Skip to main content

​Stem riktig ved fylkestingsvalget

Nyhet   •   aug 26, 2019 14:05 CEST

Vi er sterkt skuffet over at regjeringspartiene på Stortinget overkjørte næringen og faglige instanser i sitt lovvedtak.

Styret i Norges Taxiforbund oppfordrer alle i drosjenæringen til å stemme ved årets fylkestingsvalg 8. og 9. september. Det er viktig å få inn politikere som anerkjenner og forstår drosjenes rolle i kollektivtransporten og vil ha gode rammevilkår for næringen.

Fylkeskommunene har ansvaret for en samlet kollektivtransport. Ny lov fra 1. juli neste år gjør at deres myndighet svekkes, men de skal behandle alle saker knyttet til enerett, og vil fortsatt ha ansvar for mye av offentlig kjøring.

Vi er sterkt skuffet over at regjeringspartiene på Stortinget overkjørte næringen og faglige instanser i sitt lovvedtak. I enkelte fylker kan det likevel være kandidater fra disse partiene som har større respekt og forståelse for næringen.

I hovedsak er det i næringens interesse å sørge for at opposisjonen til dagens regjering styrker seg. Stem på partier og kandidater som har vist at de forstår drosjenes samfunnsoppdrag og ønsker at drosjer fortsatt skal være et yrke, ikke en dårlig betalt hobby.

Partiene som er klare på dette er Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt.

Godt valg!