Skip to main content

Donorkortet - nå til alle smarttelefoner

Pressemelding   •   okt 30, 2012 09:28 CET

Med Donorkortet tilgjengelig som applikasjon på Windows Phone har nesten alle brukere av smarttelefon tilgang til digitalt donorkort. Norge er først ute med å ta i bruk denne teknologien.

Stiftelsen Organdonasjon lanserer i dag donorkortet som applikasjon til Windows Phone. Applikasjonen er laget i samarbeid med webbyrået Idium. I fjor ble donorkortet lansert for mobilplattformene Android og iPhone med stor suksess. Hittil har over 83 000 brukere lastet ned applikasjonen. Med denne lanseringen kan nærmest alle med en smarttelefon laste ned donorkortet på mobilen.

Informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Troels Normann Mathisen, er glad for at donorkortet nå er tilgjengelig på de fleste mobilplattformene på markedet. ”Det er viktig for oss at det skal være enkelt å vise at man sier ja til organdonasjon. Det unike med applikasjonen er at når man har fylt den ut, sendes en SMS til de man har ført opp som pårørende, om at man har fått seg donorkort,” uttaler Mathisen.

”Norge ligger langt fremme i Europa, både på antall donasjoner og på bruk av moderne teknologi for å gjøre det enklere å vise at man er organdonor”, sier Mathisen. ”Sverige har nettopp lansert en tilsvarende applikasjon etter idé fra den norske utgaven. Vi har deltatt på møter i EU-kommisjonen i Brussel, der vi har fått vise hvordan Norge gjør organdonasjon lett tilgjengelig for befolkningen. På dette området er Norge kommet lengst i Europa” forteller informasjonssjefen. 

”Når du først har kommet fram til at du sier ja til organdonasjon, skal det å være så lett som mulig å vise sitt standpunkt. Derfor har vi laget applikasjonen veldig enkel,” påpeker Mathisen. ”Dette er en applikasjon som redder liv,” avslutter informasjonssjefen, som håper på at alle med smarttelefon laster ned donorkortet.


Når man har lastet ned donorkortet fra www.donorkort.no, gjør man følgende:

- Fyll ut ditt eget navn, samt navn og mobilnummer til to av dine nærmeste.

(Disse vil motta en sms om at du sier ja til organdonasjon.)

- Informer de to pårørende du har påført på kortet om at du er positiv til organdonasjon.

- Plasser donor ikonet på hovedsiden og sett kortet som bakgrunnsbilde på telefonen.

Donorkortet blir da synlig selv når telefonen er låst med pin-kode. Dette gjør at helsepersonell raskt kan se at vedkommende har sagt ja og informert sine nærmeste.

Applikasjonen kan deles via Facebook og mail og gir også svar på de ti vanligste spørsmålene rundt organdonasjon.

Donorkortet vil fortsatt være tilgjengelig på blant annet landets apotek og legekontor og på www.donorkort.no. Applikasjonen vil på lik linje med papirkortet være gratis.


For spørsmål, kontakt informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon:

Troels Normann Mathisen, mobil: 90 13 16 75 / mail: troels.mathisen@organdonasjon.no

Bilde WP app: http://www.flickr.com/photos/organdonasjon/8121875622/

Statistikk Donasjonstall: http://www.slideshare.net/organdonasjon/3-kvartal-2012

Link til applikasjonen: www.donorkort.no 


Hvem er vi?

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner.

Bak stiftelsen står:

* Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
* Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
* Foreningen for Hjerte- Lungetransplanterte (FHLT)
* Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB)
* Norsk Forening for Cystisk Fibrose (NFCF)

Vårt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette vil vi gjøre ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

Vi vil være pådrivere i forhold til helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige resurser stilles til disposisjon for å redde liv.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy