Skip to main content

Orkla signerer europeisk plasterklæring

Pressemelding   •   sep 20, 2019 12:30 CEST

Gjenvinning av mer plast er avgjørende for å løse klimautfordringene. Orkla støtter nå en ny europeisk plasterklæring som skal bidra til dette.

Det europeiske samarbeidsinitiativet The Circular Plastics Alliance lanserte i dag sin visjon for mer resirkulert plast i Europa. Orkla er blant selskapene som forplikter seg til å bidra, i godt selskap med Unilever, Nestlé, Pepsico og flere andre internasjonale aktører.

- Plast er et godt emballasjemateriale, men vi må sørge for at det blir gjenvunnet og ikke havner i naturen. Vi setter stor pris på dette felleseuropeiske initiativet, og har selv bidratt til utarbeidelsen av erklæringen. Bransjen og myndighetene må samarbeide for å etablere sirkulære verdikjeder for plast, sier Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla.

Ved å signere erklæringen forplikter aktørene seg til å designe produkter og emballasje for gjenvinning, bruke mer resirkulert plast og øke etterspørselen etter resirkulert plast. Målet er å ta i bruk 10 millioner tonn gjenvunnet plast i Europa innen 2025.

– Ett av Orklas bærekraftsmål er å utvikle mer miljøvennlig emballasje og produkter med redusert miljøfotavtrykk. Vi er med i flere forskningsprosjekter for å bygge kompetanse på hvordan vi kan gjøre oss mindre avhengig av plast fremover og flytte det inn i en sirkulær økonomi, sier Behrens.

Behrens utdyper;

– Plast er et nyttig materiale, men nå må vi virkelig ta et løft for å sørge for at det blir gjenvunnet og ikke havner i naturen. Skal vi lykkes er samarbeid mellom oss i næringslivet, myndigheter og organisasjoner helt avgjørende.

Engasjert i flere plast-prosjekter

Orkla er med i forskningsprosjektet FuturePack, som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for å gjøre fremtidens plastemballasje mer miljøvennlig, med mer biobasert og gjenvunnet plast. Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke universiteter, bedrifter og organisasjoner. I tillegg er Orkla aktivt med i det norske Floke-prosjektet, som bruker innovasjonstilnærming for å løse samfunnsutfordringer som plast i havet.

Flere Orkla-selskaper er med i «Design for gjenvinning». Samarbeidsprosjektet er satt i gang av Grønt Punkt Norge for å få kunnskap om hvilke endringer i materialvalg og utforming som gjør emballasjen lett å gjenvinne.

Om Circular Plastics Alliance

Circular Plastics Alliance samler offentlige og private interessenter i verdikjedene for plast for å fremme frivillige handlinger og forpliktelser for mer resirkulert plast.

Circular Plastics Alliance ønsker å sikre at 10 millioner tonn resirkulert plast blir brukt til å lage produkter i Europa i 2025.

Visste du at…?

I Orkla har vi som mål at all emballasje vi i bruker skal være 100 % resirkulerbar innen 2025. 

Vi målsetter også at 75 % av emballasjen skal være laget av resirkulerte materialer. For plast er målet 50 %.

EUs krav er at 50 prosent av all plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er våre hovedmarkeder. I tillegg har vi sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Vår merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Vi har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.