noen viktige spørsmål. 

- Den landbrukspolitikken som regjeringen har ført så langt gir ikke noe godt svar på hvordan de vil øke produksjonen av norsk mat i framtiden, sier Bartnes. 

- Vi mener økningen må skje på den dyrkbare jorda vi har tilgjengelig her til lands.  Da er ikke en ensidig satsing på store gårdsbruk i sentrale strøk løsningen.  Vi må gjøre det attraktivt for bonden å dyrke den matjorda vi har - og den ligger spredt over hele landet, sier han.


Reitan og Arnstad i panelet

Med mat skal landet bygges / Kan norsk landbruk bestå? er overskrifta på debatten om norsk landbrukspolitikk under arrangementet Arendalsuka. I tillegg til Bartnes og Listhaug deltar administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan, og parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.

Debatten blir sendt direkte på TV2 Nyhetskanalen onsdag 13. august fra klokka 13.00.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Les mer »
S2m8jsyvo60dycam8dug

Presseinvitasjon til seminaret "Grønn Vekst" på Elverum 1. august

Pressemeldinger   •   24-07-2014 13:53 CEST

- Sats på næringer med karbon som råstoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes når han innleder under seminaret ”Grønn Vekst” på Elverumsopplevelser 1. august kl 15. Johan C. Løken, gårdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi. På programmet er Utenriksmin. Børge Brende, Line Henriette Hjemdal (Krf) og Kristin Halvorsen, Cicero.

Nl6n1brvellmkqfqc2js

Svært lågt nivå av antibiotikaresistens i norske svinebesetningar

Pressemeldinger   •   01-07-2014 09:03 CEST

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i vår testa for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det vart funne smitte i berre ein av svinebesetningane.

S2m8jsyvo60dycam8dug

Fjerning av priskontroll - et nytt steg i feil retning

Pressemeldinger   •   20-06-2014 14:30 CEST

Gj9zbritpakdsdpvc3jn

Ny leder i Bondelaget

Pressemeldinger   •   05-06-2014 13:44 CEST

Lars Petter Bartnes fra Steinkjer ble i dag valgt til ny leder i Norges Bondelag. - Jeg er svært ydmyk for oppgaven, sier Lars Petter Bartnes, og takker det avtroppende styret for et solid arbeid.

Uyp575ehpc16ocaxzbov

Dette er årets bygdegründer

Pressemeldinger   •   04-06-2014 18:00 CEST

Årets bygdegründer er kåret. Synnøve Galaasen Olsen har skapt sin egen arbeidsplass på hjemgården i Trysil i Hedmark. For 19. året på rad deler Norges Bondelag og Landkreditt SA ut Askeladdprisen. Prisen deles ut til ungdom under 35 år, som er i ferd med, eller som har etablert næringsvirksomhet på bygdene. Vinneren får en pengepremie på 30.000 kroner.

Oruphnp2bnfodqoerrnk

Lars Petter Bartnes innstilt som ny leder i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   21-05-2014 09:23 CEST

Valgnemnda i Norges Bondelag foreslår Lars Petter Bartnes fra Steinkjer som ny leder i Norges Bondelag. Kristin Ianssen og Brita Skallerud er innstilt til gjenvalg som 1. og 2. nestleder.

Bwraxdvtydrhcjxknnsk

Rekordrask medlemsvekst i Bondelaget

Pressemeldinger   •   16-05-2014 15:30 CEST

Aldri før har så mange meldt seg inn i Norges Bondelag som nå. Har fått 189 medlemmer siden regjeringa la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene.

Media-no-image

Eggblokkaden oppheves

Pressemeldinger   •   16-05-2014 07:41 CEST

- Vi har fått synliggjort at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge, og det var målet med aksjonen. Vi opphever derfor blokaden fra kl 07.30 i dag tidlig, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. 

Torsdag morgen kl. 05.00 blokkerte Norges Bondelag utkjøringen av egg fra ni eggpakkerier rundt om i Norge. 

- Vi ønsker at alle skal få en god 17. maifeiring med nok egg. Vi må imidlertid si i fra når vi opplever et tilbud fra regjeringa som tar midler fra mange små og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til få store bruk i sentrale strøk. Det gir en utvikling som endrer det Norge vi kjenner. Det gir heller ikke økt matproduksjon på norske ressurser, sier Bjørke. 

- Det har vært aksjoner i alle kommuner siden vi brøt jordbruksforhandlingene, og der har bøndene møtt støtte og sympati fra folk. Mange er opptatt av å sikre et landbruk over hele landet som gir trygg, norsk kvalitetsmat, avslutter Nils T. Bjørke.

De ni eggpakkeriene hvor blokaden blir opphevet er:

 • Rias-egg, Levanger
 • Nortura Heimdal, Trondheim
 • Nilsen Hønseri, Roan
 • Toten Egg, Lena
 • Nortura, Hå
 • Jæregg, Klepp
 • Meling, Stavanger
 • Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
 • Nortura, Rakkestad

Kommentarer:

Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Bondelaget opphever eggblokkadene.

Les mer »
Media-no-image

Blokkerer eggpakkerier torsdag morgen

Pressemeldinger   •   14-05-2014 21:00 CEST

Vi blokkerer eggpakkerier rundt om i Norge for å synliggjøre at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge. Spesielt ikke etter regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Onsdag har det vært lokale og fylkesvise aksjoner over hele landet. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

-  Vi vil ha et bærekraftig og framtidsretta jordbruk som utnytter gras-, korn- og beiteressurser over hele landet. Regjeringa svarte med et tilbud hvor de tar midler fra mange små og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til få store bruk i sentrale strøk. En slik utvikling vil endre det Norge vi kjenner i dag, og gir ikke økt matproduksjon på norske ressurser, understreker Bjørke. 

-  Vi har opplevd sterk støtte og sympati fra folk flest siden vi brøt forhandlingene. Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men slik får vi sagt klart i fra og vist at konsekvensene av regjeringas politikk kan bli store.

– Vi håper forbrukerne har forståelse for det, avslutter han.

Disse eggpakkeriene blir blokkert fra torsdag morgen 15. mai kl 05.00:

 •  Rias-egg, Levanger
 •   Nortura Heimdal, Trondheim
 •   Nilsen Hønseri, Roan
 •   Toten Egg, Lena
 •   Nortura, Hå
 •   Jæregg, Klepp
 •   Meling, Stavanger
 •   Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
 •   Nortura, Rakkestad

Kontakt:

Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92  45 77 80


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Les mer »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lnlars.petter.baxjrtnegbxzyvs@tobocobhqstgmdndelagvfetdb.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • upjubxeylise.boeckynje.jakceobseiqwuysuvn@cupfudifbodyfwndibelagrgetvkmsbmlfgwuu.nnpo
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo