Flere husdyr på beite i jaktsesongen

Pressemeldinger   •   aug 17, 2018 11:57 CEST

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring

Pressemeldinger   •   aug 01, 2018 16:16 CEST

Landbruket i Sør-Norge lider under det som har vært en historisk varm og tørr sommer. Situasjonen for mange bønder er kritisk. I dag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag invitert statsminister Erna Solberg til å besøke en av gårdene som er ramma og til å diskutere situasjonen med næringa.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Pressemeldinger   •   jul 19, 2018 15:03 CEST

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Staten vant ulverettsaken

Pressemeldinger   •   mai 18, 2018 16:15 CEST

Inngår jordbruksavtale med staten

Pressemeldinger   •   mai 16, 2018 19:59 CEST

Onsdag kveld ble det enighet om jordbruksavtale for 2019. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og sterkt medvirkende til at vi kunne inngå jordbruksavtale med staten i år, sier bondelagslederen.

Jordbruksoppgjøret 2018: Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

Pressemeldinger   •   mai 04, 2018 12:30 CEST

- Staten kutter i tilskudd til de små og mellomstore gårdene og tar ikke de langsiktige utfordringene i norsk landbruk på alvor. Mer jord kommer til å gå ut av drift og mangfoldet vil svekkes med dette tilbudet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbruket leverer løsninger

Pressemeldinger   •   apr 26, 2018 10:05 CEST

Jordbruket overleverer sitt krav til årets jordbruksforhandlinger til staten i dag. - Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Kamp om virkeligheten i rettsak om norsk ulveforvaltning

Pressemeldinger   •   apr 23, 2018 12:30 CEST

Tirsdag 24.april starter rettsaken om norsk ulveforvaltning i Oslo Tingrett. WWF har gått til sak mot staten fordi de mener norske ulveforvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De mener ulven er kritisk truet og ønsker at domstolene skal avgjøre om forvaltningen må endres. Norges Bondela, Norges Skogeierforbund og Norskog er partshjelp på statens side.

Presseinvitasjon: Bøndene inviterer Stortingspolitikerne til frokost

Pressemeldinger   •   apr 16, 2018 14:48 CEST

Onsdag kl 9 - 10 byr Norges Bondelag på frokost på Eidsvolls plass, i forkant av årets jordbruksforhandlinger. - Vi vil bruke de mindre og mellomstore gårdene over hele landet til å produsere mer mat. Bare på den måten tar vi vare på mangfoldet som både politikere og forbrukere setter pris på, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden

Pressemeldinger   •   apr 12, 2018 10:02 CEST

Den norske bonden forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket. – Alvorlig for framtida til norsk matproduksjon og et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, mener Bondelaget.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lidkjwyyguse.bmsaioecjckaajy.jakobufplsesymmn@kqbondelygowmibkbdjxjcykxfwileagfiet.nwooguyo
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo