Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Gi landbruket muligheter

Pressemeldinger   •   sep 12, 2017 11:10 CEST

- Ei mindretallsregjering og en opposisjon med sterkt fokus på landbruks- og distriktspolitikk må gi næringa mulighet til å øke matproduksjon og verdiskaping landet rundt, og det håper jeg gir resultater, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Khbddewjlxdmtibtivnl

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

Pressemeldinger   •   sep 07, 2017 08:15 CEST

4.august 2017 møtte Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en samlet beitenæring på Lyngnasæter for å diskutere ulvens herjinger på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren. Beitenæringen vektla behovet for en helhetlig økonomisk kompensasjon for de som er rammet. Svaret fra minister Dale og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inneholder få konkrete løsninger.

Rewyfthcbuqaat0n2d2p

En stolt norsk Embla-vinner

Pressemeldinger   •   aug 24, 2017 21:32 CEST

Den nordiske matprisen Embla ble delt ut for første gang 24.august 2017 i København. Norge gikk til topp i èn av syv kategorier med Geitmyra Matkultursenter som fikk prisen for Nordisk mat til barn og unge 2017. De nordiske bondeorganisasjonene står bak prisen der målet er å styrke en felles nordisk matidentitet og -kultur, og samtidig øke interessen for nordisk mat utenfor Norden.

Qna8iij0kjdrtfxxwv50

Bli med på en rundtur i landbruket

Pressemeldinger   •   aug 24, 2017 10:34 CEST

Norsk Gartnerforbund, i samarbeid med Norges Bondelag, inviterer politikere og presse til gårdsbesøk hos produsenter av blomster, grønnsaker, korn og melk. Bli med på en rundtur på Nesodden og Drøbak 28. august kl 11 - 14.30. - Vi ønsker å få politikerne ut fra kontorene og gi dem et innblikk i den store verdiskapingen og muligheter som ligger i vår næring, sier styreleder Eystein Ruud.

Ycrbif7yxxgoek1udjix

Klart for nordisk toppoppgjør i mat

Pressemeldinger   •   aug 21, 2017 12:05 CEST

Torsdag 24.august skal Embla - Den Nordiske Matprisen deles ut i København. Der skal de beste aktørene innen matproduksjon og matformidling i Norden kåres. Norges Bondelag og fem andre bondeorganisasjoner står bak prisen.

Whufbujbjauvkyeerz9l

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

Pressemeldinger   •   aug 17, 2017 14:52 CEST

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.

Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Enighet om fordeling

Pressemeldinger   •   jun 26, 2017 22:20 CEST

Bondeorganisasjonene og staten har nå fordelt den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Rqavbvzeebx3rdttigu2

Rom for å ta ut flere ulv

Pressemeldinger   •   jun 26, 2017 16:10 CEST

Hmzocce7ctyq7fuf9rwc

Stopp rovdyras herjinger!

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 11:11 CEST

Ja8je0vxfqgyrue4m0do

Fortsatt uavklart om jordbruksavtalen

Pressemeldinger   •   jun 16, 2017 16:40 CEST

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • mklatarsjiigxa.peerczagtmgetteabczr.novfdfbartnewzbms@bondelmlaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • hwlisewn.bemdroewrqujlck.jakobtgkfnylloksen@bondfjbbelagsnetza.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo