Manglende faglig grunnlag for myrforbud

Pressemeldinger   •   des 14, 2018 15:33 CET

Regjeringa foreslår forbud mot nydyrking av myr. – Det er stor usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for norsk matproduksjon og beredskap er store, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I dag la regjeringa fram lovforslag om å forby nydyrking av myr i Norge. Lovforslaget ble varslet i 2016 som en del av regjeringas budsjettenighet med Venstre og var på høring i 2017. Høringsrunden viste at et stort antall berørte kommuner og fylker understreker at faggrunnlaget er svært usikkert og at konsekvensene i mange tilfeller vil bli for store for enkeltbønder og større områder.

- Grunnlaget for forslaget om forbud er altfor svakt til at Stortinget kan fatte en så alvorlig beslutning som et totalforbud mot nydyrking. Usikkerheten om omfang og klimaeffekt er stor. Næringa må forvente en helt annen kvalitet og sikkerhet i det faglige grunnlaget når konsekvensene av et totalforbud blir så store, understreker Lars Petter Bartnes.

- Bonden er opptatt av å gjøre gode klimatiltak, men forslag til klimatiltak må være kunnskapsbaserte slik at de treffer riktig. Det er ikke tilfelle her. Forslaget tar heller ikke innover seg ny kunnskap om hvordan myra kan dyrkes på en klimasmart måte. Dette vitner om at forslaget er like mye politisk begrunnet som det er faglig, sier Bartnes.

Kan ikke begrense muligheten til å utnytte ressurser

Lovforslaget innebærer en innskrenkning av bondens muligheter for å utvikle egen gård, med store konsekvenser for de som blir berørt.

- Vi reagerer også kraftig på at lovforslaget innebærer en sterk begrensning av råderetten over areal, uten at den samfunnsmessige effekten er sannsynliggjort. Forbudet vil gi sterke begrensninger i drifta av gården for svært mange, sier Bartnes.

Ber Stortinget avvise saken

I lovforslaget hevdes det at et forbud mot nydyrking av myr kun vil berøre bønder i 12 av landets 422 kommuner.

- Hele 35 prosent av den udyrka matjorda vår er myr. Da sier det seg selv at flere enn 12 kommuner blir negativt berørt. Totalforbudet vil også ramme svært ulikt geografisk, og svekke utviklingsmulighetene for enkeltbønder og regioner betydelig. Jeg forventer at Stortinget avviser saken inntil den er tilstrekkelig utredet, sier Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »

​Forslag om avvikling av pelsdyrnæringa: - Prosessen og lovforslag står til stryk

Pressemeldinger   •   nov 22, 2018 12:01 CET

Venstre fikk gjennomslag for å fjerne pelsdyrnæringa da de gikk inn i regjering. Ett år tidligere, jan. 2017, utgjorde Høyre, FrP og KrF Stortingsflertallet som vedtok bærekraftig utvikling av den samme næringa. -Forslaget om å avvikle ei lovlig næring, som pelsdyrnæringa er, rammer næringsdrivende og deres familier svært hardt, uttaler Bondelagsleder Bartnes.

Per Skorge slutter i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   okt 18, 2018 12:00 CEST

Etter nesten ti år slutter Per Skorge som generalsekretær i Norges Bondelag. - Det har vært en fantastisk spennende tid i Bondelaget, hvor vi har håndtert mange viktige saker med stor betydning for bonden og norsk matproduksjon. Samtidig ser jeg fram til å starte som administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, skogen er en stor ressurs som vil spille en stadig viktigere rolle, sier Skorge.

Lite krutt i regjeringas jordvernstrategi

Pressemeldinger   •   okt 09, 2018 08:37 CEST

Regjeringa la i dag fram en oppdatert jordvernstrategi etter bestilling fra Stortinget. Bondelaget er skuffet over at regjeringa ikke vil vurdere hverken sterkere juridisk vern av matjorda eller innstramming av jordvernmålet etter 2020.

Statsbudsjettet: ​Følger ikke opp klimatiltak

Pressemeldinger   •   okt 08, 2018 11:30 CEST

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. - Jeg er oppgitt over at regjeringa ikke følger Stortingets flertall om et klimafond som vil bidra til nødvendige klimainvesteringer i landbruket. Årets verste tørkesommer på over 100 år har vist at vi trenger effektive verktøy for å møte klimautfordringene, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes om forslaget til statsbudsjett.

- Hoksrud er heldig

Pressemeldinger   •   aug 31, 2018 11:21 CEST

- Bård Hoksrud er heldig som får være statsråd for Norges viktigste næring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes etter at Hoksrud i dag ble utnevnt til ny landbruks- og matminister.

- Fornøyd med rask avklaring

Pressemeldinger   •   aug 30, 2018 13:00 CEST

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier lederen i Bondelaget.

Flere husdyr på beite i jaktsesongen

Pressemeldinger   •   aug 17, 2018 11:57 CEST

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring

Pressemeldinger   •   aug 01, 2018 16:16 CEST

Landbruket i Sør-Norge lider under det som har vært en historisk varm og tørr sommer. Situasjonen for mange bønder er kritisk. I dag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag invitert statsminister Erna Solberg til å besøke en av gårdene som er ramma og til å diskutere situasjonen med næringa.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Pressemeldinger   •   jul 19, 2018 15:03 CEST

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • laftrsgh.pznetzztetbr.vxbancrtizneocs@xmbomdndsfelckagcsetlf.nogojd
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • liobseot.bwwoeskckbi.jjiakhyobeysebmn@ktbodmndnaelysagtsetkn.nbpoff
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo