Sbv6g45mbhz0aypuz7i3

Karla Linhave Siverts er den nye bondelagskokken

Pressemeldinger   •   16-01-2015 06:45 CET

Karla Linhave Siverts (27) vil lære forbrukerne å bruke alle deler av dyret i matlagingen sin. Hun ble lansert som bondelagskokken 2015-2016 under åpningen av den norske standen på Grüne Woche (IGW) i Berlin fredag. Hun er den tiende i rekken av bondelagskokker, og mottar stipendet fra Norges Bondelag på 100.000 kroner.

Ectgaxs9gehufueugz9p

En stor samfunnsendring som ingen vil ha

Pressemeldinger   •   15-01-2015 11:45 CET

Elnxeyw97lcdzuanjung

Stor medlemsvekst i året som gikk

Pressemeldinger   •   08-01-2015 10:08 CET

Snart er 62.000 medlemmer i Norges Bondelag. Norges Bondelag var ved utgangen av 2014 61.827 medlemmer. 3487 nye medlemmer kom til i 2014, noe som gir en medlemsøkning på 368 medlemmer (0,6 prosent).

Yamafsyvk52ittpt4rsc

Mer AS i landbruket

Pressemeldinger   •   19-12-2014 14:28 CET

Regjeringen gjennomfører store endringer i hvem som kan drive gård med offentlige tilskudd. – At bonden har eierskap til gården og matproduksjonen er grunnleggende i norsk landbruk. Nå gjennomføres vidtrekkende endringer uten at det blir forelagt Stortinget og uten at viktige konsekvenser er vurdert, sier bondelagslederen.

Ectgaxs9gehufueugz9p

Fornøyd med Pelsdyrutvalgets konklusjon

Pressemeldinger   •   15-12-2014 13:34 CET

Jeg mener at den faglige gjennomgangen vil bidra til å styrke pelsdyrnæringas legitimitet. Utvalget har levert en grundig og balansert rapport. Nå må den videre politiske debatten om pelsdyrnæringa legge denne rapporten til grunn,, sier Lars Petter Bartnes etter framlegginga av Pelsdyrutvalgets rapport.

Ectgaxs9gehufueugz9p

​​​Narasinfri kyllingproduksjon

Pressemeldinger   •   02-12-2014 16:43 CET

Ectgaxs9gehufueugz9p

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Pressemeldinger   •   21-11-2014 12:36 CET

Det er bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner. - Det er gledelig at Venstre og Krf har fått gjennomslag for at denne grensa ikke økes i statsbudsjettet. Bondelaget har sammen med andre organisasjoner påpekt hvilke negative konsekvenser Regjeringens forslag ville fått, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Fkip9teg8h84pye6osmb

- Ingen vil ha genmodifisert mat

Pressemeldinger   •   05-11-2014 14:16 CET

Regjeringen kan si nei til genmodifisert (GMO) mat og fôr. Svaret er etter vår mening opplagt. GMO er uønsket av både forbrukerne og matprodusentene.

S2m8jsyvo60dycam8dug

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Pressemeldinger   •   15-10-2014 13:21 CEST

Ectgaxs9gehufueugz9p

Savner skattegrep for økt matproduksjon

Pressemeldinger   •   08-10-2014 14:12 CEST

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • aplaquvurs.petnqjurtkstqtesrr.xwgyenpkbartnes@bojindaikgegzcwpjoelagetib.nogvoobdmlno
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo