Skip to main content

Digin, NODE og Noroff skal heve kompetansen innen IT-sikkerhet

Pressemelding   •   nov 03, 2016 14:11 CET

Fra venstre: Arnt Aske fra Node, Otto Isaksen fra Digin og Lars Erik Torjussen fra Noroff Education

Digin- og NODE-klyngene skal sammen med Noroff Education bruke fem millioner kroner på å heve kompetansen innen IT-sikkerhet.

Digin, GCE Node og Noroff har fått tildelt 2.5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til kompetanseutvikling innen IT-sikkerhet og personvern. Et konkret mål er et nytt og fleksibelt utdanningsprogram innen IT-sikkerhet hos Noroff. Programmet skal utvikles i nært samarbeid med industrien.

– Vi står midt i en digital revolusjon som endrer alle bransjer. Jo mer digitale virksomhetene våre blir, jo viktigere blir IT-sikkerhet. Gjennom dette prosjektet skal vi ikke bare heve kompetansen i bedriftene, vi skal også ta en ledende nasjonal posisjon innen IT-sikkerhet, sier Otto Isaksen. Han er daglig leder i IT-klynga Digin med 80 deltakende bedrifter på Sørlandet.

– Landsdelens IT-miljø går nå sammen landsdelens verdensledende leverandørindustri og landsdelens største private akademiske institusjon om et prosjekt som fokuserer fullt ut på viktigheten av IT-sikkerhet. Vi skal informere, motivere og ikke minst bygge opp en målrettet utdanning innen IT-sikkerhet, sier Isaksen.

– Fjernstyring fristende for IT-kriminalitet

Industrien på Agder har fokus på robotisering, digitalisering og økt automatisering. Leverandørindustrien til olje- og gassektoren arbeider for eksempel med utstyr og tjenester som kan gjøre det mulig å fjernstyre oljeplattformer fra land. Dette kan friste IT-kriminelle, mener leder for forretningsutvikling og digitalisering i GCE NODE, Arnt Aske:

– Automatiserte og fjernstyrte offshoreinstallasjoner vil uten tvil være fristende objekter for IT-kriminalitet. Vi må sørge for at kritiske operasjoner ikke kan hackes eller tukles med etter hvert som de blir digitalisert, sier han.

Noroff ansvarlig for det akademiske

Noroff Education er ansvarlig for det akademiske innholdet i samarbeidsprosjektet:

– Vårt mål er å utvikle en industritilpasset utdanning innen IT-sikkerhet, som vil gjøre bedriftene i regionen bedre i stand til å ta del i den digitale transformasjonen, sier Lars Erik Torjussen, daglig leder i Noroff Education og legger til:

– Som privat aktør kan vi, på en helt annen måte enn de offentlige høyskolene, tilpasse tilbudet ut fra behovet i markedet.

Noroff har i dag over 200 studenter innen IT-sikkerhet, fordelt på et toårig fagskoleprogram i nettverk og IT-sikkerhet, et ettårig program i nettverks- og systemadministrasjon, og en bachelor i digital etterforskning. Flere programmer er også sendt til søknadsbehandling hos NOKUT.

Risiko og sårbarhet øker

Den digitale utviklingen endrer bedriftens risiko- og sårbarhetsbilde. Sårbarhetsutvalget anslår at Norge årlig taper rundt 20 milliarder kroner som følge av IKT-kriminalitet.

– Vi opplever nye trusler, som for eksempel at maskiner og infrastruktur i Norge kan angripes av anonyme aktører i andre land. Dette kan skyldes feil koding, illojale arbeidere, industrispionasje eller menneskelige feil som følge av mangel på kompetanse. Vi vil heve forståelsen for og kompetansen innen IT-sikkerhet hos ledelsen i bedriftene i regionen, for å redusere sårbarhet og risiko, sier Isaksen i Digin.

Starter utviklingen på nyåret

IT-sikkerhetsprosjektet som starter på nyåret er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bevilgningen på 2,5 millioner kroner forutsetter at mottakerne selv bidrar med egeninnsats for tilsvarende beløp, det vil si at prosjektet har en totalramme på fem millioner kroner.

– Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for økt verdiskapning i næringslivet. Godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner er viktig for omstillingsevnen i virksomhetene, og for å trygge velferd framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding i forbindelse med tildelingen av prosjektmidlene.

Noroff er en utdanningsinstitusjon med sterkt digitalt DNA. Vi utvikler og skreddersyr våre utdanninger, sammen med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for at våre studenter skal få en utdanning tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid. Våre studenter kan og vil bidra i et arbeidsliv i endring.