Ectgaxs9gehufueugz9p

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Pressemeldinger   •   21-11-2014 12:36 CET

Det er bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner. - Det er gledelig at Venstre og Krf har fått gjennomslag for at denne grensa ikke økes i statsbudsjettet. Bondelaget har sammen med andre organisasjoner påpekt hvilke negative konsekvenser Regjeringens forslag ville fått, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Fkip9teg8h84pye6osmb

- Ingen vil ha genmodifisert mat

Pressemeldinger   •   05-11-2014 14:16 CET

Regjeringen kan si nei til genmodifisert (GMO) mat og fôr. Svaret er etter vår mening opplagt. GMO er uønsket av både forbrukerne og matprodusentene.

S2m8jsyvo60dycam8dug

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Pressemeldinger   •   15-10-2014 13:21 CEST

Ectgaxs9gehufueugz9p

Savner skattegrep for økt matproduksjon

Pressemeldinger   •   08-10-2014 14:12 CEST

Yeij4jqkbu929rivzr6y

Er du den nye bondelagskokken?

Pressemeldinger   •   08-09-2014 11:06 CEST

Norges Bondelag søker en kokk med lidenskap for norske råvarer og stolte matprodusenter. Vinneren får et kokkestipend på 100.000 kroner. Den utvalgte skal promotere norsk matkultur og spre kunnskap om råvarer produsert av bønder i hele landet. Kokkestipendet har en varighet på to år og deles ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2015.

Media-no-image

Rovdyra må vike for mer norsk lammekjøtt

Pressemeldinger   •   02-09-2014 14:03 CEST

I et intervju i Trønder-Avisa 22. august sier statssekretær Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H) at sauebønder noen steder må gi opp for å gjøre plass til rovdyrene. Dette med klar henvisning til ynglesoner for bjørn. Utsagnet opprettholdes i Lundes innlegg 29. august. Samtidig framhever landbruks- og matminister Sylvi Listhaug at Regjeringen satser på økt produksjon av sau og lammekjøtt. Etter vårens jordbruksoppgjør er det sau Listhaug trekker frem som den produksjonen Regjeringa har lagt spesielt godt til rette for, og hun ønsker at produksjonen av lammekjøtt i Norge skal øke. Dette er meget forvirrende signaler fra Regjeringen.
 
Norges Bondelag støtter målet om at saueproduksjonen skal øke, men da kan vi ikke samtidig avvikle saueholdet i yngleområdet for bjørn. Bønder med dyr på utmarksbeite i indre deler av Hedmark og Nord-Trøndelag har over flere tiår levd med økende rovviltbestander som har gjort betydelige tap og skader på husdyra. Disse områdene har ynglesoner for bjørn, jerv, gaupe og ulv (Hedmark) som overlapper hverandre. Overlappingen gir dyr på beite mye større belastning i disse områdene enn andre steder. Dersom husdyr ikke kan beite i disse områdene og beitenæringa må legge ned, bryter det med det todelte målet i norsk rovdyrpolitikk om at vi både skal ha ei bærekraftig beitenæring og rovdyr samtidig. 
 
Dersom rovdyrene dreper og skader så mye sau i yngleområdene at det ikke lenger er forsvarlig å drive med utmarksbeite, er ikke svaret å legge ned beitenæringa. Svaret må være å redusere antall rovdyr. Å bruke ressursene i utmarka til matproduksjon, og beitedyras ve og vel må ha forrang framfor bestanden av rovdyr.

Av Einar Frogner og Trine Hasvang Vaag, begge styremedlemmer i Norges Bondelag.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Svar om rovdyr fra Einar Frogner og Trine Hasvang Vaag, begge styremedlemmer i Norges Bondelag, til statssekretær i Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lundes (H) uttalelser i Trønder-Avisa 22. august.

Les mer »
Media-no-image

Bartnes møter Listhaug til debatt for første gang

Pressemeldinger   •   13-08-2014 07:00 CEST

Norges Bondelags nye leder Lars Petter Bartnes og landbruksminister Sylvi Listhaug møtes for første gang til debatt i Arendal i dag.

- Vi møtes med et felles engasjement for å produsere mer mat i Norge, men det virker som om vi er uenige om veien til målet, sier Lars Petter Bartnes.

Etterlyser svar

Det er nå drøye to måneder siden Bartnes tok over vervet som leder for de 61.000 medlemmene i Norges Bondelag. Den nye lederen ser frem til å diskutere framtiden til det norske landbruket med ministeren fra Fremskrittspartiet, men mener Listhaug fortsatt har til gode å svare på noen viktige spørsmål. 

- Den landbrukspolitikken som regjeringen har ført så langt gir ikke noe godt svar på hvordan de vil øke produksjonen av norsk mat i framtiden, sier Bartnes. 

- Vi mener økningen må skje på den dyrkbare jorda vi har tilgjengelig her til lands.  Da er ikke en ensidig satsing på store gårdsbruk i sentrale strøk løsningen.  Vi må gjøre det attraktivt for bonden å dyrke den matjorda vi har - og den ligger spredt over hele landet, sier han.


Reitan og Arnstad i panelet

Med mat skal landet bygges / Kan norsk landbruk bestå? er overskrifta på debatten om norsk landbrukspolitikk under arrangementet Arendalsuka. I tillegg til Bartnes og Listhaug deltar administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan, og parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.

Debatten blir sendt direkte på TV2 Nyhetskanalen onsdag 13. august fra klokka 13.00.


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Les mer »
S2m8jsyvo60dycam8dug

Presseinvitasjon til seminaret "Grønn Vekst" på Elverum 1. august

Pressemeldinger   •   24-07-2014 13:53 CEST

- Sats på næringer med karbon som råstoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes når han innleder under seminaret ”Grønn Vekst” på Elverumsopplevelser 1. august kl 15. Johan C. Løken, gårdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi. På programmet er Utenriksmin. Børge Brende, Line Henriette Hjemdal (Krf) og Kristin Halvorsen, Cicero.

Nl6n1brvellmkqfqc2js

Svært lågt nivå av antibiotikaresistens i norske svinebesetningar

Pressemeldinger   •   01-07-2014 09:03 CEST

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i vår testa for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det vart funne smitte i berre ein av svinebesetningane.

S2m8jsyvo60dycam8dug

Fjerning av priskontroll - et nytt steg i feil retning

Pressemeldinger   •   20-06-2014 14:30 CEST

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • vtlars.pikxeetter.qvqhxfxweibartnejgs@bondceelagaxthet.nodo
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeckmk.jjtakobsen@cqbondelagssgfetewnjyn.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo