Skip to main content

Ingen aksept for piratkjøring

Pressemelding   •   aug 02, 2015 12:29 CEST

Nylig ble tre sjåfører som kjørte pirattaxi under paraplyen Haxi, frikjent i Stavanger tingrett. Det er en stor misforståelse å tro at dette er en legalisering av piratkjøring.

I dommen heter det tvert imot: ”Slik retten ser det, er handlingane til dei tiltalte klart straffverdige. Sjåførar som utfører persontransport mot vederlag utan løyve er med på å undergrave systemet med offentleg regulerte drosjeløyver, uavhengig av om transportoppdraget kjem i stand på tradisjonelt vis eller ved bruk av ein mobilapplikasjon”.

Det er derfor en frekkhet – og en feilinformasjon til eksisterende og potensielle sjåfører – når Haxi i en melding påstår at dommen betyr at virksomheten er lovlig.

Retten mener at det i de tre konkrete tilfellene ikke er klar lovhjemmel for dom, basert på en bokstavelig forståelse av begrepet ”offentlig plass” i loven, og at de tre sjåførene slapp unna med en påstand om at de kun hadde kjørt denne ene turen.

Norges Taxiforbund er glad for at ulike myndigheter i stigende grad forstår alvoret i den omseggripende piratvirksomheten. Lovverket er til for på sikre publikum et offentlig transporttilbud døgnet rundt, i hele landet. Hvis dette undergraves av piratvirksomhet, vil grunnlaget for ”taxi – overalt, alltid” falle bort, med store konsekvenser for samfunnet og kundene.

Vi forventer at denne dommen blir anket, og at lovtekniske problemer vil bli ryddet av veien – enten i form av en annen fortolkning, eller ved en presisering i loven.

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Saker som regulering, konkurranse, skatt og avgift, takstsystemer, anbud, trafikksikkerhet, miljøkrav, osv. berører ditt arbeid og din økonomi som drosjeeier. Norges Taxiforbund sikrer at dine interesser ivaretas overfor myndigheter og politiske organer.