Skip to main content

Tags

grasrotandelen

Overskuddet

samfunnsoppdrag

spillemarkedet

samarbeidspartnere

Ansvarlig spill

Grasrotandelen 2018 totaloversikt

ESTABLISMENT OF A NEW JOINT VENTURE COMPANY – LEIA

Internasjonal pressemelding utsendt til bransjen ved stiftelsen av LEIA.

Hele tallgrunnlaget for undersøkelsen.

Kortversjon: Oppsummering utvalgte resultater, utvalg og metode.

Grasrotandelen 1. tertial 2018

Dokumenter   •   08-05-2018 10:45 CEST

Grasrotandelen første tertial 2018.

Grasrotandelen 2017

Dokumenter   •   05-01-2018 13:16 CET

Totaloversikt over Grasrotandelen for 2017. Til sammen fordelte spillerne 455 millioner kroner til foreningen de brenner for i løpet av året.

Lands-, fylkes- og kommuneoversikt over tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) til 6469 idrettslag. Lokale aktivitetsmidler er en del av spillemidlene til idrett.

Grasrotandelen 1. tertial 2017

Dokumenter   •   05-05-2017 14:34 CEST

Her er komplett oversikt over første utbetaling av Grasrotandelen 2017. Grasrotandelen utbetales tre ganger i året.

Årsrapport 2016 (kortversjon)

Årsrapport 2016 (kortversjon)

Dokumenter   •   01-05-2017 13:13 CEST

Dette er en redigert pdf-versjon av årsrapporten for 2016. Fullstendig rapport finner du her: http://2016.norsk-tipping.no/

Grasrotandelen 2016

Dokumenter   •   04-01-2017 14:44 CET

Totaloversikt over Grasrotandelen 2016. 448 millioner kroner er fordelt til over 26.000 lag og foreninger over hele Norge.

Bakgrunn og fakta om totalgrensen

Dokumenter   •   29-09-2016 11:04 CEST

Bakgrunnsinformasjon og faktaopplysninger om hva totalgrensen vil bety for Norsk Tippings kunder i praksis.

Grasrotandelen 2. periode 2016

Dokumenter   •   02-09-2016 11:54 CEST

Detaljert oversikt over Grasrotandelen i 2. kvartal 2016. Med forbehold om feil.

Grasrotandelen hittil i 2016

Dokumenter   •   02-09-2016 11:50 CEST

Detaljert oversikt over Grasrotandelen fra 1.1. - 31.8.2016. Med forbehold om feil.

Omsetning 1. halvår 2016

Dokumenter   •   25-07-2016 12:00 CEST

Her omsetningen for Norsk Tippings spill i første halvår, fordelt på kommuner.

Redegjør nøyere for hvordan totalgrensen vil virke i praksis

Grasrotandelen utbetalt våren 2016

Dokumenter   •   04-05-2016 15:12 CEST

Fylkesoversikt over alle grasrotmottakere som mottok utbetaling for første tertial 2016.

Presseinvitasjon til årsmøte

Presseinvitasjon til årsmøte

Dokumenter   •   07-04-2016 16:39 CEST

Årsrapport 2015 (kortversjon)

Årsrapport 2015 (kortversjon)

Dokumenter   •   01-05-2016 12:58 CEST

Dette er en redigert pdf-versjon av årsrapporten. Den fullstendige årsrapporten ligger på web, og finnes her: http://2015.norsk-tipping.no/

Omsetningstall 2015

Dokumenter   •   07-03-2016 12:45 CET

Kommunevise omsetningstall per spill.

Grasrotandelen 2015

Dokumenter   •   07-01-2016 09:51 CET

Nesten én million givere sørget for nesten 400 millioner kroner til lag og foreninger gjennom Grasrotandelen i 2015. Her er fylkesvis oversikt for alle mottakere fra 2015.