Skip to main content

Oslo Taxi velger betalingsterminaler fra Nets

Pressemelding   •   mar 15, 2018 09:00 CET

Oslo Taxi SA har nylig inngått en konsernavtale med Nets som omfatter overgang til nye betalingsterminaler som kommuniserer trådløst med taksameteret i taxien. 

Mange taxiselskaper står nå overfor en større utskifting av betalingsterminalene. Som følge av dette har Oslo Taxi SA med tilhørende datterselskaper inngått en avtale med Nets om nye og moderne terminaler for alle drosjer tilknyttet Oslo Taxi.

– Det er på mange måter et stort logistikkprosjekt vi nå er i gang med. Alle bilene må inn og installere nytt utstyr. Vi er allerede i gang med utskiftingen av taksametrene for å kunne få inn ny teknologi, som så skal tilpasses betalingsterminalene. For at alt dette skal gå så smidig som mulig var det nødvendig for oss å velge en trygg og solid leverandør. Nets leverte således det beste totaltilbudet, blant annet i forhold til integrasjon mot løsningen fra Storebox, sier Bjørn Rebne, daglig leder i Oslo Taxi SA.

I første omgang har Oslo Taxi og datterselskapet CenCom bestilt 1500 terminaler, men det er forventet at antallet kan stige til det dobbelte, etter hvert som de ulike taxiselskapene skal i gang med oppgraderingene. Det er ventet at de første terminalene blir levert før sommeren, og at Oslo Taxi kan gjennomføre de første pilottestene i ferietiden. Det er planlagt at samtlige terminaler for drosjer tilhørende Oslo Taxi skal være skiftet ut innen utgangen av 2018.

– Vi er utrolig fornøyd med at Oslo Taxi SA valgte å inngå avtale med oss. Med denne avtalen får Nets en inntreden i den norske taxinæringen, som er en bransje vi tidligere ikke har vært tilstede i. I tillegg er 1500 terminaler en stor enkeltleveranse, sier Senior Vice President, Dag Van Baal i Merchant Services hos Nets.

Terminaltypen som Nets skal levere til Oslo Taxi SA kommer fra den verdensledende produsenten Ingenico. Valget av terminaltype falt på en «blåtann-terminal» som gjør at den kommuniserer trådløst med taksameteret i taxien. De nye terminalene er i tråd med nyeste sikkerhetskrav, og tilrettelagt for bruk av bankkort med BankAxept.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846, e-post: satjo@nets.eu
Solveig Bjørhovde Rindal, Mediekoordinator i Oslo Taxi, tlf. 22 38 81 42, e-post: solveig.rindal@oslotaxi.no.

Oslo Taxi er i dag Norges største drosjesentral og Norges fjerde største foretak innen persontransport målt i antall passasjerer.Foretaket eies av et andelslag bestående av ca. 800 selvstendig næringsdrivende med drosjeløyver. Det transporterer årlig over 7 millioner kunder og har tilknyttet ca. 2600 sjåfører.Oslo Taxi driver ordinær drosjetransport samt utfører faste oppdrag og kontraktskjøring av skolebarn, funksjonshemmede, rullestolbrukere, pasienter og pleietrengende til legevakt og sykehus.

Oslo Taxi SA består i tillegg til drosjesentralen Oslo Taxi av selskapene Elvebyen Taxi AS, Oslo Taxibuss AS og CenCom AS.

Nets er spesialist på å styrke og drive utviklingen av digitale betalinger. Vi knytter banker, bedrifter og forbrukere sammen i et internasjonalt nettverk som legger til rette for digitale betalinger. Gjennom vår tilstedeværelse i hele det nordiske markedet, leverer vi en rekke kort- og kontobaserte tjenester samt betalingsløsninger for varehandelen.