Det er ikke i publikums interesse at et døgnåpent kollektivtilbud fjernes, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.
Det er ikke i publikums interesse at et døgnåpent kollektivtilbud fjernes, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Pressemelding -

ESA vil demontere kollektivtilbudet

Eftas overvåkingsorgan ESA, har i dag skrevet at behovsprøvingen av drosjeløyver er i strid med EUs regler om fri etableringsrett.

Norges Taxiforbund stiller seg noe undrende til at ESA kommer med dette nå, etter at loven har vært der siden Norge inngikk EØS-avtalen i 1994. Persontransport er underlagt nasjonal lovgivning i EU, og flere EU-land har tilsvarende reguleringer.

Grunnen til det er at drosjer er en del av kollektivtransporten. I sitt svar til ESA sa den norske regjeringen at behovsprøvingen er nødvendig for å opprettholde et kollektivtilbud døgnet rundt. Selv i Oslo stanser busser og trikker om natten, og drosjer er da den eneste tilgjengelige transport. I resten av landet er drosjene alene om tilbudet i enda større grad.

Det ESA gjør, er derfor å kreve en demontering av norsk kollektivtilbud. I tillegg krever de en fri etableringsrett som bevislig fører til overetablering og høyere priser i storbyene. Det er nok å vise til erfaringene fra Sverige i så måte.

Dette er derfor nok et utslag av skrivebordsregler som ikke er forankret i kunnskap om transportpolitikken, og som derfor tar feil når de hevder ubegrenset etableringsrett er i kundenes interesse.

For øvrig viser vi til Samferdselsdepartementet pressemelding. Vi er enig i Regjeringens posisjon i saken.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45012248
Hanne Skåle Thowsen

Hanne Skåle Thowsen

Pressekontakt Direktør 95817687
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder 90904400