Skip to main content

Finalistene til Gullsekken er klare

Pressemelding   •   mai 12, 2014 12:00 CEST

Fire skoler og fire kulturproduksjoner fra hele landet er nå valgt ut av juryen som finalister til de to gjeve Gullsekken-prisene verdt 100.000 kroner hver. Gullsekken deles ut hvert år til en produksjon og en skole som har utmerket seg i Den kulturelle skolesekken.

I år deles prisene ut i Trondheim 26. juni i forbindelse med ungdomskulturfestivalen UNG2014.

Fire skoler og fire produksjoner er nominert til Gullsekk-prisen. Juryen har valgt ut følgende finalister:

Finalister til beste skole

·  Haukåsen skole, Oslo

·  Hoeggen skole, Trondheim, Sør Trøndelag

·  Kippermoen ungdomsskole, Vefsn, Nordland

·  Kolnes skole, Karmøy, Rogaland

Skoleprisen går til den skolen som i størst grad utmerker seg med sin satsning på kunst og kultur i skolen, og som best klarer å integrere Den kulturelle skolesekken i skolehverdagen.

Finalister til beste produksjon:

·  1814! Fra Rifterdalen til Eidsvoll (kunstarter i samspill), produsent: Teater Joker

·  Filmfest Salten (film), produsent: Salten-regionen i Nordland

·  Minnenes Museum (scenekunst), produsent: NIE Teater

·  Glow (musikk), produsent: Glow musikk

Beste produksjon går til den produksjonen som holder høyest kvalitet, både når det gjelder kunstnerisk idé og innhold, samt formidling til målgruppen.

Juryen for Gullsekken har ifølge juryleder Anton Rygg hatt et spennende og morsomt arbeid med å plukke ut årets finalister.

«I en tid da mye skjer rundt Den kulturelle skolesekken, og viktige saker om fremtiden for Den kulturelle skolesekken debatteres og utredes, har det vært stimulerende å få presentert så mange kvalitetsproduksjoner og så mange dyktige skoler på det kulturelle området», uttaler Rygg.

«Det har gitt juryen en stor tro på Den kulturelle skolesekkens plass i norsk skole, og viser dessuten hvilken viktig plass kultur generelt har for barn og unges utvikling, både faglig og sosialt.»

Juryen lover at det i begge klasser vil bli kåret vinnere av høy kvalitet, i beinhard konkurranse med mange andre svært gode kandidater.

Den kulturelle skolesekken ble etablert i 2001 og har som mål å bidra til at alle elever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Forrige skoleår var det rundt 60.000 DKS-arrangementer, med et publikumstall på over 3 millioner.

Den kulturelle skolesekken finansieres av overskuddet fra Norsk Tippings spill.  Siste år ble det delt ut 200 millioner som gikk til kunst og kultur for barn og unge.

Kontaktpersoner: 

Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken v/
Hedvig Hjetland Lykke: 41 14 59 09 og Øyvor Sekkelsten: 41 45 94 43.

Norsk Tipping v/Gerd Holter: 62 51 40 00.

Foto av juryen:

Fra venstre: Forfatter Bjørn Sortland, juryleder og rektor ved Grefsen skole Anton Rygg, lærer ved Kråkerøy ungdomsskole Guro Havrevold, skuespiller Kristofer Hivju og elevene Johanne Prestegård og Joachim Løvlihagen ved Bjertnes videregående skole.
Foto: Tor Christian Berg. 


Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap. Virksomheten er forankret i statens ønske om å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som ikke skaper sosiale eller samfunnsmessige problemer.

Innenfor rammene som er fastlagt av myndighetene skal selskapet tilby ansvarlig spilleglede, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det genereres overskudd til samfunnsnyttige formål. I over 60 år har Norsk Tipping vært en av de største finansielle bidragsyterne til norsk idrett og kultur.


Vedlagte filer

PDF-dokument