Skip to main content

Viktig høring om fripoliser

Nyhet   •   jan 07, 2020 14:51 CET

Thorstein Øverland er Pensjonistforbundets ekspert på fripoliser, og står bak rapporten «Hvem får overskuddet fra fripolisemilliardene?»

De som mottar pensjon fra fripoliser taper kjøpekraft år for år, på grunn av et regelverk som ikke ivaretar kundene. Nå sender Finansdepartementet Pensjonistforbundets rapport «Hvem får overskuddet fra fripolisemilliardene?» ut på høring, og ønsker å endre regelverket til kundenes fordel.

Fripoliser er pensjon basert på ytelsespensjon hos en arbeidsgiver i privat sektor. Pensjonistforbundet har lenge ønsket en endring av regelverket, slik at de som får pensjon gjennom fripoliser skal få sin del av avkastningen, for at pensjonen skal øke i takt med prisstigningen.

Pensjonistforbundet avdekket i fjor at dagens regler medfører at det meste av kundenes andel av avkastningsoverskuddet ikke blir utbetalt til kundene slik det er forutsatt, men blir beholdt av livselskapene i form av tilleggsavsetninger og forhøyet premiereserve. Det er i liten grad til kundenes fordel å øke avkastningen på fripolisekapitalen hvis det meste av overskuddet ikke tilfaller kundene. Vi har derfor foreslått endringer i reglene for bruk av tilleggsavsetninger til økt pensjon.

Finansdepartementet har lyttet til våre forslag, og ber nå de øvrige høringsinstansene om å ta stilling til flere forslag til regelverksendringer, deriblant Pensjonistforbundets rapport «Hvem får overskuddet fra fripolisemilliardene?». Rapporten er utarbeidet av Pensjonistforbundets ekspert på fripoliser, Thorstein Øverland og beregningene i rapporten er utført av aktuarfirmaet Lillevold & Partners.

Rapporten viser at med dagens regelverk vil avkastningsoverskudd som plasseres som tilleggsavsetninger i liten grad ende opp som økt pensjon for kunden. Det er dermed helt nødvendig å endre på regelverket for tilleggsavsetninger, samtidig med eventuelle andre løsninger som kan gi økt avkastningsoverskudd. Finansdepartementet ønsker endringer som er «klart til kundens fordel», og inkluderer da Pensjonistforbundets løsning som en mulighet.

Høringen om regelverket for garanterte pensjonsprodukter har frist 8. april 2020. Pensjonistforbundet ber om at øvrige høringsinstanser støtter vårt forslag.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.