Skip to main content

RED Media nytt mediebyrå

Nyhet   •   aug 20, 2015 14:09 CEST

Etter en grundig anbudsprosess har Norsk Tipping inngått avtale med mediebyrået RED Media, som dermed overtar for Mindshare. Rammeavtalen har en levetid på 2+1+1 år.


- Mindshare har vært selskapets mediebyrå i 7 år og byrået har vært en svært viktig samarbeidspartner gjennom disse årene sier Kristin Røe, leder for Kunde- og markedskommunikasjon

- Nå er et skifte et faktum og vi gleder oss til å samarbeide med RED Media som vi ikke har samarbeidet med tidligere. RED Media leverte i toppsjiktet på alle kriterier og de ble derfor samlet sett den beste tilbyderen, sier hun.

Tildelingen er gjort på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget.

Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse, under forskriftens del I og del III, og i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402.

Norsk Tipping kjørte en begrenset anbudsrunde, «to-stegsprosess» denne gangen, hvor de som de som ble best kvalifisert, ble invitert til konkurransen. Det ble invitert 5 leverandører, som alle leverte tilbud innen fristen.

- Vi vet at bransjen legger ned mye arbeid i slike anbud. Det er derfor viktig for Norsk Tipping å velge en metode/prosess som er basert på beste praksis fra alle parter. Vi har stor respekt for jobben leverandørene legger i tilbudene, og det legges tilsvarende mye tid og ressurser i evalueringsprosessen. Evalueringsteamet i denne konkurransen har bestått av 5 fagressurser, samt 1 innkjøpsfaglig ressurs, og vi mener at likebehandlingsprinsippet er godt ivaretatt gjennom hele prosessen, sier Kristin Røe.