Skip to main content

RIFs høringssvar til forslag til ny Drikkevannsforskrift

Blogginnlegg   •   apr 11, 2016 15:04 CEST

Etter RIFs oppfatning er det i forslag til ny Drikkevannsforskrift behov for å utarbeide klare
retningslinjer og veiledning til vannverkseier. Ansvaret er plassert hos vannverkseier, men forslaget

åpner for bruk av skjønn og lokale tilpasninger som kan skape usikkerhet. Les hele høringssvaret her.