Skip to main content

Hva betyr det at en plante er invaderende, svartelistet eller uønsket?

Pressemelding   •   jun 04, 2018 08:45 CEST

Syringa vulgaris har vært en del av svartelisten, nå fremmedartslisten, uten at den har vært forbudt å bruke

Å velge planter til hage og balkong har fortonet seg mer komplisert de siste årene, med ord som svarteliste, invaderende og uønskede planter. For deg som hageeier er budskapet som før: Ikke spre hagevekster i naturen, og vis aktsomhet. 

Svartelistede planter er ikke det samme som forbudte eller uønskede planter, og nå fjernes snart hele begrepet, da Artsdatabanken har innsett at det har skapt mange misforståelser. Er du forvirret? Vi prøver å oppklare i denne artikkelen.

Hva er svartelisten egentlig?

Artsdatabanken har laget modeller for risikovurdering av planter som har kommet til Norge. Med risikovurderingene ønsker man å si noe om sannsynligheten for at en art kommer å bli invaderende og/eller utgjøre økologisk risiko for norsk natur i løpet av de neste 50 år. Artene havner i en av fem kategorier; ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko. De to sistnevnte kategoriene har man tidligere valgt å kalle Svartelisten. At en plante var svartelistet betydde ikke at den var forbudt eller uønsket i Norge – dette bestemmes av forbudslisten i Forskrift om fremmede organismer. Eksempelvis var eple, rips, syrin og hagestemorsblomst alle å finne i Svartelisten, men ingen av dem er forbudt. Svartelisten inneholder også arter som man har vurdert til å kunne bli (eller som er) problematiske på enkelte plasser, men som er harmløse andre steder. Planter kan også havne på risikolistene fordi de krysser seg med en nærstående art, uten at de nødvendigvis utgjør en trussel mot naturen i sin helhet.

I 2016 trådte Klima og miljødepartementets (KLD) forskrift om fremmede organismer i kraft. I dette lovverket finner man en forbudsliste med oversikt over en del planter som er forbudt å importere, selge og plante ut.  

Ny utgave av Artsdatabankens økologiske risikovurderinger publiseres i juni 2018

Ny utgave av publikasjonen som har blitt kalt Svartelisten, men som egentlig er Artsdatabankens økologiske risikovurderinger, lanseres nå. Denne gang er begrepet Svarteliste fjernet, og erstattet med begrepet Fremmedartsliste. Her har man gjort om på metodene brukt for å vurdere de ulike artene i tidligere utgaver. Dette viser at risikovurderingene ikke nødvendigvis er endelig vitenskap, men innsamling av kunnskap og ikke komplett. Av denne grunn vil en del arter nå endre hvilken kategori de klassifiseres i. Vurderingene er og blir tilgjengelige på www.artsdatabanken.no.

Hvilke regler gjelder for deg som hageeier?

Som hageeier skal du opptre aktsomt. Dette betyr at du skal se til at planter i hagen ikke sprer seg utenfor hagegjerdet og det er forbudt å kaste planteavfall i naturen. Dette gjelder alle planter du har i hagen! Noen planter sprer seg mer villig enn andre og noen er vanskelige å luke vekk. Disse er dumt å plante ved siden av naturområder. Spør gjerne hagesenteret hva du bør velge. Hvis du ikke ønsker å kompostere ditt planteavfall kan du sjekke med kommunen hvor dette kan leveres.

Du skal følge forskriftens forbudsliste. Har du noen av de aktuelle plantene i hagen trenger du ikke fjerne dem, men du får ikke lov å plante ut nye. Alle planter som du får kjøpt i et norsk hagesenter er lovlige, fordi det er hagesenteret som er ansvarlige for å fjerne forbudte planter fra sortimentet.

Mer informasjon og artikler om blomster, planter og relaterte tema finner du på www.obp.no.

Du kan fritt bruke bildene og teksten i artikkelen, men pass på å oppgi kilde obp.no eller Opplysningskontoret for blomster og planter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.