Skip to main content

Powels VA-satsing, Powel Water

Nyhet   •   des 15, 2015 14:34 CET

I sommer ble det klart at Powel ble tildelt støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle morgendagens IT-løsninger for Vannbransjen. Til dette prosjektet har Innovasjon Norge tildelt Powel 15 millioner kroner. Dette er blant de største støttebeløp tildelt noe selskap i Trøndelag de siste årene. Prosjektet skal gjennomføres over de neste tre årene.

Store deler av vann- og avløpsnettet har behov for fornying og forbedring for å kunne fortsette å sikre rent vann, hindre lekkasjer og forebygge oversvømmelser også i fremtiden. Gjentatte ganger har bransjen pekt på det enorme behovet for å investere i ny og tryggere infrastruktur. Nyverdien av det aldrende norske vann- og avløpsnettet er beregnet til 1100 milliarder kroner, og for å løfte standarden til et akseptabelt nivå er det et reinvesteringsbehov på 450 milliarder fram mot 2030.

I dag forsvinner mer enn 30% av drikkevannet på grunn av lekkasjer og det er i mange kommuner utfordringer med drikkevannskvalitet og miljøutslipp. IT-løsningen Powel nå skal utvikle vil ha miljø som fokus. Den skal sikre trygg drift fra dag til dag, og bidra til at investeringer gjøres der det haster mest. Dette skal sikre verdien på framtidige investeringer, trygge god vannkvalitet, redusere miljøutslipp og effektivisere prosesser til forvaltning og drift av infrastrukturen.

- Målet for prosjektet er å utvikle løsninger som inkluderer bedre modellering av infrastrukturen, avanserte analyse- og beregningsmetoder, moderne og intuitive brukerflater, tjenesteorientert og skybasert arkitektur, utnyttelse av internett- og mobil-teknologi, samt integrasjon med sensor- og målerteknologi, forteller Reidar Øye, Business Manager, Powel Water.

Samarbeidspartnere og nye medarbeidere

Som samarbeidspartnere har Powel fått med Sintef, Smart Grid Norway og kommunene Trondheim, Bergen,Tromsø, Stavanger og Oslo. Prosjektet har vært gjennom en kartleggingsfase med disse kommunene, men vi vil gjerne komme i kontakt med flere som har lyst til å jobbe sammen med Powel i dette innovasjonsprosjektet.

Det er etablert en egen organisasjon for prosjektet og flere prosjekter er startet opp. Våre nye medarbeidere innen VA-faget er på plass; Jon Røstum, Frøydis Sjøvold og Anders Klungervik. Over nyttår får vi også med Asle Kvam som kommer til Powel fra Geodata. De første løsningene er i ferd med å tas i bruk. Det handler da om forenkling av saksbehandlingsprosessen for nytilknytning eller endringer i anlegg tilknyttet offentlig VA-nett. Det er utarbeidet en rekke prosjektforslag som er aktuelle i Powel Water. Prioritering av disse gjøres ut fra tilbakemeldinger fra våre kunder.

- Vi opplever en stor interesse i å knytte Powels løsninger sammen med sanntidsinformasjon fra smarte vannmålere, sensorer og driftskontrollsystemer, sier Øye. Vi ser trolig bare starten av mulige anvendelsesområder, men tror vi sammen med våre kunder raskt skal kunne ta fram de første innovative løsningene som nyttegjør seg stadig økende tilgang til informasjon om driften av anleggene.

Internasjonalt samarbeid skaper nytteverdi

Det jobbes også med forbedringer i VA-datamodell med Esri-teknologi og med nye grensesnitt for effektiv dataflyt til og fra prosjekteringsløsninger. Powels samarbeid med det amerikanske verdensledende GIS-selskapet Esri har allerede resultert i nye IT-løsninger for vannbransjen. Dashboard-løsninger knyttet til driftsforstyrrelser er et eksempel på dette som har møtt stor interesse i markedet.

I tillegg kommer det stadig nye løsninger for mobil og nettbrett. Gemini Portal er nå ute hos vel 100 norske kommuner og stadig flere tar denne i bruk for innsyn, utførelse av arbeid og dokumentasjon.

Som navnet Powel Water indikerer, har vi ambisjoner om å løfte våre løsninger til også å kunne nå et internasjonalt marked. Vi fokuserer i første omgang på det danske markedet. Det ligger mye læring i å bli kjent med markedsbehovene i et nytt marked. Dette kan også komme norske kunder til gode. Et eksempel på dette er håndtering av overvann. Her har danskene trolig kommet lengre. Det har nå kommet en NOU som adresserer problemstillinger knyttet til overvann. Powel ønsker å tilby nye løsninger til våre kunder innenfor håndtering av overvann.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.