Skip to main content

Norsk Tippings omdømme stadig bedre

Nyhet   •   mai 26, 2016 10:19 CEST

Norsk Tippings omdømme bedrer seg for fjerde år på rad! Det er konklusjonen av TNS Gallups årlige undersøkelse av ca. 60 norske selskapers omdømme. I år er Norsk Tipping på 8. plass.

- Omdømmeindeksen går opp med 7 indekspoeng, fra 61 i 2015 til 68 i 2016. Norsk Tipping faller noen få plasser på rankingen, siden enkelte andre selskaper har hatt enda større vekst. Veksten kommer blant kunder, mens resultatet for ikke-kunder er stabilt. Omdømmeindeksen stiger også blant de under 30 år, forklarer Lars Nikolaisen, markedsanalytiker i Norsk Tipping.

Omdømmeindeks

Bedriftene som kartlegges i TNS Gallups årlige undersøkelse, får hver sin omdømmeindeks. Den fremkommer ved at respondentene har vurdert selskapet ut fra fem kriterier:

  1. Samlet omdømme: Hvordan vil du vurdere Norsk Tippings samlede omdømme eller anseelse?
  2. Inntrykk: Hvor godt eller dårlig inntrykk har du av Norsk Tipping totalt sett?
  3. Tillit: I hvor stor grad mener du at man kan stole på Norsk Tipping i det lange løp?
  4. Økonomiske resultater: Hvor godt mener du at Norsk Tipping gjør det økonomisk?
  5. Kvalitet: Hvordan vil du vurdere kvaliteten på Norsk Tipping sine produkter, tjenester og øvrig virksomhet?

Fra en indeks på 53 i 2013 har indeksen altså vokst til 68 i 2015. TNS Gallup har endret svarskalaen noe endret i år, slik at veksten blir litt høyere enn den ville blitt ved den gamle metoden, men det er likevel en fin økning for selskapet. Ifølge skalaen betyr dette sterkt omdømme mens høyeste nivå - over 75 poeng - betyr særdeles sterkt omdømme. Kun Vinmonopolet oppnår dette nivået.

Kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen er glad for økningen. – Det er viktig at Norsk Tipping har et godt omdømme i befolkningen. Det gjør oss bedre rustet til å tåle kritikk og er en viktig del av selskapets legitimitet, spesielt når angrep fra andre aktører stadig øker. Uansett hvordan spillemarkedet vil se ut fremover, er et godt omdømme en viktig faktor. Vi kommer til å jobbe enda mer med dette i tiden som kommer, sier hun.