This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Forslaget om lavere elavgift er ikke det kriserammede bedrifter trenger nå, mener Norsk Varmepumpeforening.
Forslaget om lavere elavgift er ikke det kriserammede bedrifter trenger nå, mener Norsk Varmepumpeforening.

Nyhet -

Lavere elavgift er feil medisin nå

Energi Norge og Distriktsenergi foreslår å fjerne elavgiften midlertidig. – Det vil gjøre vondt verre for mange bedrifter som sliter, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Hvis forslaget om å fjerne elavgiften i tre måneder blir gjennomført, vil det forsterke den økonomiske krisen for mange bedrifter.
– Det vil ramme bedrifter som jobber med varmepumper, solenergi og energieffektivisering, understreker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening har skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner for å advare mot uheldige konsekvenser av redusert elavgift.

Press fra mange kanter
Hagemoen forteller at mange bedrifter har opplevd betydelig nedgang i markedet de siste månedene fordi strømprisene har vært lave.
– Nedgangen forsterkes av usikkerheten rundt koronaviruset; mange familier får redusert økonomi. Svak kronekurs og mindre Enova-støtte bidrar også negativt, poengterer Hagemoen.

Viktige for Norges klimamål
Samtidig er Norge avhengig av disse bedriftene og deres kompetanse for å nå målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp slik Klimakur 2030 skisserer.
– I stedet for å vurdere tiltak som kan sende mange av disse bedriftene ut i konkurs, burde myndighetene vurdere tiltak som kan hjelpe dem, sier Hagemoen.

Les hele brevet til finansministeren.

Emner


Norsk Varmepumpeforening (Varmepumpeforeningen) er en uavhengig interesseorganisasjon...

Varmepumpeforeningen står bak varmepumpeinfo.no som gir nøytral og nyttig informasjon for deg som skal kjøpe eller har varmepumpe: Test av varmepumper, ulike typer, tips til riktig bruk. Få flere gode råd.

Pressekontakt

Relatert materiale