Skip to main content

Oslo Pensjonsforsikring på god vei mot klimamål

Pressemelding   •   apr 06, 2018 10:52 CEST

– Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030, sier investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF), Kjetil Houg. Målet ble satt i fjor, og allerede nå har OPF oppnådd en reduksjon på 34 prosent.

For å møte klimautfordringene er det viktig med en rask nedgang i verdens klimautslipp.

OPFs eier og største kunde, Oslo kommune, har høye ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp i Oslo. Kommunen har laget klimabudsjett og innført en rekke tiltak som har virkning innenfor Oslos grenser. Tiltakene har fått oppmerksomhet internasjonalt.

– Vi ønsker å bidra i kommunens viktige klimaarbeid og har derfor satt oss målet om 40 prosent reduksjon i porteføljen vår innen 2030, sier Houg.

Få forvaltere har satt egne klimamål
Klimamålet for aksjeforvaltningen ble innført fra forrige årsskifte, og skal måle reduksjonen som oppnås fra perioden 2014 til 2016 (gjennomsnittet fra de tre årene) og frem til 2030.

– Vi er ikke kjent med at andre norske forvaltere har etablert et tilsvarende mål for utslippsreduksjon. Utformingen av mål og innretning på tiltak er etablert i nært samarbeid med Oslo kommune, sier Houg.

Målet utgjør en streng begrensning på hvilke selskap pensjonsleverandøren til Oslo kommune kan investere i. Selskap med store utslipp av klimagasser vil ikke bli inkludert i aksjeporteføljen til OPF.

– Vi kommer til å arbeide videre med å redusere CO2-utslipp i alle våre egenforvaltede porteføljer, sier Houg.

Aktiv forvaltning er avgjørende
– Vi har kommet langt i å redusere utslippene, men det er fremdeles mye arbeid som gjenstår,
fortsetter Houg.

Ifølge Houg er den viktigste årsaken til at OPF ligger foran målet, at de har en aktiv forvaltning med få selskaper i porteføljen.

– Det er vanlig at forvaltere har en referanseindeks som de måler sine resultater mot. Dersom OPF hadde investert på linje med referanseindeksen ville de ha kommer i brudd med målet, sier Houg.

Lavere utslipp kan gå hånd i hånd med god avkastning
Som en langsiktig forvalter av pensjonsmidlene til Oslo kommune, kommunale foretak og helseforetakene i Oslo-området, er et viktig mål for OPF å sikre god avkastning.

– Klarer vi ikke å oppnå god avkastning, svekker vi kundenes evne til å finansiere klimatiltak så vel som andre viktige oppgaver de har. Derfor er det helt avgjørende at det er utslippene og ikke avkastningen som blir lavere, påpeker han.

OPF har utviklet en metode for sikre at lave CO2-utslipp kan gå hånd i hånd med god avkastning.

Her kan du lese mer om OPFs metode for å sikre bærekraftige og lønnsomme investeringer.

Stor satsing på grønne obligasjoner
OPF har også økt sine investeringer i grønne obligasjoner, lån som skal finansiere miljøriktige formål, kraftig gjennom 2017.

Fra utgangen av 2016 og frem til utgangen av 2017 økte OPF sine investeringer i grønne obligasjoner med 368 millioner kroner, fra 550 millioner kroner til 918 millioner kroner. Økningen har fortsatt utover i 2018 og per i dag eier selskapet grønne obligasjoner for om lag 1,4 milliarder kroner.

– Vi er stolte av vår satsing på grønne obligasjoner i det norske markedet, og vi tror dette vil bli en stadig viktigere del av obligasjonsmarkedet framover. Vi har investert i kraftselskap, kommuner, eiendomsselskap og banker i denne porteføljen, og er for øvrig fornøyde med at også Oslo kommune har vært utsteder for en slik obligasjon, et prosjekt som er knyttet til finansiering av
t-banevogner, sykkelveier og energieffektivisering av kommunens bygg, sier Houg.

Kontaktperson:
Investeringsdirektør Kjetil Houg
E-post: kjetil.houg@opf.no
Telefon: 916 40 151

Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.

Oslo Pensjonsforsikring AS er blant Norges fem største livsforsikringsselskap og er nest størst innen offentlig tjenestepensjon. Kundene er Oslo kommune, en rekke aksjeselskap eid av kommunen (Sporveien, Ruter m.m.), Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Oslo-området. Oslo Forsikring AS tilbyr forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og kommunens aksjeselskap.

Målet er å sikre Oslo kommune lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Konsernet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge og avkastningen på forvaltningen av pensjonsmidlene er høyest i bransjen over mange år. Driften er effektiv med gode og moderne selvbetjeningsløsninger både for bedriftskundene og personkundene.

Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no

Besøk også vårt nyhetsrom på Mynewsdesk

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.