Skip to main content

21% vekst og investeringsresultat på 7%

Pressemelding   •   feb 10, 2017 14:06 CET

Resultat før skatt endte på MNOK 541,1 for året, opp fra MNOK 536,1 i 2015.

Resultat før skatt endte på MNOK 541,1 for året, opp fra MNOK 536,1 i 2015. Resultatet for siste kvartal 2016 var MNOK 70,5. Netto combined ratio endte på 97,0%, opp fra 88,7% i fjor. 

Netto combined ratio i kvartalet var 109,4% opp fra 96,6%, hovedsakelig grunnet ytterligere reservestyrking av arbeidsskade i Danmark.

Den underliggende lønnsomheten vurderes derimot som bedre, ettersom underwriting på året endte på en combined ratio på 91%. Selskapets guiding på combined ratio for 2017 er 92%.

Investeringsresultatet endte på meget sterke MNOK 499,3 (7,0%) for året og MNOK 149,9 (2,0%) for kvartalet. Veksten i brutto forfalt premie ble 21,0% i 2016 og 20,6% i kvartalet.

På god vei inn i UK

Selskapets posisjon som kostnads- og kvalitetsleder i det skandinaviske markedet, danner et godt grunnlag for et gjennombrudd i UK, og fra 1. april 2017 forsikrer Protector store deler av London. Volumestimat for 2018 er for UK på MNOK 400-500.

Utbytte på 2,25

Basert på selskapets utbyttepolitikk, sterke resultater for 2016 samlet sett, og den sterke finansielle stillingen, vurderer styret å anbefale et utbytte på NOK 2,25 per aksje for regnskapsåret 2016.

Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon, som også inkluderer definisjoner av finansielle nøkkeltall.

Kontakt

Sverre Bjerkeli (CEO)
Telefon: +47 928 38 072

Vibeke Krane (CFO)
Telefon: +47 975 71 784

Protector Forsikring ble etablert i 2004, og tilbyr produkter til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Skandinavia samt eierskifteforsikring i Norge. I 2015 etablerte vi kontorer også i UK og Finland.

Protector har i de siste år vokst ca 20% i året og har gjennom sitt kostnadslederskap levert Nordens beste marginer. Vi passerte i 2016 3 mrd i omsetning.

Disse resultater er basert på en sterk prestasjonskultur hvor både individet og teamet står i fokus i vår kulturbygging.

Mer informasjon på www.protectorforsikring.no.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar