Skip to main content

Faktapakke: VikingLotto og gevinsten på 508 millioner kroner

Pressemelding   •   aug 17, 2016 13:00 CEST

Vi opplever stor pågang av spørsmål angående VikingLotto i forbindelse med den høye gevinsten. Vi har derfor satt sammen en faktapakke vi håper kan være nyttig for redaksjoner som ønsker å lage stoff på dette.

Fakta om spillet

 • VikingLotto er et nordisk/baltisk samarbeid mellom åtte land: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen.
 • Norsk Tipping er klart største aktør med ca. 60 % av alle solgte rekker. Danske Spil og Finske Veikkaus er de øvrige store aktørene i samarbeidet.
 • Førstepremien er felles i alle landene, mens de lavere premiene er nasjonale i hvert enkelt land. I tillegg finnes en «Lykketallspott» som deles ut dersom det trukne lykketallet er en del av vinnerrekken på 6 tall.
 • Alle landene unntatt Sverige er med på lykketallet.
 • Norsk Tipping har i tillegg en nasjonal lykketallspott, som utbetales dersom det er norsk lykketallvinner. Dette er årsaken til at premien nå er mye høyere i Norge enn i de andre deltakerlandene.
 • Alle landene betaler inn et fast beløp per deltakende rekke inn til både førstepremien og lykketallspotten. Man bidrar altså ut fra antall deltakende rekker i spillet.
 • I uke 31 var det mer enn 24 millioner deltakende rekker.

Premier

 • I uke 32 passerte VikingLotto potten en halv milliard kroner for første gang i historien.
 • Årsaken til at potten er så stor, er at ingen har vunnet lykketallspotten siden 4. november 2015.
 • Statistisk sett vil lykketallet bli trukket 6,5 ganger i året – (hver åttende uke). Lykketallet har blitt trukket ut i vinnerrekka flere ganger etter 4. november, men da har det ikke vært noen vinnere med 6 rette tall. Dermed har potten hver uke blitt overført til neste ukes spill, og slik vokst seg større og større gjennom 41 uker (pr. 17. august 2016).
 • Den norske lykketallspotten har et tak på 100 millioner kroner. Det taket er nådd, og Norsk Tipping bygger nå en «skyggepott» som vil tre inn i spillet når den nåværende potten har gått.
 • Potten kan bare unntaksvis vokse seg så stor som den har gjort pr uke 33. Under spillsimuleringer gjort av Norsk Tippings produktavdeling har man klart å bygge en 500-millionerspott én gang på 20 år. Merk at dette bare er simuleringer, det kan altså også inntreffe oftere.

Vinnersannsynlighet

 • Vinnersannsynligheten i VikingLotto avhenger av hvor mange rekker man spiller.
 • Spilles én rekke, er sannsynligheten for seks rette 1: 12,3 millioner
 • Spilles én rekke, er sannsynligheten for seks rette inkludert lykketall på 1:98 millioner
 • Det minste man kan spille for i VikingLotto er ti kroner – altså to rekker.
 • Kjøper man en klassisk enukerskupong med ti rekker for femti kroner, er vinnersannsynligheten med lykketall på ca 1: 10 millioner. Vinnersannsynligheten for seks rette er da på 1:1,23 millioner.

De største premieutbetalingene til nå fra Norsk Tipping:

 • 216,1 millioner kroner utbetalt i 2013 (VikingLotto)
 • 127,6 millioner kroner utbetalt i 2014 (VikingLotto)
 • 115,9 millioner kroner utbetalt i 2013 (VikingLotto)
 • 106,6 millioner kroner utbetalt i 2013 (VikingLotto)
 • 102,6 millioner kroner utbetalt i 2013 (EuroJackpot)
 • 71,2 millioner kroner utbetalt i 2014 (VikingLotto)
 • 71,2 millioner kroner utbetalt i 2014 (VikingLotto)
 • 63,2 millioner kroner utbetalt i 2012 (VikingLotto)
 • 62,5 millioner kroner utbetalt i 2015 (VikingLotto)
 • 58,7 millioner kroner utbetalt i 2015 (VikingLotto)

Omsetning og antall spillere

 • Det er vanligvis Lotto som er Norsk Tippings mest populære spill. Men, med den høye potten tangerer VikingLotto omsetningen i Lotto.
 • I uke 32 ble det omsatt VikingLotto for over 90 millioner kroner, og over 900.000 nordmenn hadde levert et spill.
 • Uke 32 ga omsetningsrekord, men det høyeste antallet deltakere i spillet skriver seg fortsatt fra uke 52 i 2011. Det var første gang potten passerte 200 millioner kroner. Den gang leverte 930 000 nordmenn inn en eller flere kuponger.

VikingLotto-spilleren

 • Den høye potten har rekruttert uvanlig mange nye spillere til Norsk Tipping. De siste fem månedene fikk Norsk Tipping ca 54000 nye kunder som leverte VikingLotto som sitt første spill. Det er en økning på 56 prosent i forhold til samme periode i fjor.
 • Over halvparten av disse er unge spillere, mellom 18 og 33 år.
 • Gjennomsnittsalderen på en nyrekruttert spiller er 33 år.
 • En gjennomsnittlig VikingLotto-spiller er 54 år.
 • En gjennomsnittlig VikingLotto-spiller bruker 90 kroner i uka på VikingLotto.

Typen spill

 • VikingLottto er et lotterispill, som er klassifisert som et «grønt» spill i Norsk Tippings portefølje. Det vil si at det er svært lav risiko for utvikling av spillproblemer eller spillavhengihet i forbindelse med dette spillet.
 • Den store interessen Norsk Tipping opplever for spillene med svært høye premiepotter føyer seg pent inn i trendene vi ser også internasjonalt. Det er de store pottene som trekker flest spillere.
 • Norsk Tipping har to spill som kan nå premier på denne størrelsen, og det er VikingLotto og EuroJackpot. Størst blir pottene i EuroJackpot, der vi har sett premier på opp mot 800 millioner kroner. Ingen nordmenn har vunnet en pott på en slik størrelse.

Forsvarlige premiesummer

 • Det er regjeringen som fastsetter spillereglene, og med det også øvre grenser for premier. Nåværende praksis og nivå på gevinstene er innenfor dette regelverket.
 • Norsk Tippings mandat er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et ansvarlig og attraktivt spilltilbud, for slik å minimere de mulige negative konsekvensene av spill. VikingLotto er et lotterispill, og tilhører dermed kategorien bransjen klassifiserer som «grønne» spill. Det betyr at VikingLotto har lav relasjon til utvikling av spillproblemer eller spillavhengighet.
 • Norsk Tipping mener det er grunnleggende positivt at «grønne» folkespill som Lotto og VikingLotto er motorer i selskapets virksomhet. Når høy omsetning knyttes til spill med lav risiko, mener vi å ha lykkes i å kanalisere spillyst inn mot et ansvarlig, men likevel attraktivt spilltilbud som gir penger til idrett, kultur og humanitære formål.

Oppfølging av storvinnere

 • En stor premie er en positiv hendelse for de aller fleste av våre vinnere. Våre uavhengige rådgivere har lang erfaring i å veilede mennesker som plutselig har fått mange penger mellom hendene. Alle får hjelp til å gjøre gode valg i forhold til sin livssituasjon.
 • Vinneren får bistand i alle de ulike problemstillingene som kan oppstå, både positive og negative.
 • Ved en så stor gevinst som VikingLotto kan gi i dag, anbefaler vi vinneren å ikke stå fram med navn. Men, det er opp til vinneren selv å avgjøre dette.
 • Det er flere årsaker til at vi anbefaler anonymitet. I første instans for å gi vinneren tid til å summe seg litt, og skjermes for det store presset fra medier og omgivelsene vi vet vil oppstå. Interessen for vinnerne våre er alltid stor.
 • Dersom vinneren selv velger å være åpen med nyheten, tilbyr vi profesjonell bistand for mediehåndtering gjennom et uavhengig og nasjonalt anerkjent byrå.
 • De fleste vinnere i denne kategorien ønsker å forbli anonyme, og Norsk Tipping har strenge rutiner som skal sikre alle våre vinneres anonymitet.
 • Normal praksis er at når ikke vinnere selv ønsker å stå fram, kjenner kun et helt nødvendig fåtall personer i selskapet vinnernes identitet. Dette gjelder alle vinnere, ikke bare i VikingLotto.

Mer informasjon og historie om spillet

Mer informasjon om alle Norsk Tippings spill

Statistikk og millionærkart over vinnere fordelt på kommuner og fylker (under meny)

Artikkel: Dette skjer når du vinner en halv milliard

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet. Vårt samfunnsoppdrag er å tilby attraktive pengespill som ikke skaper sosiale problemer. Overskuddet går til samfunnsnyttige formål.  

Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 120 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 

Vi gir drømmen en sjanse!