Skip to main content

Flytter lefseproduksjon og satser på innovasjon og vekst

Pressemelding   •   mai 20, 2014 10:59 CEST

Styret i Orkla Foods Norge besluttet i dag å gjennomføre en styrt avvikling av virksomheten i Lierne. Produksjonen av lefser vil bli flyttet til Stranda. Flyttingen vil tidligst kunne bli iverksatt om et år.

Vedtaket ble fattet på et styremøte i Orkla Foods Norge (OFN) i dag. Vedtaket betyr at OFN nå flytter ulønnsom lefseproduksjon fra Lierne, og satser på lønnsom produksjon på Stranda med økte muligheter for innovasjon og fremtidig vekst.

- Dette er naturligvis en svært alvorlig beskjed å få for våre medarbeidere i Lierne, og av den grunn har vi da også vært opptatt av å bruke tid og gå grundig til verks i denne prosessen, sier styreleder i Orkla Foods Norge, Atle Vidar Nagel-Johansen.

- Vårt vedtak er fattet på bakgrunn av et solid og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag. Å flytte produksjonen til Stranda fremstår som det klart beste alternativet på samtlige beslutningskriterier, sier styreleder i Orkla Foods Norge, Atle Vidar Nagel-Johansen.
Ledelsen i OFN skal nå bruke tid sammen med de tillitsvalgte for å finne gode løsninger slik at de ansatte vet hva de skal forholde seg til. Eksempler på løsninger kan være kurs, rådgivning og sluttvederlag.
Fra oktober til januar har Orkla Foods Norge jobbet grundig med å utrede mulige tiltak for å fortsette virksomheten på avdeling Lierne. I tillegg har tillitsvalgte i samarbeid med ansatterepresentanter fra januar og frem til mars 2014 jobbet med et forslag som har blitt drøftet med lokal ledelse jevnlig og presentert for ledelsen i Orkla Foods Norge.

Kontaktinformasjon
Bjørn Brennskag, kommunikasjonssjef Orkla Foods Norge, 906 06 383 / bjorn.brennskag@orkla.no

Fakta om Orkla Foods Norge avdeling Lierne
Lierne bakeri ble startet i 1990 og solgt til Rieber & Søn i 2011. Orkla Foods Norge AS overtok fabrikken på Lierne med tilhørende kake- og lefseprodukter som en del av Rieber & Søn-transaksjonen våren 2013. Orkla Foods Norge avdeling Lierne (tidligere Lierne bakeri) er en av 15 fabrikker i Orkla Foods Norge AS.

Prosessen i punkter:
- Sept. – okt.: Situasjonsbeskrivelse, verifisering av tall, kartlegging av alternativer
- 2. okt.: Allmøte med orientering om situasjonen
- 7. nov.: Allmøte med oppdatering om situasjonen
- 27. nov.: Møte med Lierne kommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge
- 13. des.: Innledende orientering med ansatteutvalg
- Jan.: Oppstart av utredning/ drøftelser med ansatteutvalg (3 stykker i jan/feb)
- 27. feb.: Overlevering av ansatteutvalgets arbeid
- 31. mar.: Presentasjon av ansatteutvalgets arbeid for deler av ledelsen og representantskapet
- 10. apr.: Drøftningsmøte I m/Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) ihht. Omstillingslovas §5
- 5. mai.: Drøftningsmøte II m/NTFK. Drøftning avsluttet

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar