Skip to main content

Uber-frifinnelse opphevet

Pressemelding   •   mar 17, 2016 15:23 CET

Borgarting lagmannsrett har opphevet Oslo tingretts frifinnelse av en Uber-sjåfør.  – Dette viser nå også rettslig at denne virksomheten er ulovlig, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbund.

En Uber-sjåfør fikk bot for piratkjøring, men nektet å godta den. Oslo tingrett frikjente i januar mannen på grunnlag av at det dreide seg om en enkelt tur, og fordi tilbudet om tur ikke var gitt på ”offentlig plass” etter lovens bokstav.

Lagmannsretten mener sjåførens handling rammes av den generelle bestemmelsen i yrkestransportlovens paragraf 4, som sier at man må ha løyve for å drive persontransport mot vederlag. Det er denne bestemmelsen Oslo-politiet har basert senere bøtelegging av Uber-sjåfører på.

Lagmannsretten påpeker at tiltalte har registrert seg, inngått avtale og opprettet enkeltmannsforetak for å drive persontrafikk med betaling gjennom Uber. Retten mener dette viser at ”siktedes aktivitet ikke har preg av et tilfeldig engangstilfelle. Tingretten hadde følgelig både rettslig og faktisk oppfordring til å vurdere om forholdet rammes av yrkestransportlovens §4 første ledd, første punktum”, heter det i dommen.

- Vi har aldri vært i tvil om at denne type piratvirksomhet er ulovlig, og det er også sagt gjentatte ganger fra Samferdselsdepartementet og politiet.Samtidig har det vært forsøkt å reise tvil om dette med bakgrunn i frifinnelsene av tre Haxi-sjåfører i Stavanger og en Uber-sjåfør i Oslo tingrett. Dommen i lagmannsretten feier denne tvilen til side, og vi kan forhåpentlig nå få slutt på denne organiserte piratvirksomheten, sier direktør Kristin Male.

Kontaktpersoner i Norges Taxiforbund:

Direktør Kristin Male, tlf 97677209

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.