Skip to main content

– For første gang på 100 år reduseres boligkvaliteten.

Blogginnlegg   •   feb 16, 2017 14:57 CET

– Bokvaliteten i framtidens boliger vil med TEK17 bli kraftig redusert med lavere krav til utsyn og frisk luft, lydisolasjon, bodplass og lystilgang. Det åpnes altså for å bygge tettere, trangere og mørkere. Vi risikerer å bygge boliger som kan gi redusert folkehelse for en hel generasjon, sier Liv Kari Skudal Hansteen.

– Vi i RIF tviler på at reduksjonen i bokvaliteten som foreslås, vil ha annen effekt på boligmarkedet enn at de tilbudte boligene vil gi lavere bokvalitet og ha negativ innflytelse på folkehelsen, uten at boligprisene vil reduseres nevneverdig, fortsette Hansteen.

I et høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet utdyper RIF dette:

«I dagens boligmarked hvor boligutbyggerne av leiligheter i sentrale områder (der nesten alle leiligheter bygges) har fortjenestemarginer på 20-50 prosent av salgspris, sier det seg selv at gevinsten ved en teoretisk og forbigående reduksjon på grovt anslått 100.000 kroner i byggekostnader, ikke vil tilfalle boligkjøperne i merkbar og varig grad.».

For å lese hele høringssvaret fra RIF, trykk her.