Skip to main content

Koronakrisen: Foreslår hotellopphold for hjemmeboende eldre

Pressemelding   •   mar 18, 2020 16:27 CET

- Pensjonistforbundet ber helsemyndighetene innføre ekstra tiltak for å ivareta eldre under koronapandemien, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Egne innkjøpstider for eldre i dagligvarebutikkene og hotellopphold for hjemmeboende eldre for å motvirke ensomhet og psykiske plager, er tiltak Pensjonistforbundet nå ber helsemyndighetene vurdere i forbindelse med koronapandemien.

- Eldre er ekstra utsatt i den tiden vi er inne i, og vi ber helse- og omsorgsminsteren iverksette disse tiltakene for å imøtekomme det vi ser mange eldre har behov for nå, sier generalsekretær Harald Olimb Norman. 

​E
gne handletider for eldre

Noen kommuner/ dagligvarebutikker har allerede avsatt en egen periode i løpet av dagen der eldre kan gjøre sine innkjøp uten fare eller frykt for smitte. Vi ber helsemyndighetene følge opp og bidra til at dette blir en rutine i flere kommuner/ dagligvarebutikker. Trygghet for matinnkjøp er grunnleggende og det er særlig viktig at det legges til rette for at eldre får muligheten til å ivareta et sunt og variert kosthold.

Bruk tomme hoteller for hjemmeboende eldre

Mange eldre, hjemmeboende føler seg engstelige, ensomme og isolert i den situasjonen vi er i. Flere kommer seg ikke ut i det hele tatt og får heller ikke besøk, jfr. anbefalingene fra helsemyndighetene. Dette har stor innvirkning på den enkeltes psykiske helse, særlig hvis situasjonen vedvarer. Pensjonistforbundet foreslår derfor at myndighetene legger opp til at eldre, hjemmeboende som ønsker det kan få opphold på hotell som står tomme på grunn av pandemien. Oppholdet dekkes av det offentlige.

De positive effektene er mange!

For de eldre selv:

  • Unngår total isolasjon. Isolasjon gir økt risiko for psykiske plager og gjør i tillegg den eldre mer utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.
  • Opplever økt trygghet ved å ha nærhet til ansatte/ andre i samme situasjon
  • Får tilgang på aktiviteter (i trygg avstand til andre): bingo, quiz, foredrag, andakter, konserter av frivillige kulturarbeidere, som også er ledige, og som kan betales av det offentlige
  • Får gode, regelmessige og næringsrike måltider
  • Godt renhold, som er ekstra viktig i disse smittetider

for de ansatte/ kommunen:

  • Sparer reisetid, kan ha baser på hotellet der de f.eks. kan ha utstyrslager
  • Har mer oversikt og kan overvåke situasjonen og evt. isolere syke
  • Kan samle innsatsen på en bedre måte
  • Kan ha tettere kontakt med utsatte eldre enn hvis de bor hver for seg hjemme

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er forhandlingsrett for pensjon og trygghet i alderdommen. Jan Davidsen er forbundsleder.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.