M3kzqyiwbqsm9lbcdtkp

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: landbruket overrekker kravet

Pressemeldinger   •   apr 24, 2017 14:41 CEST

Onsdag kl 11 presenteres kravet i årets jordbruksforhandlinger, med påfølgende pressekonferanse kl 12. - Stortinget har i jordbruksmeldinga nylig understreket at det skal være et landbruk over hele landet, og at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal reduseres. Jordbrukets krav vil følge opp Stortingets prioriteringer, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

A0jjhmyiynulg90onm09

Ideologisk omkamp

Pressemeldinger   •   apr 21, 2017 13:44 CEST

Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.

Rqavbvzeebx3rdttigu2

Ulvenederlag for regjeringa

Pressemeldinger   •   apr 19, 2017 15:51 CEST

Regjeringa får ikke støtte for sitt forslag om å endre naturmangfoldloven. – Norges Bondelag har hele tida sett det som viktig å sette en stopper for dette politiske spillet.

A0jjhmyiynulg90onm09

Gir økte importkvoter til EU

Pressemeldinger   •   apr 06, 2017 15:59 CEST

- Enhver økning i importkvotene er et tap for norsk landbruk og matindustri, sier Per Skorge i Norges Bondelag.

Sxbzkis4cedbjetzihfc

- En politikk ingen ville ha

Pressemeldinger   •   apr 06, 2017 13:17 CEST

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier lederen i Norges Bondelag.

Ajrq2c0xn9zdqvzgysrv

Invitasjon til Bondefrokost foran Stortinget

Pressemeldinger   •   apr 04, 2017 14:55 CEST

Torsdag inviterer Norges Bondelag stortingspolitikerne på bondefrokost på Eidsvolls plass kl 9 - 10. Denne våren er det mye som står på spill for norsk matproduksjon. Torsdag ventes innstillingen på den nye stortingsmeldingen om jordbrukspolitikken som vil stake ut kursen for landbruket. Hvordan endringene vil slå ut i anvendt politikk vil vi se i jordbruksoppgjøret i mai.

Xxj6ejh8dncgktlmzicx

Ny matpris hyller det nordiske kjøkken

Pressemeldinger   •   mar 14, 2017 12:01 CET

For første gang er det etablert en nordisk matpris, Embla, som skal hylle det ypperste i det nordiske kjøkken. Seks nordiske land er med, og det skal kåres en nordisk vinner i syv ulike matkategorier. NBC (Nordiske Bondeorganisasjoners Centralråd) står bak prisen som i Norge ivaretas av Norges Bondelag.

Rmwhvqisachyzmgkksgk

- Politisk narrespill fra Helgesen

Pressemeldinger   •   mar 03, 2017 14:25 CET

- Klima- og miljøministeren beviser en gang for alle at han ikke er interessert i å lytte til innspill fra de som er uenige med han om forvaltninga av ulv. Dette viser at Vidar Helgesen heller ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Dette lovforslaget vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier Lars Petter Bartnes.

Rmwhvqisachyzmgkksgk

Helgesen svarer ikke på Stortingets bestilling

Pressemeldinger   •   feb 27, 2017 09:30 CET

Forslaget vil gjøre det vanskeligere å oppnå Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv og svarer dermed ikke på Stortingets bestilling. Det mener Norges Bondelag som også påpeker vesentlige mangler i utredningen som ligger til grunn for Vidar Helgesens forslag om endringer i naturmangfoldloven.

Rqavbvzeebx3rdttigu2

Forlikspartiene skaper mer uro om ulv

Pressemeldinger   •   jan 31, 2017 13:12 CET

-Vi er skuffa over forlikspartiene. De tør ikke stille krav til Helgesen, og skaper dermed mer uro rundt ulvesaka.

Framtidige arrangement 1 event

26 apr all day

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: Landbruket overrekker

26-04-2017 00:00
Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo