Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Statsbudsjettet: Fra familielandbruk til AS-jordbruk

Pressemeldinger   •   okt 06, 2016 10:29 CEST

I forslaget til statsbudsjett løftes aksjeselskapene, mens unge bønders investeringsmuligheter svekkes. - Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket, sier lederen i Norges Bondelag.

Roayrxtbxdbtqib52gpt

- Viktige utredninger for matjorda

Pressemeldinger   •   okt 04, 2016 14:50 CEST

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

- Snikfjerning av konsesjonsloven

Pressemeldinger   •   sep 26, 2016 17:00 CEST

- Regjeringa åpner nå for så mange unntak i konsesjonsloven at loven ikke lenger vil ha en funksjon. Det er bra for investorer og privatpersoner på jakt etter fritidseiendom, men katastrofalt for norsk matproduksjon og unge bønder som ønsker å satse, sier leder i Norge Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Media no image

Landbruksministeren tresker i Vestfold

Pressemeldinger   •   sep 02, 2016 07:33 CEST

Mandag får bonde Hans Edvard Torp ekstra hjelp i skuronna, når Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommer på besøk.


Tid: Mandag 5. september kl 13 – 14. Sted: Kopstadveien 305, 3178 Våle, Re. Nærmere veibeskrivelse til jordet som skal treskes fås av Hans Edvard Torp, tlf 93258796.

Nå høstes kornet som skal bli brød og fôr til husdyra. På gården i Re i Vestfold er Hans Edvard Torps hveteåker moden og klar å treskes.

- Innhøsting av kornet er starten på verdikjeden i landbruket. Kornet vi høster blir til brød og husdyrfôr. Jeg ser fram til å ha med ministeren på tresking, sier Hans Edvard Torp.

Det blir gode bildemuligheter når Jon Georg Dale får kjøre skurtresker sammen med Torp.

Fakta om kornproduksjon i Vestfold: Vestfold har noe av landets beste matjord. Det er kun 1 % av landarealet i Norge som er dyrka mark som egner seg til korndyrking. På denne jorda produserer bøndene korn som brukes i brød, müsli og bakervarer. Hele 19 % av Vestfold er jordbruk, dette er høyest andel i landet. Det dyrkes korn på 68% av matjorda i Vestfold, mens i landet totalt sett er det kun om lag 33 % av matjorda som er egnet til kornproduksjon. Vestfold har bare 4% av Norges matjord, men dyrker 20% av matkornet. Kornarealet i Vestfold har gått ned med over 16% på siden 2000.

Foruten bonden og landbruks- og matministeren, vil flere representanter fra verdikjeden fra åker til brødhylle være tilstede. Kjersti With, daglig leder i With bakeri og kaffe i Tønsberg og Torunn Nordbø fra Opplysningskontoret for brød og korn er med.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Mandag får bonde Hans Edvard Torp ekstra hjelp i skuronna, når Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommer på besøk.

Les mer »
A0jjhmyiynulg90onm09

Ber landbruksministeren hjelpe Ørland-bønder

Pressemeldinger   •   aug 31, 2016 13:07 CEST

Forsvarsbygg avviser å dekke tap for bønder som må legge om drifta på grunn av kampflybasen på Ørland. Nå ber Norges Bondelag landbruksministeren om å rydde opp.

Rqavbvzeebx3rdttigu2

- Ikke reelle tapstall

Pressemeldinger   •   aug 19, 2016 15:15 CEST

Mcj8b6p4awj2gaoibokh

Vidar Kapelrud blir ny organisasjonssjef i Akershus Bondelag

Pressemeldinger   •   jun 15, 2016 09:54 CEST

Kapelrud (60) kommer fra jobben som organisasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke. - Jeg har fulgt bondelaget tett, men vil lese meg opp på politikken og hva som er mest aktuelt for Akershus, sier Kapelrud.

Media no image

Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder

Pressemeldinger   •   jun 09, 2016 14:15 CEST

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Lars Petter Bartnes har vært leder i Norges Bondelag siden 2014. Han varsler knallhard jobbing fra Bondelaget det kommende året og setter regjeringens varslede jordbruksmelding øverst på agendaen.

- Vi går en spennende tid i møte. Regjeringen vil legge fram en ny jordbruksmelding. Ut fra tidligere debatt vet vi at flere av bærebjelkene i landbrukspolitikken kan bli satt under press. Vi som næring må jobbe sammen for å hindre en politikk som vil sette det norske landbruket slik vi kjenner det i dag, på spill, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 47 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Bjørn Gimming ny 1. nestleder

Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder i Bondelaget og overtar vervet etter Kristin Ianssen, som gikk av etter tre år i vervet. Gimming er 43 år og kommer fra Halden. Han har vært aktiv i Bondelaget siden 2000 og har siden hatt en rekke verv innenfor organisasjonen. Siden 2012 har han sittet i styret til Norges Bondelag.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven. Med stigende interesse for mat og landbruk, og utfordringer i norsk landbrukspolitikk, blir rollen til Norges Bondelag stadig viktigere. Jeg vil gjøre mitt aller beste for å bidra til at vi fortsetter å være en sterk og samlet organisasjon, sier Gimming.

Brita Skallerud ble gjenvalgt som 2. nestleder og går inn i sitt sjette år i ledelsen.

Flere nye representanter i styret

Birte Usland (44) fra Vest-Agder og John-Erik Skjellnes Johansen (38) fra Nordland kommer inn som nye styremedlemmer. Usland har vært 1. vara i styret siden 2015.

Arne Elias Østerås ble valgt som ny styrerepresentant for Felleskjøpet. Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er nytt 1. varamedlem, Einar Myki, Hedmark nytt 2. varamedlem og Mette Pedersen Anfeltmo fra Troms nytt 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen er gjenvalgt som ordfører og Bjarte Naterstad er valgt som ny leder av valgnemnda for ett år.

For mer informasjon, kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866

Styret i Norges Bondelag:

Leder: Lars Petter Bartnes (gjenvalgt)
1. nestleder: Bjørn Gimming (ny)
2. nestleder: Brita Skallerud (gjenvalgt)
Medlem: Einar Frogner (ikke på valg)
Medlem: Birte Usland (ny)
Medlem: John-Erik Skjellnes Johansen (ny)
Medlem: Arnstein Røyneberg (ikke på valg)
Medlem: Gunn Jorunn Sørum (Norges Bygdeungdomslag)
Medlem: Ellen Krageberg (Norges Bygdekvinnelag)
Medlem: Oddveig Gikling-Bjørnå (ikke på valg)
Medlem: Nils Asle Dolmseth (ikke på valg)
Medlem: Arne Elias Østerås (ny)
1. varamedlem: Bodil Fjelltveit (ny)
2. varamedlem: Einar Myki (ny, tidligere 3. varamedlem)
3. varamedlem: Mette Pedersen Anfeltmo (ny)

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Les mer »
Px3avx3svmyqhwfaofb1

- Forverrer ulvesituasjonen

Pressemeldinger   •   mai 20, 2016 10:11 CEST

Stortingsflertallet er enig om framtidens ulvepolitikk. - Dette løser ikke de store problemene med dagens ulvepolitikk, mener lederen i Norges Bondelag.

Lcdffmhdbjodqmfzx7nb

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag

Pressemeldinger   •   mai 18, 2016 16:32 CEST

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Norges Bondelag. Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg, og Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleder.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.prhetter.bawnrtjtksnegls@clbondelagigtsbarxrlet.nwqckico
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • acper.skorjjqwrgewge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • btnzbolisewl.boeck.jtywsizakobbrserwn@bondupelqqagcaet.nwwo
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo