Skip to main content

Overskuddet passerte 5 milliarder

Pressemelding   •   apr 06, 2017 14:39 CEST

ÅRSRAPPORTEN 2016: Regnskapet for fjoråret er klart og publisert i Norsk Tippings årsrapport.

For første gang kan Norsk Tipping vise til et overskudd på over 5 milliarder kroner. Rekordoverskuddet ble bekreftet i generalforsamling i KUD torsdag.

Overføringen fra Norsk Tipping til overskuddsformålene er rekordstor etter 2016. I alt 4 852 millioner kroner av overskuddet fordeles til formålene i år – hele 367 millioner kroner mer enn året før.

Nye kunder

På tross av økende konkurranse fra uregulerte aktører, har kundetilstrømmingen og overskuddet vokst.

- Det at vi greier å tiltrekke oss nye kunder i en tid med økende konkurranse fra aktører uten tillatelse til å drive i Norge, er gledelig. I samme år har vi bygget ut ansvarlighetstiltakene betydelig for ytterligere å kunne forebygge spilleproblemer og foreløpige resultater viser at tiltakene har god effekt. Dette vitner om at selskapet leverer på oppgaven Stortinget har gitt, sier Åsne Havnelid, adm. dir. i Norsk Tipping.


Fordeles slik

Fordelingen av spillemidlene er regulert i Lov om pengespill, og ser slik ut etter driftsåret 2016:

Tippenøkkelen  4 336 mill. kr.
Grasrotandelen    447 mill. kr.
Bingoentreprenørenes overskuddsformål     63 mill. kr.
Tiltak mot spilleavhengighet        6 mill. kr.
Utbetales til formålene 4852 mill. kr.
Styrking av egenkapital    150 mill. kr.
Samlet overskudd  5002 mill. kr.

Av beløpet på Tippenøkkelen går 277,5 millioner (6,4 prosent) til Extrastiftelsens formål. Resten fordeles slik: 2597,3 millioner kroner til idrett (64 prosent), kultur 730,5 millioner (18 prosent) og humanitære/frivillige organisasjoner får 730,5 millioner kroner (18 prosent).

150 millioner kroner holdes tilbake for å styrke selskapets egenkapital.

Les vår årsrapport her!

- Spillemidlene er uvurderlige for mange deler av det frivillige Norge. Pengene som det norske folk har brukt hos Norsk Tipping kommer lokalsamfunn i hele landet til gode. Små beløp blir til store øyeblikk. Dette er en av de grunnleggende forutsetningene i den norske pengespill-reguleringen, sier Havnelid.


Bærekraft-partner

Norsk Tippings årsmøte i Ekeberghallen skjer på FNs dag for idrett, utvikling og fred. - Det gir oss en anledning til å kunngjøre at Norsk Tipping blir en partner i Norway Cups arbeid med bærekraft. Idretten kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, og Norway Cup har tatt utfordringen. Vi gleder oss til å være med, sier Havnelid.

Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet.

Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill.

Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.  

Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 130 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 

Vi gir drømmen en sjanse!