Skip to main content

60 000 flere kunder på ett år

Pressemelding   •   apr 02, 2019 15:30 CEST

REKORDÅR: Åsne Havnelid, adm. dir. i Norsk Tipping.

Rekordmange kunder, gode resultater med forebygging av spilleproblemer og tidenes største overskudd til gode formål. Norsk Tipping presenterte svært gode resultater på årsmøtet tirsdag.

Aldri tidligere har så mange spilt hos Norsk Tipping i løpet av et år: 2 021 575, for å være presis. Det er cirka 60 000 flere enn året før og det aller viktigste resultatet fra rekordåret 2018, mener adm. dir. Åsne Havnelid. 

90 prosent av alle som spiller i Norge, spiller hos Norsk Tipping, og ca. 150.000 av kundene er under 30 år.

Dette er gledelige resultater i en tid der presset fra uregulerte aktører er større enn noen gang, sier Åsne Havnelid.

- Stor oppslutning blant spillerne styrker vår evne til å stimulere den delen av markedet som er minst forbundet med spilleproblemer. Stor oppslutning er viktig for å kunne løse den viktigste oppgaven vi er satt til – å forebygge spilleproblemer, sier Havnelid.

Forebygging av spilleproblemer

Norsk Tippings systematiske ansvarlighetsarbeid gir målbare resultater og påvirker enkeltmennesker. Forskningsprosjektet på selskapets proaktive samtaler med risikospillere har dokumentert at tiltaket har meget god effekt på kundene, bedre enn noe annet kjent forebyggende atferdstiltak. Suksessen har skapt ringvirkninger i form av at andre selskaper nå følger etter med lignende tiltak. Vi ser også at totalgrensen, innført i 2016, har god forebyggende effekt, slik meningen er.

Rekordoverskudd

Voksende kundetall gir en annen hyggelig konsekvens: Overskuddet fra Norsk Tipping er rekordstort etter 2018. Over 5,5 milliarder kroner fordeles til en lang liste av gode formål over hele landet. Av dette har kundene selv, gjennom Grasrotandelen, fordelt rekordbeløpet 648 millioner kroner til lokale lag og foreninger som setter pengene i arbeid.

Her er fordelingen til overskuddsformålene (avrundet):

(i mill. kr.)

idrett 2861
kultur 805
samf. nyttige/humantære 805
helseformål (Extrastiftelsen) 306
Grasrotandelen 648
bingoformålene 69
DNTs jubileumsgave 15
tiltak mot spilleavhengighet 15
samlet til formålene 5 523


- Resultatene viser at enerettsmodellen evner å levere på alle viktige parametere. Sammen med gode og ambisiøse tiltak fra Lotteritilsynet og fra regjeringen, er dette avgjørende bidrag til et bærekraftig spillmarked og til å forebygge spilleproblemer, slik pengespillpolitikken legger til grunn, sier Åsne Havnelid.

Norsk Tippings årsrapport for 2018 finner du her:

http://2018.norsk-tipping.no/

Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet.

Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill.

Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.  

Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 150 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 

Vi gir drømmen en sjanse!