Skip to main content

Norske sauebønder skal avle frem en mer klimavennlig sau

Pressemelding   •   jun 30, 2020 11:20 CEST

Lastebilen Metanmåleren skal ut på tur for å måle metanutslipp fra sau i Norge. Målet er å kunne avle frem en mer klimavennlig sau. Foto: Norsk sau og geit

Lastebilen «Metanmåleren» skal kjøre Norge rundt for å måle sauerap. Målingene skal brukes for å avle frem mer klimavennlige sauer.

– Norsk Sau og Geit er opptatt av å bidra i klimadugnaden, og Metanmåleren er et viktig prosjekt for oss. Vi har store forhåpninger om at vi kan bruke målingene til å avle frem en mer klimavennlig sau, forteller Kjell Erik Berntsen, styreleder i Norsk Sau og Geit.

Rap fra 3000 sauer skal måles

Metanmåleren har akkurat gjort sine første testmålinger, og skal snart ut på Norgesturné for å måle metanutslippet fra sau på norske gårder. I løpet av 2 år skal 3000 sauer bli målt på om lag 60 gårder. Inne i lastebilen er det et mobilt laboratorium med 10 gasstette kammer: Her står sauen i 50 minutter for å måle mengden metan som sauen har produsert.

– Hele verden må gjøre en kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal selvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslipp er et viktig tiltak fra Norsk Sau og Geit, forklarer Thor Blichfeldt, avlssjef i Norsk Sau og Geit.

Avler for en mer klimavennlig sau

Jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslipp. Halvparten av dette er metan fra drøvtyggerne som storfe, sau og geit. Ikke alle dyr slipper ut like mye metan, og noe av denne variasjonen skyldes genene. Ved å måle utslippene på individnivå kan man plukke ut avlsdyr som sørger for at neste generasjon blir mer klimavennlig.

– Alle forkjempere for klima, miljø og bærekraft bør dykke dypere ned i det norske  landbruk og se på hva bønder gjør for blant annet å redusere klimagassutslipp. Det er mange tiltak på dagsorden nå. Viljen og evnen til innovasjon og fornying er langt større en det debatten om klimatiltak preges av. Norske bønder er fremoverlente, innovative og ikke minst både omstillingsdyktige og villige, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Gjennom sine samvirkebedrifter er bønder blant de mest langsiktige investorene i norsk industri. Samvirkebedriftene sørger for 16 000 industriarbeidsplasser over hele landet, bidrar med verdiskaping basert på fornybare norske ressurser og sørger hver dag for at maten du spiser er trygg.

Med oljealderen på hell blir landbrukssamvirkenes jobb med å skape arbeidsplasser og verdier fra jord, skog og hav enda viktigere.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.