Lcdffmhdbjodqmfzx7nb

​Kutt i Jarlsbergseksport rammer hvert ellevte melkebruk

Pressemeldinger   •   29-05-2015 15:06 CEST

Ddukrjbuwp5jguzdibtt

Bondelaget inngår avtale i jordbruksoppgjøret

Pressemeldinger   •   15-05-2015 19:00 CEST

Norges Bondelag har i dag inngått avtale med staten i jordbruksoppgjøret.

Ybdvtboseznauqhldwpe

​​Forhandler om jordbruksavtale

Pressemeldinger   •   08-05-2015 12:07 CEST

Ynj8m8rk9aiyftas8mqe

​Regjeringa tar ikke norsk matproduksjon på alvor!

Pressemeldinger   •   05-05-2015 12:20 CEST

Mmfn6tlqa7uw7tqawnyk

Klimasmart landbruk i det grønne skiftet

Pressemeldinger   •   24-04-2015 12:00 CEST

Q9q2hwapygbrd4bntpav

Styrker kornøkonomien

Pressemeldinger   •   24-04-2015 10:45 CEST

W7ax32vozafdsqlrqvrh

Mer matproduksjon på norsk jord

Pressemeldinger   •   24-04-2015 10:11 CEST

Atsk1mx3lh3hjubrm7pk

Landbruket overrekker kravet til staten fredag 24. april kl. 10.00

Pressemeldinger   •   23-04-2015 12:39 CEST

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet i morgen kl 10, med pressekonferanse kl 11.

Ectgaxs9gehufueugz9p

Rentenedgang forklarer inntektsvekst

Pressemeldinger   •   10-04-2015 15:59 CEST

S2m8jsyvo60dycam8dug

Møt bøndene i morgen

Pressemeldinger   •   07-04-2015 14:02 CEST

Norges Bondelag vil vise hvorfor Norge trenger bonden, og i morgen er sjansen større enn vanlig for å treffe på en bonde. Vi har invitert Stortingspolitikerne på frokost, og andre steder i landet får barnehagebarn får hoppe i høyet, ordførere får sette poteter og alle får muligheten til å finne sin indre bonde.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • ladjrsyc.petter.epbartuqnes@wdjubolvffmrrgatuvdwndelagrhet.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo