Pe8n1mpalubj68j9oti8

Rekordmange gårder å besøke

Pressemeldinger   •   19-08-2015 10:45 CEST

På Åpen Gård kan du komme litt nærmere gårdslivet, spise god mat og hoppe i høyet. De neste helgene ønsker 90 bondelag over hele landet velkommen til gards. - Et besøk på Åpen Gård gir et innblikk i bondens hverdag og hvordan maten produseres, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes - Dette landbruket er vi stolte av, og ønsker å vise fram på Åpen Gård.

S2m8jsyvo60dycam8dug

Med smitte i feriebagasjen

Pressemeldinger   •   06-08-2015 12:55 CEST

Tok du med deg mer enn gode minner hjem fra utenlandsferien? Mange får med seg antibiotikaresistente bakterier hjem, som kan smitte mennesker og dyr. For folkehelsas skyld er vi avhengig av godt samarbeid mellom bønder og turister for å beholde landets unikt gode smittestatus. Landbruket tar ansvar for vår del av arbeidet med å bli kvitt MRSA og å holde de resistente bakteriene unna.

Lcdffmhdbjodqmfzx7nb

​Markedsordningene virker for bonde og forbruker

Pressemeldinger   •   24-06-2015 11:47 CEST

Sgnqu2ue4ztrmfwo7ay2

Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Pressemeldinger   •   11-06-2015 16:07 CEST

Lars Petter Bartnes, Kristin Ianssen og Brita Skallerud utgjør også det kommende året ledertrioen i Norges Bondelag.

Esw5nwb06n4nlls7dxiw

Live Skinnes vinner Askeladdprisen

Pressemeldinger   •   10-06-2015 19:24 CEST

Bloggeren Live Skinnes fra Krødsherad er en ekte Askeladd. Hun ser muligheter og det hun tar i blir til gull. Norges Bondelag og Landkreditt deler for 20. gang ut Askeladdprisen til unge gründere i bygdenorge. Live Skinnes er initiativtaker til bloggen gardsfruene.no og nettverket bryllupsbygda. Hun sprer

I3wcqw2gdyraumhxms9u

Bamble årets lokallag i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   10-06-2015 18:35 CEST

Media-no-image

Stortinget sikrer viktige prinsipper i tomtefesteloven

Pressemeldinger   •   04-06-2015 16:06 CEST

Justiskomiteen gir grunneierne muligheten til å reforhandle evigvarende festekontrakter.

- Med det er det satt sluttstrek for en lang strid mellom festere og bortfestere om hvilke vilkår som skal gjelde når en festekontrakt til bolig og hytte skal forlenges. Stortinget har balansert bortfesters og festers interesser ut fra en rimelig avveining av deres interesser, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen.

Kan justere etter 30 år

Den nye loven vil gi grunneierne muligheten til reforhandle utløpte festekontrakter, men også retten til å justere den nye festeavgiften hvert 30. år, innenfor et tak som etter dagens kroneverdi er ca 11 000 kr. pr. dekar. Dette har vært særlig viktig for Norges Bondelag.

- Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG foreslo en sikkerhetsventil overfor justiskomiteen vi mente at det var en stor svakhet ved lovforslaget at departementet ikke fulgte opp lovutvalgets klare anbefaling om mulighet for regulering etter 30 år. Dette vil sikre en god balanse mellom bortfester og fester over et lengre tidsrom. Vi er veldig fornøyde med at komiteen er enig med oss i dette, sier Helmen.

Forutsigbart og framtidsrettet

Veien fram til en ny tomtefestelov har vært lang og var blant annet gjenstand for en runde i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) i 2012. Her fikk grunneierne medhold i at de skal kunne oppjustere festeavgiften når festekontrakter utløper. Tidligere måtte disse kontraktene forlenges med samme vilkår. Dagens innstilling fra justiskomiteen sier at avgiften skal tilsvare to prosent av råtomteverdien med et tak på 11.300 kroner pr. dekar.

- Dersom to prosent av råtomteverdien er 8.000 kroner når kontrakten blir inngått, vil den i mange tilfeller være høyere etter 30 år. Sikkerhetsventilen åpner for at det da er mulig å gjøre en ny vurdering av festeavgiften. Ny avgift kan heller ikke da settes høyere enn 11.300 kroner pr. dekar etter dagens verdi. Dette gir oss en mer forutsigbar og framtidsrettet lov, og det vil gå lengre tid før politikerne må endre loven på nytt, sier Helmen. 

- Vi er allikevel skuffet over at det ikke ble flertall for regjeringspartienes forslag om at festeavgiften skal settes til 2,5 prosent av råtomteverdien. Dette ville sikret grunneierne en mer rettferdig andel av verdiøkningen på eiendommen, i tråd med dommen i EMK.

Landbruksunntaket beholdes

I dag følger det en innløsningsrett med de fleste festetomter. For hyttetomter vil festeren ha mulighet til å kjøpe tomta hvert tiende etter 30 års feste. For landbrukseiendommer som oppfyller visse kriterier er det ikke innløsningsrett. Dette vil ligge fast i den nye tomtefesteloven.

- Festeavgiften er en viktig inntekt for mange i landbruket, og landbruksunntaket sikrer forutsigbarhet for disse inntektene også i framtiden. Dette er viktig for at mange bønder skal velge å investere og utvikle bedriftene sine videre, avslutter Helmen. 

Kontaktperson:

Ole Jacob Helmen, juridisk fagsjef, 958 32 433

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Uqp0lcxiopkzsezzruct

En strategi blottet for ambisjon

Pressemeldinger   •   02-06-2015 08:06 CEST

Lcdffmhdbjodqmfzx7nb

​Kutt i Jarlsbergseksport rammer hvert ellevte melkebruk

Pressemeldinger   •   29-05-2015 15:06 CEST

Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Bondelaget inngår avtale i jordbruksoppgjøret

Pressemeldinger   •   15-05-2015 19:00 CEST

Norges Bondelag har i dag inngått avtale med staten i jordbruksoppgjøret.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • hqladbrs.petxlter.vubartnes@citrotkvdlrsbopbndfluyelagetdhri.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo