Skip to main content

Vannkraftens rolle i fremtiden – Istanbul Technical University

Nyhet   •   feb 25, 2016 11:57 CET

Nylig arrangerte European Commission Joint Research Centre og norske CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy of Norway) en to-dagers samling om vannkraft i samarbeid med universitetet i Istanbul. Powel ble sammen med andre bedrifter og organisasjoner invitert til Tyrkia for å dele vår vannkraftekspertise med representanter fra flere voksende vannkraftnasjoner.

Arrangementet, som bestod av seminarer og workshops mottok støtte fra både Forskningsrådet og CEDREN. Sammen med Powel deltok også Statkraft og NVE. Fokuset for arrangementet var på potensialet for vannkraft i Tyrkia og det vestlige Balkan – Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Makedonia og Albania.

Powel har hatt kontor i Istanbul siden 2013, og Smart Energy ansatte fra både Norge og Tyrkia deltok på arrangementet. Fra Tyrkia og Balkan deltok politikere, forskere og akademikere fra store selskaper i regionen.

Vannkraft og EU

EU har satt seg ambisiøse mål for en bærekraftig utvikling; drivhusgasser skal reduseres kraftig og energiproduksjonen skal bli grønn. Både medlemsland og land som ønsker å bli medlemmer må forholde seg til disse målene, men for flere land følger store utfordringer med disse målene. Enkelte land er fortsatt svært avhengige av ikke-fornybar energi. Andre produserer energi fra fornybare kilder som sol eller vind. Disse kan lagres og man er dermed fortsatt avhengige av en sekundær energikilde.

Landene som var invitert til arrangementet var land som er utenfor EU. Disse sør-europeiske landene har også en ting til felles; et stort uutnyttet potensiale for vannkraft.

Vannkraft er lite utbygd her, både i forhold til hvor mye som blir produsert og i forhold til erfaring når det gjelder planlegging og optimering. Dette siste punktet var tema for presentasjonen Hydropower planning and scheduling in the future, holdt av Carl Fredrik Tjeransen, Solution Innovator i Powel Smart Energy.

- Det er definitivt et enormt potensiale på Balkan, men kraftprodusenter må være forberedt på å jobbe mot flere markeder, sier Tjeransen. Pris og etterspørsel varierer, så stokastiske modeller er veldig viktige.

Tjeransen snakket om dette temaet i forhold til vårt EnergiX forskningsprosjekt, som mottok støtte fra Norsk Forskningsråd i 2014. Prosjektet, som har tittelen «Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder,» er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2017.

– Målet vårt er å skape et system som ser på markedene i sammenheng og muliggjør optimering av termisk kraft, vannkraft og fornybar energi mot både reserve-, spot-, og intradagmarkedene, sier Tjeransen.

Muligheter og utfordringer

Det finnes noen små regionale utfordringer på Balkan, i forhold til I Norge. Fjellene er mer porøse og dermed er det en større risiko for rusk og avfall i reservoarene. Enkelte områder opplever også jordskjelv, noe man må ta hensyn til når man bygger dammere.

- Bortsett fra de geografiske utfordringene, viste det seg også under konferansen at det finnes utfordringer når det kommer til delt eierskap av elver, spesielt når elvene krysser landegrenser, forteller Tjeransen. I Sverige bruker de kraftbyten som et verktøy for å sørge for at hver produsent skal ha muligheten til å få tak i den energien dem selv har produsert på sitt kraftverk, om de har vært alene i elven. Powel har programvareløsninger som kan bidra til å implementere lignende systemer på Balkan. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy