Skip to main content

Totalgrensen: Risikospillere har redusert tapene

Blogginnlegg   •   nov 08, 2016 10:15 CET

Fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping, Bjørn Helge Hoffmann.

Etter den første måneden med totalgrense tyder de første tallene på at tiltaket virker slik det var tenkt.

FAGBLOGG

2. oktober innførte Norsk Tipping totalgrensen, en tapsgrense som gjelder på tvers av alle spill. Tiltaket ble innført for å forebygge utvikling av spilleproblemer. Kunder som vil levere spill med middels til høy risiko for utvikling av spilleproblemer, må nå selv gå inn og sette en grense for hvor mye penger de kan tape i måneden. Grensen kan maksimalt settes til 20 000 kroner.

I løpet av oktober har ca. ti prosent av kundene vært inne og definert egne dags- og månedsgrenser. Her er noen nøkkeltall:

  • 200 000 spillere har satt egne dags- og månedsgrenser
  • Ca. 55 prosent av disse spillerne satte en månedsgrense under 4 000 kroner.
  • Ca. 12 prosent har satt den til maksimumsnivået på 20 000 kroner.
  • Av alle de 200 000 som har satt grenser brukte ca. 6 000 spillere hele månedsgrensen sin.
  • Ca. 12 000 kunder brukte nesten hele månedsgrensen.

Det er fortsatt tidlig å konkludere, men vi ser gode indikasjoner på at grensen virker på de områdene den skal. Vi ser at høyrisikospillerne har redusert tapene sine - uke for uke har deres andel av vårt netto overskudd sunket. Denne effekten ser vi spesielt på sportsspillene Langoddsen og Liveoddsen.

For Norsk Tipping innebærer dette et inntektstap, slik vi hadde regnet med. Det er for tidlig å si hvor mye det vil utgjøre på årsbasis, men vi mener at det er viktig at overskuddet til gode formål kommer fra spillere som har råd til å tape pengene.

Sett under ett har de første fire ukene bydd på relativt få problemer. Vi har gjort noen få justeringer der det har vært nødvendig, men de tekniske løsningene har fungert som de skal. Antall henvendelser til kundeservice tyder også på at det praktiske rundt det å sette grenser har gått greit. Vi vil følge opp hvordan kundeopplevelsen har vært gjennom kundeundersøkelser

Den største kommunikasjonsutfordringen har vært å få spillerne til å sette riktige grenser. Ikke alle har husket å ta høyde for å levere for eksempel en 5-ukers kupong for Lotto. Enkelte kunder som spiller bingo-, kasino- og digitale skrapespill har satt lave grenser, og justerer dem gjerne litt opp når de får erfaring med hvor mye de spiller for. Slik sett har det å sette grenser vært svært bevisstgjørende for dem.

Sett fra Norsk Tippings side har lanseringen av totalgrensen vært vellykket. Det er et stort og viktig ansvarlighetstiltak for selskapet, og vi kommer til å følge tett med på utviklingen uke for uke.

Bjørn Helge Hoffmann er fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping