Gå videre til innhold
Utrulling av Gemini Connected

Pressemelding -

Utrulling av Gemini Connected

Fremtidens system for kontraktshåndtering, Gemini Connected er nå klar for levering. Gjennom enkle prosesser vil entreprenøren oppnå en effektiv arbeidsflyt knyttet til målebrev og kontraktshåndtering. Løsningen er unik for det norske markedet og et svært viktig fremskritt for bransjen.

God dokumentasjonsflyt byr på flere utfordringer, i hovedsak i forhold til systemer, kompetanse og ressurser. Med dagens forskjellige systemer for å rapportere mengder mangler man ofte tilgang til kontraktsinformasjonen. I tillegg kan det være vanskelig å holde oversikt over tidligere registrert dokumentasjon.

Det unike med Gemini Connected er kontraktsinformasjonen som ligger som grunnlag gjennom vårt kontraktssystem Gemini ProAdm. Kontraktsinformasjonen knyttes opp til modelldataene, herunder alle objekter, all geometri og det som ellers er grunnlaget for mengdeberegningen i Gemini Terreng & Entreprenør. At disse to systemene "snakker sammen" ligger som et fundament i løsningen.

I tillegg kommuniserer Terreng & Entreprenør med vår feltløsning Gemini 3D Felt. Dette betyr at all informasjon, dokumentasjon og registrering som blir gjort i felt også blir videreført til Terreng & Entreprenør. I tillegg til 3D Felt tilbys gratis mobil-apper, noe som gjør at flere ledd i organisasjonen kan registrere viktig kontraktsinformasjon direkte i løsningen. Dermed utnyttes viktig kontraktskompetanse, som igjen vil bidra til økt lønnsomhet.

- Målet med Gemini Connected var å utvikle en løsning som vil øke lønnsomheten i prosjektene til våre kunder. Ambisjonen var å få frem et styringssystem som tar for seg hele arbeidsprosessen i kontraktsgjennomføringen, og ikke kun å lage en målebrevsløsning. Et slikt system har vi sett behovet for lenge og endelig er vi klar med første versjon. Gemini Connected vil støtte entreprenørene i kontraktsoppfølgingen og sikre at målebrevene blir godt dokumenterte. Flere medarbeidere involveres i registrering og oppfølging gjennom digital samhandling. Dermed får entreprenøren utnyttet kompetansen i alle ledd i en større grad, sier Trond Vindenes i Powel Construction AS.

Gemini Connected vil bidra til en forbedring av håndteringen av kontrakt, målebrev og dokumentasjon, noe som vil spare mye tid i prosjektgjennomføringen for entreprenøren. Løsningen hjelper med å strukturere prosessen og lar data bearbeide data. Følgelig reduseres risiko for feil betraktelig.

- Med Gemini Connected vil hverdagen og arbeidsflyten mellom prosjektdeltagere bli enklere. Den ansvarlige for kontrakten får nå mulighet til enkelt å dele kontrakten med hele prosjektet. De ulike prosjektdeltagerne har dermed til enhver tid tilgang til postbeskrivelser. Målebrevsansvarlig vil ha mulighet til å samle inn data fra ulike kilder, beregne masser, dokumentere direkte på kontraktspost samt legge ved bilder og tverrprofiler. Deretter vil registrerte poster bli videresendt til validering, sier Trond Vindenes, Powel.

Også formenn, baser, stikkere og andre arbeidere i felt vil enkelt kunne registrere på poster og dokumentere med bilder all produksjon underveis i prosjektet i en enkel mobilapplikasjon. Dette vil være viktig supplement til det som blir ellers blir registrert i Gemini Terreng & Entreprenør. Mot slutten av en periode vil det da være enkelt for kontraktsansvarlig å generere målebrev som underlag til avdrag- eller tilleggsnota.

Gemini Connected er tilpasset behovet til de ulike rollene i prosjektet, med fokus på effektivitet, enkelhet og god tilgang til postbeskrivelser og historisk registrert dokumentasjon. 

Emner

Tags


Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 380 ansatte, kunder i 17 land, og kontorer i sju.

Pressekontakt

Sigve Hervig

Salgssjef 920 99 386
Trond Vindenes

Trond Vindenes

Leder Salg & Marked 908 79 934
Pål Kristian Tønder

Pål Kristian Tønder

Leder Mobilitet & Skyløsninger +47 48164574

Relatert materiale

Relaterte nyheter