Skip to main content

Orkla på Dow Jones' toppliste for bærekraft

Pressemelding   •   sep 16, 2019 08:22 CEST

Orkla har igjen fått plass på Dow Jones Sustainability Index Europe, som rangerer selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar.

– Vi ser at Orklas arbeid med bærekraft blir stadig viktigere for å skape vekst og bygge tillit. At vi inkluderes i en av verdens best ansette bærekraftsindekser er en viktig anerkjennelse av jobben vi gjør. Det gir inspirasjon til videre innsats, sier direktør for bærekraft i Orkla, Ellen Behrens.

Indeksen fra Dow Jones blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar, og er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

- Vi jobber målrettet med de utfordringene som er knyttet til vår egen verdikjede. Ved å fremme bærekraftig råvareproduksjon, utvikle fornybar og gjenvinnbar emballasje og redusere klimagassutslipp gjør vi produktene våre hele tiden mer bærekraftige. Det handler både om å ta ansvar og om å leve opp til forbrukernes forventninger, sier Behrens.

Orklas bærekraftsmål mot 2025 innebærer en gradvis overgang til fornybar energi, økt ressursgjenvinning og produkter for en sunn og bærekraftig livsstil. Konsernet har de siste årene økt innsatsen betydelig innenfor områder som ernæring og sunnhet, bærekraftige innkjøp, avskogingsfri leverandørkjeder, reduksjon av klimagassutslipp og bærekraftig emballasje.

Orkla har vært inkludert på Dow Jones Sustainability Index de siste ni årene.

Les mer om Orklas bærekraftsarbeid på: https://www.orkla.no/baerekraft/

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.