Skip to main content

Nytt forbundsstyret valgt på helgens sykkelting

Pressemelding   •   feb 29, 2016 10:28 CET

Norges Cykleforbunds 87. ordinære forbundsting ble i helgen avholdt i Bergen. Vi gir dere oversikten over de viktigste vedtakene og hvem som er valgt inn i ulike styrer/komiteer/utvalg.

- Det er spesielt to viktige ting som skjer fremover. I tillegg til VM i Bergen 2017 blir det viktig å få realisert de tre velodromprosjektene slik at vi kan utvikle sporten videre. Jeg ser frem til å ta fatt i dette arbeidet sammen med det nye styret, sier nyvalgt Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

Rekruttering og kvinner i fokus

På helgens ting ble også nytt Sykkelpolitisk dokument(SPD) med nye programerklæringer vedtatt.

- Som uttalt i SPD blir det blir viktig å ta tak i rekruttering av flere barn og unge samt å få flere kvinner til å sykle, sier Tiedemann Hansen.

Vedtak i velodromsaken

I forkant av tinget var det et stort engasjement rundt velodromsaken som skulle diskuteres på tinget. Tinget besluttet enstemmig følgende vedtak:

«Tingvedtaket om å realisere 3 velodromer i Norge står fast og er førende for NCFs arbeid i Sykkelpolitisk dokument. NCF skal sammen med NIF fortsatt arbeide for at KUD gir nødvendig støtte for å realisere prosjektene i Sola og Asker. NCF og NIF vil støtte Folkehallenes arbeid for å maksimere tildeling av sysselsettingsmidler til Sola».

Forslaget om å innføre ny NM gren for 20 manns lagtempo falt etter at bare 17 av 98 stemmeberettigede stemte for. Etter en interessant diskusjon så viste stemmegivningen at det ikke var dekning i sykkel-Norge for å innføre dette.

Alle valgkomiteens forslag ble vedtatt, de fleste med akklamasjon. Under ser dere oversikten over alle innvalgte represetanter på årets ting. 

Styret

PresidentHarald Tiedemann Hansen Grenland SK/Region TeVeBu

1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen Drammen CK/Region TeVeBu

2. visepresident Marianne Balto Sirma IL Sykkel/Region Nord

Styremedlem Heidi Jørgensen Krokdal CK Victoria/Region Midt

Styremedlem Vidar Bringeland Sørensen Sandnes SK/Region Sør

Styremedlem Gyri Kjølstad Bærum OCK/Region Øst

Styremedlem Abid Raja IF Frøy/Region Øst

Styremedlem Marit Sælemyr Bergen CK/Region Vest

Varamedlem Solveig Skottene Raufoss & Gjøvik SK/Region Innlandet

Grenutvalg Landevei

Medlem Marianne Riste Ringerike SK/Region TeVeBu

Medlem Rune Torkildsen Fana IL Sykkel/Region Vest

Medlem Kirsti Ruud Økern CK/Region Øst

Medlem Phan Åge Haugård IF Frøy/Region Øst

Medlem Henning Andresen Grenland SK/Region TeVeBu

Medlem Jan-Oddvar Sørnes Bodø CK/Region Midt/Nord

Grenutvalg Terreng

Medlem Ole Kristian Rudland Kvam IL Sykkel/Region Innlandet

Medlem Lena Øverbye Romeriksåsen SK/Region Øst

Medlem Gjertrud Bø Soon CK/Region Øst

Medlem Tord Bern Hansen SK Rye/Region Øst

Medlem Stian Kristoffer Evensen Harstad CK/Region Nord

Medlem Haakon Faanes Lillehammer CK/Region Innlandet


Grenutvalg BMX

Medlem Ken Meland Sviland BMX/Region Sør

Medlem Marianne Kolnes Sola BMX/Region Sør

Medlem Mette Thomsen Moss BMX/Region Øst

Medlem Trond Olsen Gressvik BMX/Region Øst

Medlem Ken Olsen, Råde BMX/Region Øst


Grenutvalg Bane

Medlem Marie Ommundsen IF Frøy/Region Øst

Medlem Thomas Fossum IK Hero/Region Øst

Medlem Rolf Morgan Hansen Sandefjord SK/Region TeVeBu

Medlem Bjørn Hamre Ullensaker CK/Region Øst


Grenutvalg Utfor og Enduro

Medlem Bendik Stubstad Henriksen SK Rye/Region Øst

Medlem Michael Overbeck Cook IK Hero/Region Øst

Styret får fullmakt til å oppnevne flere medlemmer ved behov

Grenutvalg Syklekross

Medlem Sindre Rønning Svelvik SK/Region TeVeBu

Medlem Frode Stendah lTønsberg CK/Region TeVeBu

Medlem Katrine Hofstad IF Frøy/Region Øst

Grenutvalg Trial

Medlem Camilla Frederich Fana IL Sykkel/Region Vest

Medlem Eirik Ulltang Hardanger SK/Region Vest

Styret får fullmakt til å oppnevne flere medlemmer ved behov

Valgkomiteen

Leder Øystein Lægreid, Sarpsborg SK/Region Øst

Medlem Asbjørn Andersen IL Stjørdals-Blink/Region Midt

Medlem Elisabeth Haarr, Sandnes BMX/Region Sør

Varamedlem Lisbet C Johansen, J/H Sykkel/Region Innland

Lovutvalget

Leder Stein Arne Hammersland Region Vest

Medlem Inger Ness Region TeVeBu

Varamedlem Ove Veum Region Vest

Disiplinær- og sanksjonsutvalget

Leder Øystein Eriksen Region Øst

Medlem Lisbeth Berntsen Huse Region Innlandet

Medlem Per Inge Simonsen Region Sør

Varamedlem Roar Sæterhaug Region Midt

Kontrollkomitèen

Leder Gaute Kindervåg Region Sør

Medlem Turid Lindheim Nilsen Region Sør

Medlem Arne Blakkisrud Region Øst

Varamedlem Jan Erik  Steen Region Midt

Varamedlem Anne Lise Katle Region Øst

Alle bildene som ligger på vår presseside er til fri bruk, så lenge Norges Cykleforbund krediteres ......................................................................................................................................................................

NCFs arbeid skal bygge på det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på.
Idrettens formål er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag):- Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.- Være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

NCFs formål er å lede norsk sykkelsport og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som våre klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere sykkelsporten internasjonalt.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy