Skip to main content

Optimera forplikter hele verdikjeden i forhold til skjerpet innkjøpspolitikk

Pressemelding   •   aug 30, 2013 15:57 CEST

– Vi opererer i et landskap som er komplekst og under stadig forandring. Dette tar vi konsekvensen av gjennom arbeidet som nå gjøres med vår innkjøpspolicy. Som en markedsledende aktør, ønsker vi dessuten å gå foran på innkjøpsområdet, sier kategori- og markedsdirektør Erik Tønnesen.

For å sikre riktige innkjøp, krever Optimera at bedrifter og medarbeidere i hele verdikjeden er bevisste og forplikter seg personlig til å etterleve innkjøpspolicyen. Samtlige medarbeidere i Optimeras kategoriorganisasjon og -ledelse har gjennomgått omfattende opplæring. Optimera snur seg nå til leverandører både i inn- og utland. Leverandørene må forplikte seg på samme måte som selskapets egne medarbeidere.

Optimera definerer innkjøpskravene i tre hovedgrupper. Første gruppe skal sikre at produksjonsmedarbeideres rettigheter og HMS er ivaretatt. Andre gruppe skal sikre miljøet fra vugge til grav, inkludert full sporbarhet til opprinnelseskilde, hensyn til økosystemer og biologisk mangfold, reduksjon av drivhusgassutslipp, samt optimalisert forbruk av naturressurser og energi. Tredje gruppe skal ivareta norske og internasjonale lover og forskrifter, og blant annet sikre riktig produktkvalitet, bidra til fri konkurranse og forhindre korrupsjon.

– Endringene i innkjøpspolitikken skaper ytterligere struktur, slik at vi kan levere i henhold til andres og egne krav uten å pådra verken kundene eller oss unødvendige kostnader, sier Tønnesen. Han legger til:

– I bunn og grunn handler innkjøpspolicyen vår om å bidra til god byggeskikk.

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med
152 utsalgssteder, 1900 ansatte og over 7 milliarder kroner i omsetning. Virksomheten innbefatter
Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér og Byggi.
Montér er Optimeras kjedekonsept for gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkere.
Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193.000 medarbeidere
i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar