Skip to main content

Studiepoeng og flere rettigheter for fagskolestudenter

Pressemelding   •   mai 18, 2018 08:03 CEST

– Jeg tror den nye fagskoleloven kommer til å gjøre fagskolen mer attraktiv, sier student Marthe Bull Pettersen (22).

Fagskolestudenter får flere rettigheter. Dette ble tydelig da stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanningble behandlet i Stortinget i mai i fjor.

I lovforslaget til ny fagskolelov som ble fremmet i mars 2018, foreslår Kunnskapsdepartementet blant annet at fagskolepoeng endres til studiepoeng, og at fagskolestudenter som får barn i studietiden skal få rett til fødselspermisjon. Departementet foreslår også å gi studenter et bedre velferdstilbud ved at fagskoler får rett til medlemskap i en studentsamskipnad.

Departementet mener det er viktig at fagskoleutdanningen skal være et reelt alternativ til høyere utdanning på universitet og høyskole, og foreslår å lovfeste begrepet "høyere yrkesfaglig utdanning".

Lovforslaget ble tildelt Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, H, Frp, Sp, SV, V og KrF, som gav sin innstilling 15. mai 2018.

Fagskolepoeng blir studiepoeng

I Utdannings- og forskningskomiteens tilrådning til Stortinget bekreftes betegnelsen studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Komiteen støtter også forslaget om at alle fagskoler skal ha rett til tilknytning til en studentsamskipnad, og mener dette er viktig for å gi studenter ved alle fagskolene tilbud om et bedre velferdstilbud.

Marthe Bull Pettersen (22), fagskolestudent ved Noroff Bergen, er positiv til lovforslaget:

– Jeg tror den nye fagskoleloven kommer til å gjøre fagskolen mer attraktiv, og at det nå blir lettere for unge å velge en fagskoleutdanning, sier Marthe.

Hun utdyper:

– Det at vi nå får tilbud om å være med i studentsamskipnad, som for oss betyr å bli mer inkludert i studentmiljøet – og får velferdstilbud som bolig, trening og helse – er en kjempefordel! Studiepoeng er også viktig for alle studenter. Det at vi nå kan få studiepoeng istedenfor fagskolepoeng trekker veldig opp. Selv syntes jeg det var en ulempe at fagskolestudenter ikke hadde disse rettighetene da jeg søkte på Noroff.

Fortsetter under bildet...

Les også: Noroff er Norges største Fagskole

Norges største fagskole: Noroff har fagskolestudier i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og på Nettstudier. Foto: Jeanette L. Bækkevold.

– Får nåværende og tidligere studenter studiepoeng?

Et av de vanligste spørsmålene Noroff får om den nye fagskoleloven, er om bestemmelsen om studiepoeng får tilbakevirkende kraft. Hva betyr dette for studenter som allerede er under utdanning, eller har fullført sine studier?

I lovforslaget foreslår Kunnskapsdepartementet at studentene som er i utdanning ved lovens ikrafttredelse, får vitnemål med betegnelsen studiepoeng for heleutdanningsløpet.

Men hva betyr dette for deg som er ferdig med en fagskoleutdanning?

Forslaget er at tidligere studenter skal få mulighet til å konvertere fagskolepoeng til studiepoeng. Det vil derfor i følge forslaget være mulig å bytte inn det gamle vitnemålet. Kandidater som ønsker å skaffe seg nytt vitnemål, må gjøre dette innen utgangen av 2020.

Rett til fødselspermisjon

Lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet påpeker at det er uheldig at fagskolestudentene i dag ikke har samme rett til permisjon og omsorg når de får barn i studietiden, som universitets- og høyskolestudentene har.

Å lovfeste rett til permisjon vil i følge departementet gi fagskolestudentene bedre mulighet til å kunne fullføre utdanningen sin. Retten til å få permisjon gjelder studenter som får barn eller adopterer i studietiden.

Utdannings- og forskningskomiteen støtter forslaget om å lovfeste rett til fødselspermisjon for fagskolestudenter.

Tar sikte på at loven gjelder fra 1. juli 2018

Lovforslaget behandles i Stortinget 24. mai i år.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at den nye fagskoleloven vil gjelde fra 1. juli 2018.

Noroff er en utdanningsinstitusjon med sterkt digitalt DNA. Vi utvikler og skreddersyr våre utdanninger, sammen med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for at våre studenter skal få en utdanning tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid. Våre studenter kan og vil bidra i et arbeidsliv i endring.