Skip to main content

Ny direktør i Norges Taxiforbund

Pressemelding   •   aug 31, 2015 14:31 CEST

Kristin Male (49) har takket ja til stillingen som ny direktør for Norges Taxiforbund. Hun erstatter Lars Hjelmeng, som ba om avløsning av helsemessige årsaker og fortsetter i annen stilling i forbundet.

Kristin Male har lang og bred erfaring fra bilbransjen. Hun kommer fra MøllerGruppen, som er landets største bilkonsern, med import, salg og service av Volkswagen, Audi og Skoda. Hun har ledererfaring fra import, forhandler- og kjedelederfunksjoner, har en bachelorgrad fra USA og en Master of Management fra BI.

Styreleder Knut Thomassen i Norges Taxiforbund ønsker den nye direktøren velkommen: - Drosjenæringen står overfor en spennende tid med mange utfordringer, og vi er trygge på at Kristin Male med sin brede kompetanse vil bli en sterk ressurs for næringen,sier Thomassen.

Kristin Male sier at drosjenæringen er lett å ha meninger om, men at den er svært kompleks. - Næringen har et ufortjent dårlig rykte blant mange. - Vår ambisjon er å øke forståelsen for taxi som det fleksible leddet i kollektivtrafikken, og kjempe for gode rammevilkår og høy kvalitet i næringen, sier Kristin Male.

Hun tiltrer stillingen 1. oktober, rett før forbundets landsmøte i Bergen den 2. og 3.

Forbundet ønsker reformer i lovverket for å sikre bedre kontroll med kvaliteten på alle sjåfører og gode rammevilkår som gjør næringen både konkurransedyktig og attraktiv å arbeide i. Den grunnleggende reguleringen må beholdes hvis man vil ha ”taxi – overalt, alltid”, og ikke bare ”noen steder av og til”.

Foto:

Kristin Male kommer fra MøllerGruppen for å bli ny direktør i Norges Taxiforbund.

Kontakt:

Knut Thomassen, tlf 901 83939

Kristin Male, tlf 976 77209.

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Vedlagte filer

PDF-dokument