Gå videre til innhold
Endelig god dataflyt mellom entreprenør og kommune!

Pressemelding -

Endelig god dataflyt mellom entreprenør og kommune!

Powel presenterer nå en ny dataflytopsjon i Gemini VA, vårt system for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet. I vår produktportefølje har vi løsninger både for kommune og entreprenør, henholdsvis Gemini VA og Gemini Terreng & Entreprenør, noe som betyr at vi har kunnskap, kompetanse og erfaring til å kunne skape god dataflyt mellom aktørenes ulike systemer.

Utviklingen av denne dataflytopsjonen er et samarbeidsprosjekt mellom VA- og entreprenørutviklerne i Powel samt engasjerte kommuner. Det er en tilleggsmodul til Gemini VA, som vil være relevant for flere av våre Powel Water løsninger, eksempelvis Saksbehandlerportal og Entreprenørportal. Stor nytteverdi er forventet i tilfeller der man har bruk for konvertering av data i forhold til GML eller SOSI.

- Målet vårt var å skape en løsning som var ‘vinn-vinn’ både for kommuner og eksterne aktører. For entreprenører som bruker Gemini Terreng & Entreprenør blir det nå enkelt å produsere tilnærmet Gemini VA-data der. Samtidig blir det enklere å håndtere utveksling til og fra eksterne systemer som ikke benytter Gemini-formater, forklarer Asle Kvam i Powel Water.

Si farvel til tidkrevende prosesser

Utfordringene med tanke på god dataflyt er mange. Mye utføres fortsatt manuelt, ofte med varierende kvalitetssikring. I dag er det kun geometrier som kan importeres, mens egenskaper må legges inn manuelt i etterkant. Manuell registrering betyr at kvaliteten på data ofte blir personavhengig, data kan lett bli oversett, lagt inn feil eller forsvinne.

I tillegg til manglende kvalitetssikring er dagens mer eller mindre manuelle prosesser tidkrevende for begge parter. Kommuner bruker i dag mye tid på å registrere data fra entreprenører, både ved utbygging og fornying og ved renovering av ledningsanlegg. Entreprenørselskap, som i overveldende grad ønsker å levere digitale data fremfor å levere rapporter og dokumenter på papir, må også gjennom liknende tidkrevende prosesser.

- I et stort utbyggingsprosjekt kan det gå år fra planleggingsstadiet til prosjektet er ferdig bygd. Det betyr svært mange kommunikasjonslinjer for en kommune å håndtere. Vi ser at det er behov for løsninger som gir kommunen oversikt over pågående prosjekter. Hovedmålet med denne opsjonen er å forenkle og forbedre prosessen med å importere data fra utførende entreprenør, noe som vil bidra til bedre datakvalitet i Gemini VA, sier Kvam.

Løsningen støtter en rekke formater, blant annet SOSI Ledning 4.5 GML, i tillegg til de gamle SOSI-formatene. Konvertering mellom det interne GMI formatet og det offisielle utvekslingsformatet SOSI Ledning 4.5 GML er ikke lenger et problem.

Bedre datakvalitet med automatisering

I en ideell verden hadde all data vært kodet på en og samme måte, men slik er det dessverre ikke. Hittil i prosjektet har vi sjelden kommet over to dataleveranser som har vært kodet likt. For at data skal flyte i praksis må vi håndtere mange formater. Med løsningen vil det følge med tre standard oversettingsprofiler, en for SOSI, en for Gemini og en for NVDB. Har du behov for å lage nye profiler får du støtte til det.

En dataleveranse fra Gemini Terreng & Entreprenør kan baseres på samme koding som Gemini VA og dermed vil alle data kunne importeres direkte - uten oversetting. I tilknytning til SOSI Ledning 4.5 kan det lages GML produktspesifikasjoner for ulike datautvekslingsformål. Powel vil komme med forslag en produktspesifikasjon for utveksling av «as-built» VA-data.

For VA-avdelinger har det blitt svært vanlig å ta bilder av kummer ved innsamling av data. Disse blir importert og lagt som vedlegg i Gemini og knyttet til aktuelt innlest objekt.

- Vi er overbeviste om at med denne opsjonen vil vi lette arbeidshverdagen betraktelig for alle de som jobber med VA-data, enten de er ansatt i kommunen eller hos en entreprenør, sier Kvam. Slik det er i dag blir det mye ekstraarbeid, man må importere først og senere redigere i etterkant. Det er rett og slett mye unødig dobbeltarbeid, fordi man ikke har gode nok rutiner og systemer. Med denne opsjonen blir arbeidet automatisert, prosessen går raskere, og man får bedre datakvalitet.

Brukerinvolvering

Flere kommuner har engasjert seg under utforming av løsningen. De mest aktive så langt, har vært Bergen, Kristiansand og Trondheim.

Løsningen ble presentert i BA-Nettverket sitt treff i Oslo 28. april og ble godt mottatt av deltakerne. Vi er nå opptatt av å komme i dialog med flere kommuner for å sikre at løsningen blir brukervennlig og dermed gi best mulig nytteverdi. 

Emner

Tags


Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 380 ansatte, kunder i 17 land, og kontorer i sju.

Pressekontakt

Atle Vaaland

Solution Architect, Smart Infrastructure +47 97055860

Asle Kvam

Senior Business Solution Consultant, Powel Water +47 98810717

Relatert materiale