Xnemnptsshy9yeurngfm

Trenger Norge fortsatt bonden?

Pressemeldinger   •   09-04-2014 10:51 CEST

Om to uker starter jordbruksforhandlingene 2014. Norges Bondelag stiller spørsmålet til Stortinget torsdag 10. april kl 09.00 og byr samtidig på norsk frokost.

Jphcklmogcwh45nil7cm

Klimarapport viser at regjeringen må vise ansvar for norsk matproduksjon

Pressemeldinger   •   29-03-2014 09:54 CET

Ny klimarapport tegner dramatisk framtidsbilde for verdens matproduksjon: - Regjeringen har et stort ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser

Mbyrv51bxibwdqmprtjn

Mer kraftfôr og mindre beite for norske kyr

Pressemeldinger   •   27-03-2014 10:22 CET

Listhaugs ”melkerevolusjon” er ikke bærekraftig. Ministeren kritiserer nedleggingstakten i norsk melkeproduksjon, men foreslår samtidig tiltak som vil forsterke nedgangen. - Med disse forslagene, blir Listhaugs retorikk om et landbruk over hele landet, bare tomme ord, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Owkkbiljrbpkeejune4j

Trenger Norge fortsatt bonden?

Pressemeldinger   •   23-03-2014 10:01 CET

Dette spørsmålet stiller Norges Bondelag i forkant av jordbruksforhandlingene, og ber folk vise sin støtte til norsk landbruk. I dag lanseres et egen kampanjenettsted hvor nordmenn kan framsnakke landbruket - etter inspirasjon av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Brmzovbqx1l5hfxxkrgf

Erna, er du neste?

Pressemeldinger   •   17-03-2014 14:48 CET

Bønder har klart å engasjere hele landet med You Tube-hiten ”Kæ seie bonden”: Over 100 000 visninger og rekordengasjement på sosiale medier på en helg. Nå er det Ernas tur å la seg engasjere!

Tgeteqcu9sdb6bvhm263

Jakter Bygde-Norges beste gründer!

Pressemeldinger   •   13-03-2014 13:16 CET

Norges Bondelag og Landkreditt bank er på utkikk etter gründere som vet å bruke sine kreative sider og som ikke lar seg stoppe. Hvem blir årets Askeladd og vinner av 30 000 kr?

Media-no-image

Vi må beskytte husdyrene våre

Pressemeldinger   •   24-02-2014 12:22 CET

Som følge av EU`s prossess mot Sveriges ulveforvaltning, har svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå har ulvebestanden i Norge og Sverige økt til mellom 400 til 500 ulver.

- Denne vinteren ble ulvejakta også stanset. I løpet av denne våren forventer en innvandring av om lag 50 ungulver som har forlatt sin flokk i Sverige. Hvert år har vi sett dem dukke opp i prioriterte beiteområder i Norge og påføre våre husdyr store skader, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Finn Erlend Ødegaard.

Venter til skaden er skjedd
Erstatningsoppgjøret for sau drept av ulv på utmarksbeite viser en klar økning de tre siste årene fra 1472 sau erstattet i 2011 til 3443 sau erstattet i 2013.

Norges Bondelag viser til at det eksempelvis i 2012 ble påvist ulv i Valle kommune i Agder, som er et prioritert beiteområde. Miljøverndirektoratet avslo søknad om felling med begrunnelse i at ulvene ikke utgjør et skadepotensial.

- Resultatet ble 900 drepte sau, 2 millioner i erstatninger som gjorde at kommunale fellingslag brukte 250.000 kroner på å finne rovdyrene, uten resultat. Det er uforståelig at rovviltmyndighetene sier nei til uttak av ulv før beitesesongen, men gir jaktlisenser i etterkant, etter at ulvene har drept sauer hele sommeren, sier Ødegaard.

Høyre enige før valget
Den 13. juni 2013 sendte Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag følgende spørsmål til de parlamentariske lederne på Stortinget:

- Er det i samsvar med deres forståelse av rovviltforliket pkt. 2.2.19, når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder, før skade oppstår?"

Fra Høyre mottok vi 03.07 2013 følgende svar med underskrift av Erna Solberg:

«Vårt svar på dette spørsmålet er klart: Det er ikke i samsvar med vår forståelse av rovviltforliket når det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteområder før skade oppstår.»

Rovdyrforliket må følges opp
Norges Bondelag viser til at uttak av rovdyr før beitesesongen starter gir gode resultater og reduserer tap av beitedyr betraktelig. Direktoratet gav sommeren 2013 jaktlisens på 18 bjørner og 145 jerv. Spesielt Jerv ligger betydelig over bestandsmålet i Norge. Av disse er det felt kun 2 bjørner og 37 jerv.

- Vi håper at Klima- og miljøvernministeren viser gjennom handlinger at den nye regjeringe følger opp rovdyrforliket. Frem til nå har vi ikke sett noen endringer i rovdyrpolitikken i forhold til den forrige regjeringen, sier Ødegard.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norges Bonde- og Småbrukarlag sender med dette et felles brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Kontaktperson
Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver
Mobilnr: 92858495
E-post: finn.erlend.odegard@bondelaget.no


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Som følge av EU`s prossess mot Sveriges ulveforvaltning, har svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå har ulvebestanden i Norge og Sverige økt til mellom 400 til 500 ulver. Denne vinteren ble ulvejakta også stanset. I løpet av denne våren forventer en innvandring av om lag 50 ungulver som har forlatt sin flokk i Sverige.

Les mer »
Jphcklmogcwh45nil7cm

Bondelagets leiar Nils T. Bjørke tek ikkje attval

Pressemeldinger   •   07-02-2014 10:50 CET

Nestleiarane Kristian Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til attval til styret i Norges Bondelag. Nils T. Bjørke har gjeve valnemda melding om at han ikkje tek attval på årsmøtet i juni. - Familien har lenge teke eit stort ansvar for drifta på garden heime på Voss. Det er en totalvurdering som gjer at eg endar på eit nei, seier Nils T. Bjørke

Mrq5l8h3zrazhzqfjb1s

Rørosmat tildelt Bondevettprisen 2013

Pressemeldinger   •   17-01-2014 10:45 CET

- Denne prisen får de for sitt arbeid med å fremme regional matkultur og verdiskapning gjennom godt samarbeid, sier Nils T. Bjørke. Overrekkelsen skjedde på åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin

Qltsotowpquzmn5qlbfk

Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Pressemeldinger   •   13-01-2014 12:51 CET

Ny forskrift fra Miljødirektoratet går imot rovdyrpolitikkens premisser. Naturmangfoldloven § 19 fastslår full erstatning til dyreeier når husdyr blir drept av rovdyr, men direktoratets forslag vil svekke dyreeiernes muligheter til full erstatning.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • nils.bjoyqrke@bohxndncsmeaelagnyet.nyenplno
 • 90150624

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • peuzr.idpjskaqorge@bhuonscdeujmclaiwget.mlno
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeckgqwj.jakobgcxlsen@rtdkbondpczhcuijhbelagvqteet.no
 • 97599866

 • Pressekontakt
 • Assisterende kommunikasjonssjef
 • rajngnxgkxurpmzfa.napzsuknkrujontstzofstncad@bondeuutndwcfodlagegvhot.msvpiuerdgno
 • 93497425

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • olejxxaamfbge.mariytusaw.amdunyme.cxsasjuhnbaondlbmouwkw@bezcaonjuvwdehvdzfzvowadwlagevuafplymt.mkno
 • 41604433

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo