Landbruk må inn i grønn omstillingspakke

Pressemeldinger   •   mai 29, 2020 14:53 CEST

I dag kom regjeringas pakke for grønn omstilling av næringslivet i etterkant av koronaepidemien. Vi er veldig skuffa over at det ikke kommer en koronapakke til jordbruket.

Advarer mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon

Pressemeldinger   •   mai 11, 2020 12:32 CEST

Klimakur ble lagt fram i februar i år, og danner grunnlag for regjeringens kommende stortingsmelding om norsk klimapolitikk. Tiltaket for å redusere klimagassutslipp gjennom å redusere norsk husdyrhold, har skapt mye diskusjon. I april la ei samla næring fram Landbrukets Klimaplan med samme klimamål, uten et slikt tiltak. Nå har Norges Bondelag levert sitt høringssvar.

Enighet om jordbruksavtale

Pressemeldinger   •   apr 30, 2020 10:02 CEST

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021. Dette blir klart i en pressekonferanse kl 10 i dag. - I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er mer viktig enn noen gang, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Jordbruket går i forhandlinger

Pressemeldinger   •   apr 26, 2020 13:23 CEST

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021. Med grunnlag i den kontakten som har vært mellom partene, går jordbruket til forhandlinger. Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenklet.

Jordbruksforhandlinger: har startet konsultasjoner med staten

Pressemeldinger   •   apr 23, 2020 12:43 CEST

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss denne våren. Jordbruket startet i dag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Risikoordning for grøntnæringa etableres

Pressemeldinger   •   apr 20, 2020 09:26 CEST

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. - Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier Bartnes. Ordningen ar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter mot store tap pga mangel på arbeidskraft i innhøstingen.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Pressemeldinger   •   apr 03, 2020 13:15 CEST

Bonde-TV i dag: Dagros og Ferdinand i alle kanaler

Pressemeldinger   •   mar 23, 2020 09:59 CET

​Det blir ku i alle kanaler i dag, når storfebønder rundt om i landet overtar Bondelagets Facebook og Instagram fra morgenstell til kveldsrunde. - Dette er en fin mulighet til å få et ærlig og usensurert innblikk i livet på gården. Vi ønsker at flere skal få kunnskap om hvordan dyra har det, og hvordan maten vi spiser blir produsert, forteller leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Ulveavgjørelsen må ankes

Pressemeldinger   •   jan 29, 2020 17:42 CET

WWF saksøkte staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. I dag kom dommen fra Lagmannsretten, hvor de vant fram på to av tre punkter. - Dagens forvaltning gjør ikke at bestandens overlevelse er truet, og vi er fornøyd med at dommen slår fast at dette ikke er tilfelle, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes tar ikke gjenvalg i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   jan 24, 2020 09:30 CET

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær i Norges Bondelag
 • sicdgrqhidhw.hcrjovprnoeegokarfvd@fqbolcndvyelloagudetcd.nkfock
 • 975 08 901

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lacursrc.pjaetyftepkr.ycbaukrtcsnelqs@mibomkndgpelmqagametoq.nososz
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • likysena.bjloejickcs.jbeakazobgrsechn@czborhndylelvzagnnetsu.noworz
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Hollendergata 5
 • 0135 Oslo