Skip to main content

AKTVITETSMÅLING - HVA OG HVORFOR?

Blogginnlegg   •   feb 12, 2015 09:00 CET

Hvordan registreres aktiviteten?

Polar benytter et 3D akselerometer som registrerer bevegelser i håndleddet. Det analyserer frekvens, intensitet og regelmessighet i bevegelsene, sammen med den fysiske informasjonen om brukeren. Det er spesifikt håndleddet som må bevege seg når brukeren er aktiv for at enheten skal forstå aktivitetsnivået. Dette betyr at det ikke vil registreres tung aktivitet om du f.eks. løfter tungt eller sykler. Til slike formål bør en H7 pulssensor brukes, slik at man får et reelt bilde av aktivitetsnivået. Enheten skiller mellom 5 aktivitetsnivåer: ligge, sitte, stå, gå, jogge.

Hva er Activity Goal? Brukeren vil få et aktivitetsmål hver dag og veiledning i hvordan man kan nå det. Dette målet baserer seg på fysiske data om brukeren (alder og kjønn), samt hvilket aktivitetsnivå man har stilt inn i Flow. Her kan man velge mellom 3 ulike nivåer som best beskriver hverdagen til brukeren.

Hvordan registrerer Polar aktiv tid, kalorier, steg og distanse?

Med aktiv tid menes tiden du bruker oppreist eller på farten, de tre første intensitetsnivåene.

Når det gjelder kalorier, så vises det totale kaloriforbruket—dvs grunnleggende metabolisme, aktivitetsbaserte kalorier og treningsbaserte kalorier (med bruk av pulssensor).

Stegene estimeres ut fra frekvens, intensitet og regelmessighet i håndleddsbevegelsene. Registreringen av steg oppdateres 1 gang i minuttet. Polarenheten er designet for å bæres på det minst dominante håndleddet. Om man bærer den på den dominante hånden vil det registreres flere steg, da denne brukes i dagligdagse formål.

Distansen registreres ut fra stegene du har tatt. For å regne ut dette må enheten vite hvor lange stegene er. Polar har utviklet og patentert en metode for å estimere steglengden, der brukerens høyde og stegtakt inngår.

Hva er Activity Benefit? Denne funksjonen gir tilbakemelding på helsefordelene aktiviteten gir deg, og også informasjon om skadevirkningene av å sitte rolig for lenge. Tilbakemeldingene baserer seg på internasjonale retningslinjer og forskning på helsefremmende effekter av aktivitet. Både Flow nettjeneste og app viser aktivitetsfordelene, og de vises på daglig, ukentlig og månedlig basis.

Hva er inaktivitetsalarm og hvorfor får jeg de? Å sitte stille over lengre perioder er ikke bra for helsen, selv om man trener og er aktiv ellers i døgnet. Polarenheten registrerer om du har vært inaktiv over en periode, og minner deg på rørelse slik at du får i gang blodsirkulasjonen. Du vil få alarm dersom du er inaktiv i 55 minutter. Dersom du ikke setter kroppen i bevegelse da, vil du få et inaktivitetsmerke i Flow slik at du har oversikt. Er det kanskje en spesiell tid på dagen der du er veldig inaktiv? Aktivitetsvarslene kan skrues av og på etterhva brukeren ønsker selv.

Hvordan registreres søvnen? Å kjenne til mengde rolig og urolig søvn kan hjelpe brukeren med å se sammenhenger i hverdagen. Polarenheten vil registrere automatisk at man ligger nede, det finnes ingen søvnmodus man skal skru på. Søvntiden er den lengste sammenhengende hviletiden innenfor 24 timer, mellom 18.00 og 18.00 neste dag. Pauser i hviletiden på under en time stopper ikke søvntiden, men tas ikke med i beregningen. Perioder der kroppen er helt i ro registreres som rolig søvn, og perioder med bevegelse som urolig søvn. Søvnkvaliteten bør ikke sammenlignes med andres, da vi er ulike individer med ulike vaner og behov, men er gode for å se sammenhenger i egen hverdag.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.